כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

מתימו"פ יוצא במכרז לקבלת שירותי ייעוץ וליווי להפעלת תוכנית שת"פ בינלאומי למו"פ תעשייתי בגזרת אסיה-פסיפיק

4/01/2010

מתימו"פ
מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח

מכרז לקבלת שירותי ייעוץ וליווי להפעלת תוכנית שת"פ בינלאומי למו"פ תעשייתי בגזרת אסיה-פסיפיק

מתימו"פ – מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח (ע"ר) (להלן: "מתימו"פ") מבקש בזאת לקבל שירותי ייעוץ וליווי להפעלת תוכנית שת"פ בינלאומי למו"פ תעשייתי בגזרת אסיה-פסיפיק.

תיאור מדויק בדבר מהות ההתקשרות מצוי במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות המהווה חלק  מהם.

1. משך ההתקשרות – מיום חתימת הסכם ההתקשרות ולתקופה של 12 חודשים. למתימו"פ בלבד שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות עד שלוש שנים נוספות, שנה בכל פעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.  רשאי להשתתף במכרז מי שבמועד האחרון להגשת הצעות הינו:

2.1  בעל תעודה המעידה על היות המציע עוסק מורשה/מלכ"ר לעניין חוק מס ערך מוסף.

2.2  אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו- 1976 המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

2.3 בעל השכלה אקדמית באחד או יותר מהתחומים הבאים: בכלכלה ,מינהל עסקים, יחסים בינלאומיים ומדעי המדינה, ממוסד אקדמי בארץ או בחו"ל, מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

2.4  בעל הכרות מוקדמת עם תוכניות ממשלתיות לעידוד מו"פ בינלאומיות.

2.5  הוא צירף את ערבות המכרז לקיום ההצעה בסך של 10,000 ₪ בנוסח נספח ב' למכרז.

2.6  שילם סך של 500 ₪ כדמי השתתפות במכרז.

3. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, הוא יום 1.2.2010 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים במתימו"פ, רח' המרד 29, תל-אביב, קומה 14, במחלקת הכספים.

4. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי מתימו"פ החל מיום 4.1.2010 וכן באמצעות אתר האינטרנט של מתימו"פ בכתובת: www.matimop.org.il . מסמכי המכרז יחולקו במשרדי מתימו"פ החל ממועד, ומציע אשר יבחר להשתתף במכרז יחויב בתשלום דמי השתתפות בגובה 500 ₪ שלא יוחזר בשום מקרה, לרבות בשל ביטול המכרז.

5. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על הוראות מודעה זו.

למכרז המלא  למכרז המלא
הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.