כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

משרד התקשורת יוצא במכרז לשירותי יעוץ וביקורת לפיקוח ולבקרה על בנק הדואר

20/10/2009

משרד התקשורת
  
מכרז מספר 2009/019 שירותי יעוץ וביקורת עבור משרד התקשורת בנוגע לפיקוח ולבקרה על בנק הדואר

משרד התקשורת מעוניין לקבל הצעת מחיר עבור שירותי יעוץ וביקורת עבור משרד התקשורת אגף הפיקוח על בנק הדואר, לתקופה של שנה עם אופציה להארכה לארבע תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

את מסמכי המכרז ועקרונות החוזה ניתן לקבל באגף כלכלה ותקציב במשרד התקשורת, רחוב יפו 23, ירושלים, לאחר תיאום בטלפון מספר 02-6706-340, החל מתאריך 19.10.2009.

לשם קבלת מסמכי המכרז יש להפקיד את הסך של  50 ₪  לחשבון בנק מספר 0-24701-8 בבנק הדואר ע"ש משרד התקשורת- אגף הכספים. מסמכי המכרז ימסרו לדורשים אך ורק כנגד המצאת אישור הפקדת הסך של 50 ₪ לטובת משרד התקשורת- אגף הכספים.

דרישות ותנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:

1. המציג הוא  תאגיד או שותפות רשומה של משרד רואי חשבון;

2. המציע מעסיק לפחות 30 עובדים במשרה מלאה, מהם לפחות 15 עובדים בעלי רישיון בתוקף של רואה חשבון ממועצת רואי החשבון שבמשרד המשפטים;

3. במסגרת המציע קיימות ופועלות מחלקות לניהול סיכונים, ביקורת ובקרה פנימית, יעוץ כלכלי וייעוץ ענ"א (IT),  או מחלקות דומות להן;

4. המציע אינו משמש רואה החשבון המבקר של חברת דואר ישראל בע"מ ושל חברת בנק הדואר בע"מ ואינו נמצא בקשרים עסקיים עם חברת דואר ישראל בע"מ ועם חברת בנק הדואר בע"מ;

5. למציע ותק מוכח של 5 שנים בביצוע עבודות ביקורת פנים, בקרה פנימית, ניהול סיכונים וביקורת ענ"א (IT) בגופים העוסקים בהעברת כספים בהיקפים ניכרים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור;

6. למציע ותק מוכח של 3 שנים בביצוע עבודות יעוץ וביקורת בתחומים נשוא מכרז זה בגוף הפועל באמצעות סניפים (לפחות 10 סניפים);

7. המציע ביצע בשנתיים האחרונות לפחות שני סקרי סיכונים (באחד או יותר מן התחומים המפורטים בסעיף ז 2.1 למכרז) בגופים העוסקים בפעילות פיננסית/כספית לרבות בגופים העוסקים בהעברת כספים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור, וכן למציע ניסיון של לפחות שנתיים במתן שירותי סקרי סיכונים בגופים העוסקים בהעברת כספים או בניהול והחזקת כספי ציבור;

8. למציע ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע עבודות בחינה, מיפוי ובקרה של מערך סליקת תשלומים באמצעות מזומנים ושקים;

9. למציע ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע עבודות בחינה, מיפוי ובקרה של מערכות מידע (IT) המשמשות גופים העוסקים בהעברות כספים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור;

10.ראש הצוות המוצע יהיה בעל רישיון  בתוקף של רואה חשבון ממועצת רואי החשבון שבמשרד המשפטים, בעל ותק של 5 שנים לפחות ובעל ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע עבודות דומות לעבודת הביקורת והייעוץ בתחומים המפורטים במכרז זה.

11. צוות המציע יכלול לפחות 5 עובדים (לא כולל ראש הצוות) מהם: שני רואי חשבון בעלי ותק של לפחות 5 שנים ובעלי ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע עבודות דומות לעבודת הביקורת ויעוץ נשוא מכרז זה; עובד אחד בעל מומחיות במערכות מידע (IT) וביקורת ענ"א אשר לו ותק של לפחות 5 שנים בתחום מערכות מידע (IT) ובעל ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע עבודות בתחום ביקורת ענ"א (IT) ואבטחת מידע בגופים העוסקים בהעברות כספים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור; עובד אחד בעל מומחיות בביקורת ובקרה פנימית וניהול סיכונים אשר לו ותק של 5 שנים והוא בעל ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע עבודות בתחום ביקורת ובקרה פנימית וניהול סיכונים בגופים העוסקים בהעברות כספים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור; עובד אחד בעל מומחיות בייעוץ כלכלי, אשר לו ותק של לפחות 5 שנים בייעוץ כלכלי והוא בעל ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע עבודות תמחיר בגופים להם מגזרי פעילות שונים;

חבר הצוות המוצע יהיה בעל רישיון בתוקף של רואה חשבון ממועצת רואי החשבון במשרד המשפטים או לפחות בעל תואר בוגר בכלכלה או מינהל עסקים או מערכות מידע או חשבונאות או תעשיה וניהול או ביקורת פנים;

12. עבודת הביקורת והייעוץ נשוא מכרז זה תבוצע בפועל על ידי עובדי המציע;

13. המציע יתחייב לעמוד בדרישות לתשלום  שכר מינימום לעובדיו, אשר יועסקו בעבודת הביקורת והייעוץ עבור המזמין, במהלך כל תקופת ההתקשרות.

14. המציע יתחייב להציג בפני עורך המכרז, בטרם חתימה על הסכם ההתקשרות, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מקצועית, לטובתו ולטובת מדינת ישראל- משרד התקשורת, כאשר הם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז וגבולות האחריות לא יפחתו מהמפורט במסמכי המכרז;

15. המציע יתחייב לשמור על סודיות המידע והנתונים אשר ימסרו לו ויגיעו לידיו במהלך תקופת ההתקשרות ולא יעשה כל שימוש אחר שלא לצורך ההתקשרות עם עורך המכרז. כמו כן, המציע יידרש לחתום על מסמך סודיות (NDA- Non-Disclosure Agreement) כלפי חברת דואר ישראל בע"מ וחברת בנק הדואר בע"מ, במידה וייחתם עימו הסכם התקשרות;

16. למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976 וכן אישור ניהול פנקסים לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו - 1976;

17. כל הצעה תהיה בתוקף למשך 120 יום, מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז;

יש להגיש את ההצעות עד ליום חמישי ה- 26.11.2009, בשעה 12.00, לתיבת המכרזים באגף כלכלה ותקציב במשרד התקשורת, רחוב יפו 23, ירושלים 91999, קומה א', חדר 305.

משרד התקשורת אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, כל חלק ממנה או כל הצעה שהיא, ושומר לעצמו את הזכות לפצל את ההזמנה בין מספר מציעים שונים.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.