כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מיטב: מדד המחירים לחודש ינואר צפוי לרדת בשיעור של 0.3%

18/01/2010

• מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר 2009 נותר ללא שינוי.

• ההשפעה המרכזית והמפתיעה על המדד הגיעה מהוזלה של 0.8% במחירי שירותי דירות בבעלות הדיירים (חוזי שכר דירה מתחדשים). זאת, במנוגד להתפתחויות של החודשים האחרונים.

• מדד המחירים לחודש ינואר צפוי להיות מושפע מהוזלת המע"מ בראשית החודש, משינוי תעריפי המים הצפויים להוזיל את מחיריהם ומהוזלה עונתית במחירי ההלבשה והנעלה.

• מנגד, המחירים יושפעו לרעה מהתייקרות של מוצרי מזון שונים, מחירי התחבורה הציבורית ותעריפי החשמל.

• מדד המחירים לחודש ינואר צפוי לרדת בשיעור של 0.3%. מדד המחירים לצרכן בשנת 2010 צפוי להתייקר ב-2.5%.

מדד המחירים לצרכן – סיכום דצמבר

מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר 2009 נותר ללא שינוי, לעומת הערכותינו לעלייה של 0.2% (והערכות בשוק לעלייה של עד 0.3%).

הגורמים המרכזיים אשר השפיעו על סל ההוצאה הצרכנית בחודש הנדון היו: 

(1) התייקרות עונתית של פריטי לבוש. מחיריה של קבוצת ההלבשה האמירו ב-8.3%. אלו תרמו 0.19% למדד הכללי. מחירי קבוצת ההנעלה התייקרו ב-6.7%.

(2) התייקרות של 2.1% במחירי החשמל לצריכה פרטית. התייקרות זו תרמה 0.06% למדד הכללי.

(3) העגבניות התייקרו ב-10.2%.

(4) מחירי הטלפון הנייד (סלולרי) התייקרו ב-0.5%.

(5) הוזלה של 0.8% במחירי שירותי הדיור בבעלות הדיירים (חוזי שכר דירה מתחדשים). התפתחות זו גרעה 0.14% מהמדד הכללי. באופן כללי, ניתן לומר כי זו הייתה ההפתעה במדד האחרון בעודה הגורם המרכזי אשר יצר את הפער בין התחזית למדד בפועל.

(6) לעומת התייקרות במחירי העגבניות, המלפפונים הוזלו ב-25% וגרעו 0.05% מהמדד הכללי.

(7) במחירי ההבראה והנופש בארץ נרשמה הוזלה עונתית של 5.1%.

בסיכום שנת 2009 עלה מדד המחירים לצרכן ב-3.9%. זאת, לאחר עלייה של 3.8% בשנת 2008 ושל 3.4% בשנת 2007. 

מדד המחירים לצרכן בשנת 2009 במספרים

כאמור, מדד המחירים לצרכן עלה בשנה שחלפה בשיעור של 3.9%. יחד עם זאת, בקבוצות הבאות: ירקות ופירות, דיור, אחזקת דירה, תחבורה ותקשורת ושונות נרשמו התייקרויות מעבר לממוצע בשיעורים של 8.4%, 5.6%, 5.2%, 6.5% ו-4.5% (ראה לוח בראש העמוד). בשתי קבוצות בלבד ריהוט וציוד לבית והלבשה והנעלה חלה הוזלה במחירים 1.2%- ו-4.4%-

הסעיף שלו הייתה ההשפעה המרכזית על מדד המחירים לצרכן בשנת 2009 היה שירותי דיור בבעלות הדיירים שהתייקר ב-5.7% ותרם 0.978% למדד הכללי. עם זאת, ההתייקרות החדה במיוחד נרשמה במחירי המים (35.9%) ובמחירי העגבניות (40.2%). מנגד, ההוזלה המשמעותית ביותר נרשמה במחירי ההלבשה העליונה לנשים שמחיריה הוזלו ב-9.5% וכך גרעו 0.1% מהמדד הכללי. יתר על כן, מחירי הטלוויזיה הוזלו במיוחד, ב-12.9%.

מבחינה לפי ענפי משק עולה כי מחירי המים והחשמל עמדו בשנת 2009 בראש סולם ההתייקרויות, 7.8%. לאחריהן נמצאים התוצרת החקלאית (7.0%) ובנייה ודיור (5.6%). שירותי תקשורת רשמו את ההתייקרות הקלה ביותר, 1.4% בלבד.
 
במבט לחודש ינואר אנו צופים כי המחירים לצרכן ירדו ב-0.3%. המדד בחודש הנדון יושפע, בין היתר, מהגורמים הבאים:

(1) הוזלה של חצי נקודת האחוז במע"מ. זו צפויה לגרוע כ-0.1% מהמדד הכללי.

(2) שינוי בתעריפי המים שצפוי להביא להוזלה במחיריהם.

(3) הוזלה עונתית של 4.5% במחירי ההלבשה והנעלה.

(4) הוזלה של כ-0.9% במחירי הדלקים לרכב.

(5) התייקרות של פריטי מזון שונים, תחבורה ציבורית ותעריפי החשמל.

בהמשך לכך, אנו צופים כי מדד המחירים לצרכן יעלה בשיעור של 2.5% בשנת 2010.

תגובת השוק

על רקע פרסום המדד לחודש דצמבר אשר היה נמוך בכ-0.2% עד 0.3% מאשר הערכת השוק, ההפתעה שנרשמה בהוזלה של מחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים והייסוף שנרשם בימים האחרונים בשער השקל כנגד הדולר צפויים להביא להתמתנות בציפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הקרובים של השוק. לפיכך, גם הסיכוי להעלאת ריבית בסוף החודש הופך נמוך מאוד. אי לכך, אנו מצפים לכדי מהלך חיובי בקרב איגרות החוב השקליות הממשלתיות, ביחס לצמודות למדד.

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
אפקט אובמה התפוגג, החלטות הריבית לא הפתיעו, 1/02/2010
העולם מטפס ל-3.9% , 1/02/2010
בשלהי 2010 ריבית בנק ישראל צפויה להגיע לכ-2.5%, 27/01/2010
קונצרני ואג"ח כללי IN, ממשלתי OUT, 25/01/2010
מחירי האג"ח מגלמים את העלאות הריבית הצפויות, 25/01/2010
מי מסוכן יותר, בנק גדול או בנק קטן? , 24/01/2010
פישר צפוי להשאיר את הריבית ברמה של 1.25% , 21/01/2010
קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות - סיכום 2009 , 19/01/2010
בסין פועלים נגד התחממות יתר של הכלכלה, 19/01/2010
מיטב: מדד המחירים לחודש ינואר צפוי לרדת בשיעור של 0.3%, 18/01/2010
[1-5]...[6-10]  Previous Page 11 12 13 14 15 Next Page  [16-20]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.