כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 

פנסיה

ברוכים הבאים לפורום ייעוץ פנסיוני פורום זה פתוח לכל נושא ושאלה הקשורה לחיסכון ארוך טווח באמצעות מכשירים פנסיוניים כגון: קרנות פנסיה, קופות ביטוח (ביטוח מנהלים), קופות גמל והשתלמות, ביטוחי חיים (שארים) אובדן כושר עבודה (נכות) מכל הסוגים והמתכונות הקיימים בתחום, תיכנון הצרכים הפנסיוניים ואופן ניהולם על ציר הזמן בדגש על הצדדים המעשיים ככל שהדבר ניתן במסגרת זו.

 

 *אין התוכן מהווה ייעוץ פנסיוני והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של משתמש ו/או מתן ייעוץ על ידי יועץ פינסיוני פרטני המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש. כל משתמש הפועל על פי התוכן אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו. האתר ובעליו איננו "בעל רישיון" ו/או "יועץ פנסיוני" ו/או כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (העיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס"ה - 2005.  

 

הוסף נושא חדש
ביטוח מנהלים. יוסי.   | 17:22 7/05/2011
שמירת זכויות בביטוח מנהלים אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 10:04 8/05/2011
דמי ניהול בביטוח מנהלים וקרן פנסיה קרמבו   | 12:37 6/05/2011
דמי ניהול ביטוח מנהלים - קרן פנסיה אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 10:02 8/05/2011
אילו נתונים נוספים יש לקחת בחשבון ? קרמבו   | 21:43 14/05/2011
נתונים נוספים אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 18:35 17/05/2011
המשך נתונים... קרמבו   | 22:48 25/05/2011
wVYJJhITXhXNvlnT Trandafir   | 05:22 29/05/2012
איחוד זכויות מתלבט   | 12:07 19/04/2011
רציפות זכויות בין קרנות וגופים אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 13:50 27/04/2011
qqVXPXYvcPZgJ Courtney   | 17:27 7/03/2012
הבדלים ניכרים בתשואה של מרכיב הפיצויים בפוליסת ביטוח מנהלים נעמי   | 09:02 18/04/2011
פערי תשואה בביטוח מנהלים אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 13:14 18/04/2011
מבטחים ותיקה דוד   | 19:09 8/04/2011
קיזוז קיצבת נכות מפנסית נכות אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 01:29 9/04/2011
כדאיות השקעה זהר   | 11:35 24/03/2011
המשך הפקדות בקרן פנסיה ותיקה גרעונית אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 13:26 24/03/2011
עלות לעומת רווח זהר   | 18:08 24/03/2011
חישוב כדאיות המשך הפקדה בקרן ותיקה אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 11:34 26/03/2011
ZuTqGSoDxOOXXrfrV Mujtaba   | 09:32 29/05/2012
שינויים בביטוח מנהלים חוסך   | 15:46 17/03/2011
ביטוח מנהלים - בין לא טוב ללא מתאים - מה עדיף? אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 14:26 19/03/2011
שינוי פוליסה ביטוח מנהלים א.ב   | 10:00 13/03/2011
שינוי פוליסה מכל סיבה שהיא אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 12:06 14/03/2011
חסכון פנסיוני נעמה   | 12:47 11/03/2011
חיסכון לפנסיה למי שאינו שכיר "רגיל" אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 20:16 11/03/2011
ביטוח מנהלים בתוספת לקרן פנסיה עובדת חדשה   | 08:52 9/03/2011
ביטוח מנהלים כתוספת אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 18:47 9/03/2011
קרן פנסיה יעל   | 10:42 9/02/2011
השקעות ותשואות בקרנות פנסיה אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 18:25 9/02/2011
כן זו הכוונה יעל   | 13:56 10/02/2011
תגובה ליעל משה   | 14:35 10/02/2011
הראל פנסיה אלון ב.ש.   | 16:49 26/01/2011
אי העברת תקבולים לפנסיה אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 18:41 26/01/2011
GjNxkouuKChBI Amir   | 08:51 29/05/2012
XBLuHcuvOWT Jacque   | 09:44 13/02/2013
דמי ניהול קופת גמל אסף   | 09:25 28/12/2010
ביטול הטבה בגביית דמי ניהול אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 19:35 29/12/2010
הסדר פנסיוני לשכר 20000 ש"ח זיו   | 10:06 23/12/2010
אופטימזציה לבעל שכר של 20000 אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 20:53 23/12/2010
