כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
נדל"ן, דיני מקרקעין

בימ"ש קיבל בקשה לעיכוב ביצוע החלטה למתן היתר בניה למתקן תקשורת סלולארית של חברת פלאפון

20/07/2008

השופטת ע' ארבל קבעה בהחלטתה, כי במסגרת שיקולי מאזן הנוחות, שומה על ביהמ"ש לתת משקל אף לשיקולים של אינטרס הציבור.

בענייננו, הצביעה הוועדה המחוזית על כך שלצורך מתן ההיתר, על פלאפון לספק אישורים עדכניים מטעם הממונה על הביטחון והממונה על התעופה האזרחית. מטרת אישורים אלו הינה להבטיח כי המתקן הסלולארי, במיקומו הנוכחי, אינו מציב כל סכנה לבטיחות הציבור ולאינטרס הציבורי.

בפני בימ"ש העליון הוגשה בקשה לעיכוב ביצוע החלטת ביהמ"ש לעניינים מנהליים, שהורה למבקשת, הוועדה המחוזית לתכנון ובניה - מחוז תל אביב, במסגרת הליכי ביזיון בימ"ש, לחתום על היתר בניה שיאפשר למשיבה, פלאפון תקשורת בע"מ, להקים מתקן תקשורת סלולארית.

במוקד הבקשה עומד מתקן תקשורת סלולארית בעיר בני ברק, שעבורו ביקשה המשיבה 1 (להלן:"פלאפון"), היתר בניה (להלן:"ההיתר"). ההיתר דרוש לצורך החלפת מתקן קיים שנבנה ללא היתר, ולו הוצא צו הריסה. בהתאם להסדר טיעון בין הצדדים, נקבע שצו ההריסה יעוכב עד להסדרת ההיתר למתקן החדש.

בחודש דצמבר 2005, הגישה פלאפון בקשה למתן היתר כאמור למשיבה 2 (להלן:"הוועדה המקומית"). הוועדה המקומית סירבה לדון בבקשה, ולכן פנתה פלאפון לוועדת הערר המחוזית (להלן:"הוועדה").

הוועדה הורתה על קבלת הערר ומתן ההיתר למתקן, בכפוף להמצאת היתר הקמה עדכני מטעם הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. פלאפון המציאה את היתר ההקמה המעודכן לוועדה המקומית, אולם זו סירבה לתת את ההיתר. לאור זאת, עתרה פלאפון לביהמ"ש נגד הוועדה המקומית והמשיב 3, יו"ר הוועדה המקומית לתו"ב בני ברק (להלן:"היו"ר"), בבקשה שביהמ"ש יורה על מתן ההיתר.

העתירה נתקבלה (להלן:"פסה"ד"). למרות האמור בפסה"ד עמדה הוועדה המקומית בסירובה. לאור זאת, פנתה פלאפון למבקשת (להלן:"הוועדה המחוזית") בבקשה כי תעשה שימוש בסמכותה לפי סעיף 28 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן:"החוק") ותורה לוועדה המקומית ליתן את ההיתר.

הוועדה המחוזית נעתרה לבקשה, וקבעה כי ההיתר יינתן לפלאפון אם תעמוד בשלושה תנאים: מתן כתב שיפוי, מתן אישור עדכני מטעם משרד הביטחון והממונה על התעופה האזרחית, ועריכת שינויים טכניים שונים בבקשה למתן ההיתר.

פלאפון טענה כי לאור פסה"ד אין באפשרות הוועדה המחוזית להתנות את מתן ההיתר בתנאים נוספים. בנוסף, פלאפון הגישה בקשה לפי פקודת בזיון בימ"ש (להלן:"הפקודה") נגד הוועדה המקומית.

לאור האמור, צורפה גם הוועדה המחוזית, חרף התנגדותה, כצד להליך לפי הפקודה. ביהמ"ש המחוזי קבע כי למרות שהוועדה המחוזית לא הייתה צד להליך במסגרתו ניתן פסה"ד, משבחרה היא ליטול את סמכות הוועדה המקומית, הרי שהכפיפה עצמה לפסה"ד. לכן, הורה ביהמ"ש לוועדה המחוזית לחתום על ההיתר בתוך 14 ימים. הוועדה המחוזית פנתה לביהמ"ש המחוזי בבקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה, ובקשתה נדחתה. מכאן בקשת רשות הערעור.

בימ"ש בהחלטתו ציין, כי מי שזכה בהליך משפטי זכאי לממש את פירות זכייתו באופן מיידי, ואין בהגשת ערעור על פסה"ד, כשלעצמה, כדי לעכב את ביצועו. בהתאם, על הטוען לעיכוב ביצוע להראות כי סיכויי הערעור הינם טובים, וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתו באופן שאם לא יעוכב הביצוע ייגרם לו נזק בלתי-הפיך. ב

עניין שהובא בפני בימ"ש, שיקולים אלו, ובפרט שיקול מאזן הנוחות, מטים את הכף לטובת קבלת הבקשה. הוועדה המחוזית ביקשה להשיג על החלטת ביהמ"ש המחוזי במסגרת הליך לפי פקודת ביזיון ביהמ"ש.

