התכנית של דרור שטרום להורדת יוקר המחיה

דרור שטרום, שכיהן בעבר כממונה על ההגבלים העסקיים בישראל, מציע לטפל בהפחתת הכוח של וועדי המונופולים החזקים בתשתיות. ההצעות מתבססות בעיקר על החדרת תחרות יעילה לנמלי אשדוד וחיפה באמצעות הוצאת רציף אחד בכל נמל לתפעול בידי חברות פרטיות . התכנית של דרור שטרום תכלול גם  הפחתה של 25% ביוקר המחיה בארץ,  ההצעה הוברה בפני שר האוצר, יאיר לפיד ולשר הכלכלה יאיר בנט. התכנית המלאה, תוגש כבר בימים הקרובים. מלשכת שר האוצר מסרו כי תכנית זו תיבחן בוועדת התחרות ויוקר המחיה שהיא כיום בראשותו של בנט. התכנית אמורה להיבחן ותשמש אף בסיס להמלצות שיגובשו.

תיקון להצעת חוק הדיור

התכנית החדשה של דרור שטרום, כוללת גם המלצות בתחום הדיור. שטרום מציע תיקון להצעת חוק של רשות מקרקעי ישראל שתסמיך את שר השיכון לאכוף את יעדי ההקצאה של הקרקעות באמצעות מסירתן לחברות חיצוניות על מנת שישווקו את הקרקעות שמנהל מקרקעי ישראל לא  טרח לשווק אותן  עד כה.  שיווק הקרקעות, יבוצע במתכונת של הבטחת המחיר הזול ולא בשיטת השאת ערך הקרקע. דרור שטרום פועל רבות להורדת יוקר המחיה ובין היתר הוא צופה כי יוקר המחיה ירד בכ-10% בשנתיים הקרובות. ד"ר דרור שטרום, מציע אף לאסור על כל גוף ריאלי שהיקף המכירות שלו עומד על יותר ממיליארד דולר בשנה, להיות בעל שליטה בגוף פיננסי, כלומר, כל מי שהוא מונופול ובעל מחזור מכירות משמעותי יחול עליו איסור לרכוש מוסד פיננסי גדול במשק הישראלי. בין ההמלצות הנוספות של ד"ר דרור שטרום,  יהיו גם תיקון מסקנות ביצוע והפרדה מלאה של אחזקות ריאליות ופיננסיות במשק, גם הכנסת תחרות בשוק האשראי להוזלת הריביות והעמלות וכנו כן הוא המליץ אף על הגברת היבוא לארץ.

הורדת המכס על מוצרי מזון מעובדים

שטרום מציע בתכניתו למען הורדת יוקר המחיה בישראל, להגביר את החרות בתחום היבוא. הוא ממליץ לבטל את סעיפי הבלעדיות ליבואנים או את חלוקת השוק ביניהם. ההמלצה הנוספת, אף תכלול הרחבה או הורדת המכס על מוצרי מזון מועבדים.

ראו כתבה על מחלה הולנדית ב The Marker