כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

ינואר 2010: חודש של מעבר כספים מהאפיק הממשלתי לקונצרני

2/02/2010

ינואר 2010: חודש של מעבר כספים מהאפיק הממשלתי לקונצרני

תעשיית הקרנות ממשיכה לצמוח ורשמה גיוסים גבוהים של כ-1.95 מיליארד שקל בקרנות המסורתיות. בלטו לטובה קרנות אג"ח חברות וכללי לצד פדיונות גבוהים בקרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד. הקרנות השקליות עברו מפתיחת חודש טובה לסיום באקורד שלילי. הקרנות המנייתיות בלטו בגיוסים גבוהים , בדגש על מניות בישראל. הקרנות הכספיות ממשיכות "לככב" בטריטוריה השלילית.

 תעשיית קרנות הנאמנות פתחה את שנת 2010 בגיוסים נאים, זאת לאחר שרשמה כניסת כספים של כ-0.6 מיליארד שקל בחודש ינואר. בנטרול הקרנות הכספיות שפדו כ-1.35 מיליארד שקל, גייסו הקרנות המסורתיות כ-1.95 מיליארד שקל, או קצב גיוס יומי של כ-90 מיליון שקל.

 לאחר שבחודש דצמבר סבלו מהחודש החלש ביותר ב-2009, עברו קרנות אג"ח חברות וכללי להוביל את טבלת המגייסות החודשית עם כניסת כספים מרשימה של לא פחות מכ-2.2 מיליארד שקל, או קצב גיוס יומי של כ-110 מיליון שקל.

השיפור המשמעותי בגיוסים החודש נובע ממספר סיבות:  1. עליות נאות באפיק הקונצרני הצמוד לאורך כל הדירוגים (מ-HIGH  YIELD ועד תל-בונד 20) 2. יציאת כספים מהאפיק הממשלתי ומעבר לקונצרני 3. המימושים בחודש דצמבר הביאו הזדמנויות חדשות לשוק האג"ח הקונצרני.

 מנגד, קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד רשמו את החודש החלש שלהם ביותר זה למעלה משנה, זאת, לאחר שרשמו פדיונות כבדים של כ-1.05 מיליארד שקל או קצב פדיון יומי של כ-50 מיליון שקל.

ללא ספק, מדד המחירים לצרכן המפתיע שסיים ללא שינוי והורדת הציפיות האינפלציוניות הובילו את הקרנות הנ"ל להיות פחות אטרקטיביות, כאשר המרווחים בין השחרים לגלילים יורדים בהתאם. בנוסף, יש לזכור שקרנות אג"ח מדינה כללי גייסו סכומים גבוהים משמעותית בחצי השני של 2009 ואנו עדים למימושי רווחים ומעבר לקרנות אג"ח כללי שמשלבות גם השקעה באג"ח קונצרני ולא רק באג"ח מדינה.

 הקרנות השקליות היו מאוד תנודתיות החודש. בעוד שבשליש הראשון של החודש הן נהנו מגיוסים נאים של כ-220 מיליון שקל, הן סבלו מפדיונות לא מבוטלים בהמשך החודש, כך שבסיכום חודשי הן סיימו בגיוס צנוע של כ-30 מיליון שקל בלבד. בנוסף, רשמו הקרנות השקליות שיא פדיונות שלילי בחודש זה ,שבו נרשם בשבוע האחרון של החודש השבוע הגרוע ביותר ב-5 החודשים האחרונים.

 הקרנות המנייתיות (ישראל, חו"ל וגמישות) רושמות חודש חזק, בהתאם לפתיחה החיובית של שוק המניות הישראלי, שנרגעה במעט לקראת סופו. בסיכום חודשי, גייסו הקרנות המנייתיות כ-280 מיליון שקל – החודש הטוב ביותר בחצי שנה האחרונה. הגיוסים, כהרגלן, התרכזו בקרנות המתמחות במניות בישראל (270 מיליון שקל) ובקרנות הגמישות (60 מיליון שקל). מנגד, הקרנות המתמחות במניות בחו"ל סבלו מפדיונות של כ-50 מיליון שקל – זאת לאחר שנרשמו בהן ירידות חדות בשיעור ממוצע של כ-5.5%.

 הקרנות הכספיות רושמות את החודש החלש ביותר שלהן ב-3 החודשים האחרונים , זאת לאחר שרשמו יציאת כספים גבוהה של כ-1.35 מיליארד שקל, חודש אחד בלבד לאחר שרשמו חודש חיובי יחיד של גיוסים ב-12 החודשים האחרונים.

 אגד עולה, אגד יורד: קרנות אגד ישראלי שגייסו סכומים נאים ברבעון האחרון של 2009 (0.5 מיליארד שקל) ירדו מקרנן וסיימו את החודש בגיוס צנוע של כ-15 מיליון שקל . מנגד, קרנות אגד חוץ בלטו בגיוסים גבוהים יחסית לקטגוריה בסך של כ-120 מיליון שקל – הגיוס החודשי הגבוה ביותר בשנה האחרונה.

 בסיכום חודש ינואר צמחה תעשיית קרנות הנאמנות בכ-1.6 מיליארד שקל, המיוחסת לגיוסים נטו של כ-0.6 מיליארד שקל ולעליית ערך נכסי הקרנות בכ-1.0 מיליארד שקל, זאת על רקע עלייה במדד מיטב לקרנות הנאמנות בשיעור של כ-0.8%.

 תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-31.1.10 כ-134.8 מיליארד שקל.

טבלת יצירות/פדיונות בקטגוריות המובילות:

אפיק

סיכום חודש ינואר 2010 (במיליוני שקלים)

קרנות מנייתיות *

278

קרנות כספיות

1,353-

קרנות אג"ח שקליות

34

קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד

1,052-

קרנות אג"ח חברות וכללי

2,233

שונות (אגד קרנות ואחרות)

448

סה"כ

588

סה"כ (בנטרול קרנות כספיות ואגד ישראלי)

1,926

• כולל מניות ישראל, מניות חו"ל וגמישות.

הכותב הנו מנהל קשרי יועצים במיטב בית השקעות

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
פברואר 2010: תשואה חיובית לקופות הגמל תודות לעליות הנאות במניות, 1/03/2010
איתותים חיוביים מהמשק האמריקאי , 22/02/2010
מיטב: גם החודש צפויה הריבית להישאר ברמה של 1.25% , 18/02/2010
מיטב: מדד המחירים לפברואר צפוי לרדת ב-0.5%, 17/02/2010
מצמיחה בסין לאינפלציה בעולם, 16/02/2010
הקרנות המנייתיות ממשיכות להכות את המדדים , 7/02/2010
ינואר 2010: חודש של מעבר כספים מהאפיק הממשלתי לקונצרני , 2/02/2010
שנת 2010 נפתחת עם תשואה חיובית לקופות הגמל, 2/02/2010
מיטב: מדד המחירים לצרכן יעלה ב-12 החודשים הקרובים ב-2%, 2/02/2010
הגיוסים נמשכים, אם כי בקצב נמוך יותר , 1/02/2010
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11-15]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.