במוקד ערעור הוועדה המחוזית עומדות טענות בעלות אופי משפטי, ובכללן טענות הנוגעות למעמד הוועדה המחוזית בהליכים לפי הפקודה; לדרך הראויה להשיג על החלטה מסוג זה; ולפרשנות הסמכות המוקנית לוועדה המחוזית מכוח סעיף 28 לחוק. בהתחשב באופי טענות אלו, הרי שעל פני הדברים, ומבלי לקבוע מסמרות בדבר, לא ניתן לקבוע שסיכויי הערעור הינם נמוכים במידה כזו שעיכוב הביצוע יהווה אך משום דחיית הקץ עבור הוועדה המחוזית. משאלו הם פני הדברים באשר לסיכויי הערעור, עובר עיקר המשקל אל שיקולי מאזן הנוחות.

כפי שטענה פלאפון, התנהגות הרשויות נראית, על-פניה, בעייתית ביותר. לא זו בלבד שהוועדה המקומית סירבה להפעיל סמכותה לפי חוק לאורך זמן, אלא שהמשיכה לעשות כן אף לאחר שניתן פסק דין שהורה לה ליתן את ההיתר.

במובן זה, נראה כי לפלאפון אכן נגרם כבר נזק, גם אם לא משמעותי ביותר, כתוצאה מאי-ביצוע פסה"ד במועד. לכן, לכאורה, יש להורות על ביצוע פסה"ד על-אתר. ואולם, במסגרת שיקולי מאזן הנוחות, שומה על ביהמ"ש לתת משקל אף לשיקולים של אינטרס הציבור. בענייננו, הצביעה הוועדה המחוזית על כך שלצורך מתן ההיתר, על פלאפון לספק אישורים עדכניים מטעם הממונה על הביטחון והממונה על התעופה האזרחית.

מטרת אישורים אלו הינה להבטיח כי המתקן הסלולארי, במיקומו הנוכחי, אינו מציב כל סכנה לבטיחות הציבור ולאינטרס הציבורי. אכן, ייתכן שבמסגרת הערעור ייקבע כי הוועדה המחוזית אינה רשאית להתנות את מתן ההיתר באישורים אלו.

ואולם, לעת הזו, משהתמונה העובדתית באשר לאישורים הדרושים לפי תוכניות המתאר הרלוונטיות אינה נהירה כל צרכה, ישנו חשש שמא הקמת המתקן תפגע באינטרס הציבור ובביטחונו.

במובן זה, הנזק הצפוי כתוצאה ממתן ההיתר במועד זה עשוי להיות בלתי-הפיך, ומכל מקום אינו נזק כספי בלבד. במצב דברים זה, כשהנזק שייגרם לפלאפון אינו כה משמעותי ואף בר-פיצוי, ובהתחשב בכך שמועד הדיון בערעור נקבע לתאריך קרוב יחסית, נמצא כי יש לעכב את מתן ההיתר. אשר על כן, בימ"ש החליט להיעתר לבקשה.

אלי דורון, עו"ד-  יפעת גוטמן, משפטנית- eli-doron@taxlawyers.co.il, ממשרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי www.adviser.co.il

הכותבים ממשרד דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי, עורכי דין ונוטריון, משרד המתמחה במשפט מסחרי-מיסויי
סימוכין עע"ם 5003/08 , הוועדה המחוזית לתכנון ובניה - מחוז תל אביב נ' פלאפון תקשורת בע"מ ואח'

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
מאמרים נוספים
בימ"ש קיבל בקשה לעיכוב ביצוע החלטה למתן היתר בניה למתקן תקשורת סלולארית של חברת פלאפון, 20/07/2008
בין תכנון לתחמון - פטורים והקלות במיסוי מקרקעין, 29/06/2008
חובת מינוי מנהל עבודה באתר בניה- על מי היא מוטלת?, 26/06/2008
כל הדרכים לרכוש קרקע באופן פרטי מובילות לגרוזיה!!, 26/06/2008
החלטת מועצת מקרקעי ישראל בעניין בניה למגורים בחלקות א' במושבים, 4/06/2008
מאסר בפועל לאדם שהורשע בניסיון למכור קרקע בלי ידיעת הבעלים, 1/06/2008
מהי זכות במקרקעין, 25/05/2008
מיסוי זכויות בנייה , 21/05/2008
מהי דירת מגורים מזכה, 21/05/2008
חישוב מס השבח במקרקעין, 21/05/2008
[1-5]  Previous Page Next Page 

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.