כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

מכרז למתן שירותי יעוץ לקידום פיתוח כלכלי מקומי ברשויות מקומיות ממגזר המיעוטים

9/08/2009

משרד ראש הממשלה
 
מכרז פומבי מס' 19/09 למתן שירותי יעוץ לקידום פיתוח כלכלי מקומי ברשויות מקומיות ממגזר המיעוטים

1. משרד ראש הממשלה - הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים (להלן: "המשרד") מעוניין לקבל הצעות למתן שירותי יעוץ לקידום פיתוח כלכלי מקומי במספר רשויות מקומיות ממגזר המיעוטים. שירותים אשר יכללו בין היתר, גיבוש והכנת תוכנית לפיתוח כלכלי עירוני וליווי פרויקטים נבחרים לכדי מימוש, הכל כמפורט במסמכי המכרז (להלן: "השירותים").

2. תקופת ההתקשרות עם המציע/ים הזוכה/ים תהיה, לשנה ממועד חתימת ההסכם. למשרד תשמר האופציה להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

3. תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאים להגיש הצעות מציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן: 

3.1  תנאי כשירות לגיבוש והכנת תוכנית לפיתוח כלכלי עירוני:

3.1.1    על המציע להיות בעל ניסיון קודם של 3 שנים לפחות במתן שירותי יעוץ כלכלי ו/או תכנון עירוני.

3.1.2    על המציע להיות בעל תואר בכלכלה/מנהל עסקים ממוסד אקדמי המוכר בישראל.

3.1.3  ב 5 השנים האחרונות, המציע ביצע לפחות 3 פרויקטים עבור רשויות מקומיות / חברות ותאגידים עירוניים, בתחומי הייעוץ הכלכלי ו/או התכנון העירוני, אשר עבורם היה היקף התשלום למציע 30,000 ₪ לפחות, לכל פרויקט.

3.2  תנאי כשירות לניהול והובלת פרויקטים: 

3.2.1  על המציע להיות בעל ניסיון קודם של 3 שנים לפחות בניהול והובלת פרוייקטים.

3.2.2  על המציע להיות בעל תואר בכלכלה/ הנדסה/ תכנון ערים/ מנהל עסקים או תואר רלוונטי אחר ממוסד אקדמי המוכר בישראל.

3.2.3  ב-5 השנים האחרונות, המציע ביצע עבור רשויות מקומיות/ חברות ו/או תאגידים עירוניים לפחות עבודת ניהול והובלת פרוייקט אחת בתחומי התשתיות והמיזמים הציבוריים, שסך היקפה הכספי היה 1,000,000 ₪ לפחות, ואשר עבורה היה סך היקף התשלום למציע 30,000 ₪ לפחות.

3.3  אם המציע הוא תאגיד, האמור בסעיפים 3.1 ו- 3.2 צריך להתקיים בעובדי המציע המוצעים על ידו לביצוע השירותים, ובמקרה זה המציע רשאי להציע שני עובדים כאשר האמור בסעיף 3.1 יתקיים בעובד אחד, והאמור בסעיף 3.2 יתקיים בעובד אחר. על העובד/ים מטעם המציע לספק את שירותי הייעוץ באופן קבוע.

3.4  אם המציע הוא תאגיד – תחום פעילותו של התאגיד צריך שיהא בתחום השירותים המבוקשים במכרז זה. 

3.5  במידה והמציע הנו גוף מואגד, התאגיד רשום כדין במרשם הרלוונטי בישראל, ולא קיימת בדוחות הכספיים המבוקרים לשתי שנות המס האחרונות אזהרה על המשך קיומו של התאגיד כ"עסק חי".

3.6  אם המציע הוא משרד יועצים - על תחומי העיסוק של המשרד להיות בתחום השירותים המבוקש. כמו כן, האמור בסעיפים  3.1 ו- 3.2 צריך להתקיים בעובדי המציע המוצעים על ידו לביצוע השירותים, ובמקרה זה המציע רשאי להציע שני עובדים כאשר האמור בסעיף 3.1 יתקיים בעובד אחד, והאמור בסעיף 3.2 יתקיים בעובד אחר. על העובד/ים מטעם המציע לספק את שירותי הייעוץ באופן קבוע.

3.7  על המציע לנהל ספרי חשבונות בהתאם לחוק עיסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 ועל פי כל דין.

3.8 על המציע לצרף ערבות להצעה/המחאה בנקאית בסך 18,500₪. כמפורט במסמכי המכרז.

3.9 המציע (ואם המציע הוא תאגיד – מנהליו ובעלי השליטה), לא הורשע בעבירה שנושאה פיסקאלי, או בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 383 עד 393 ו- 414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981.

3.10 המציע רכש את מסמכי המכרז תמורת 200 ₪.

4. המעוניינים לרכוש את מסמכי המכרז ישלמו 200 ₪ (שלא יוחזרו) לזכות חשבון ע"ש משרד ראש הממשלה המתנהל בבנק הדואר (09) סניף ראשי (001) חשבון 50047.  לשם קבלת מסמכי המכרז יש ליצור קשר בטלפון 02-6705504 (כנגד הצגת שובר תשלום נפרע בסכום הנ"ל, חתום בחותמת בנק הדואר), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00. ניתן לעיין במסמכי המכרז בדף הבית של הרשות לפיתוח כלכלי בכתובת www.pmo.gov.il/arabeco או לאחר תאום טלפוני מוקדם.

5. שאלות ובקשות להבהרות יש לשלוח לפקס מס' 5634389 – 02  עד ליום 13 באוגוסט 2009  בשעה  14:00. יצוין כי תשובות והבהרות שלא ניתנו בכתב לא יחייבו את המשרד.

6. הצעות למכרז יש להגיש, בשפה העברית בלבד, לא  יאוחר מיום ה', 10 בספטמבר 2009, כא' באלול התשס"ט, בשעה 12:30, לתיבת המכרזים של משרד ראש הממשלה, הממוקמת בכניסה לבניין המשרד, ברחוב קפלן 3, ירושלים.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.