dvgEeuSMzLdKcM Jazz   | 15:39 7/03/2012
תוספת-להמשך פנסיה יקי   | 07:19 19/12/2010
GMDWvktvWb Navghan   | 06:27 31/03/2013
המשך צבירת זכויות במבטחים הישנה. יקי   | 14:21 18/12/2010
המשך חברות בקרן מבטחים ותיקה אבי אייכלר- מנהל הפורום   | 15:33 18/12/2010
מעוניין להתחיל לחסוך לפנסיה דותן   | 21:08 15/12/2010
בבקשה יגאל   | 14:02 17/12/2010
עמלת הפצה יוני   | 15:12 1/12/2010
עמלות ודמי ניהול בעקבות הרפורמה אבי אייכלר- מנהל הפורום   | 22:10 2/12/2010
KHWZcDOsvijLJJZx Evilin   | 19:13 29/05/2012
YgVaBvhr Maria   | 17:37 29/05/2012
חני חני   | 09:42 28/11/2010
קרן פנסיה עדיפה אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 17:58 28/11/2010
האם אתה ממליץ? חני   | 14:27 2/12/2010
יעוץ פנסיוני אוביקטיבי אבי אייכלר- מנהל הפורום   | 23:02 10/12/2010
ביטוח מנהלים או קופת גמל עם מקדם קצבה מובטח? דיויד   | 14:28 22/11/2010
מוצר מועדף לבחירה אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 09:28 23/11/2010
7% הפקדה לתגמולים hwcny   | 16:01 21/11/2010
הגדלת הפרשה לתגמולים אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 09:22 23/11/2010
uaoQZDIsWoRHk Geraldo   | 20:26 28/05/2012
מימוש כספי פיצויים ןמקדם המרה יוסי מאיר   | 20:39 6/11/2010
מקדם המרה ומענקי פיצויים אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 19:31 7/11/2010
מקדם המרה יוסי מאיר   | 21:14 7/11/2010
מקדם המרה בפוליסת קצבה אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 15:36 8/11/2010
אופן החישוב של פנסיה וותיקה מנחם יגיל   | 14:09 6/11/2010
חישוב פנסיה בקרן ותיקה אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 19:22 7/11/2010
KxKraQplhEvxYfoG cikuvfjbo   | 07:56 27/02/2011
נוסחאת חישוב הקצבה בפנסיה וותיקה לפי שלוש שנים אחרונות מנחם יגיל   | 22:21 30/10/2010
חישוב זכויות בקרן ותיקה- 2 שיטות אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 17:21 31/10/2010
npLKOjCwNBqM Rayshelon   | 13:18 16/11/2011
כספי פדיון נוסחה משופרת מבטחים הותיקה ברכה   | 21:59 28/10/2010
נוסחה משפרת או מקפחת אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 08:49 29/10/2010
סחבת בחברת הביטוח במשיכת כספי הפוליסה ron   | 10:10 26/10/2010
להתמודד עם סחבת אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 16:20 26/10/2010
"הנדסה פיננסית" יורם גרשוני, מנכ"ל הדס ארזים ניהול תיקים   | 22:09 25/10/2010
מבוקשת תכנית שמחלקת רנטה מחיסכון פרטי עוזי   | 14:36 24/10/2010
קיצבה (רנטה ) חודשית אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 21:01 24/10/2010
המשך-רנטה מחיסכון פרטי. עוזי   | 09:05 25/10/2010
רנטה חודשית מהבנק אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 15:45 25/10/2010
IYQQGSKCdnCP kwohjuxefjw   | 13:26 24/08/2011
QLQGrWdtKUeGQLl qpzrrjuzim   | 12:39 16/10/2011
PpFzfmTqyo znvgmhevub   | 01:03 20/11/2011
lRsBSByecU twfditpv   | 20:24 6/11/2011
hIGQWubJMvFIjQA Mochammad   | 06:01 31/03/2013
האם ניתן לקבל קיצבה מקרן פנסיה ולהמשיך לעבוד רמי   | 10:28 24/10/2010
קבלת קיצבה גם לפני פרישה; אבי אייכלר - מנהל הפורום   | 20:55 24/10/2010
HcGPPYZamMD upwdyllmdc   | 21:10 7/05/2012
mcPuCWhEhdYt xygmyucrrun   | 03:15 18/05/2012
פנסיה תקציבית - התפטרות יאיר   | 22:06 20/10/2010
התפטרות לאחר 13 שנה טלי   | 22:08 20/10/2010
התפטרות- פנסיה תקציבית אבי אייכלר- מנהל הפורום   | 19:55 22/10/2010
פנסיה תקציבית - רצף זכויות טלי   | 23:54 31/10/2010
NVxhdELKnrsJ wbsyrhdbp   | 19:18 7/04/2011
tRveapGSGA Derya   | 02:44 8/03/2012
צירוף זכויות לפנסיה אדרי   | 16:04 5/11/2012
MfJOCXOLkqCVXHfOzy vrvpqivnpho   | 00:32 21/06/2011
BIKdUlsAgGeFKDXV hyaogvvy   | 03:54 25/08/2011
מה עם משכנתא??? משה דוד   | 16:51 11/03/2012
הוסף נושא חדש  Previous Page 10 Next Page  [11-12]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.