כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מצמיחה בסין לאינפלציה בעולם

16/02/2010

מאקרו, אגרות חוב וריביות

עדות ברננקי בבית הנבחרים – הריבית עדיין לא עולה, אך חושבים על היום שאחרי. מכירת חוב של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים מתקבלת בקרירות. האם הצמיחה המהירה בסין תביא לכדי ייצוא אינפלציה לעולם?

עדות ברננקי בבית הנבחרים

בשבוע שחלף, העיד יו"ר מועצת הנגידים של ה-Fed בבית הנבחרים האמריקאי. הייתה זו הזדמנות טובה לצפות בניתוח של ברננקי על הסביבה הכלכלית, ימים ספורים לאחר השבעתו לקדנציה נוספת, שנייה.

מדבריו עולה כי הריבית לא צפויה לעלות בתקופה הקצרה, אולם זו תעלה. כך, חברי ה-FOMC פועלים להכנת הקרקע לשלב הבא, מכינים את אסטרטגיית היציאה. לדוגמא, אלו עשויים להעלות הריבית שבין חלון הלוואות הניכיון לריבית ה-Fed. לדעתו, העלאת הפער לא צפוי להקשיח את תנאי האשראי במשק, למשקי הבית ולעסקים.

ברננקי הוסיף כי, כעת הכלכלה האמריקאי נזקקת למדיניות מאוד מרחיבה, אך בשלב כלשהו הבנק המרכזי יצטרך לצמצם את ההרחבה המוניטרית על ידי העלאת שיעור הריבית לטווח קצר.

דבריו של יו"ר ה-Fed הביאו לכדי התחזקות של הדולר ולירידות שערים של מחירי האג"ח. אולם, ציפיות השוק לגבי מועד העלאת הריבית הקרובה, לא השתנו.

הנפקת חוב בארה"ב מביאה לעלייה תשואות לפדיון

10 פעמים בשנה מנפיק האוצר האמריקאי סדרה חדשה של אג"ח ל-10 שנים.

ביום רביעי האחרון (10/2), הנפיק האוצר האמריקאי חוב חדש    ל-10 שנים, בהיקף של 25 מיליארד דולר. היקף הסדרה היה גבוה למדי, אך לא שונה במיוחד מהיקפי הסדרות הנמכרים בחודשים האחרונים. כך לדוגמא, בחודשים ינואר ודצמבר 2009 הונפקו סדרות בהיקף של 21 מיליארד דולר, כל אחת. עם זאת, בחודש נובמבר 2009, הונפקה גם כן סידרה בהיקף של 25 מיליארד דולר.

יחס הכיסוי לחוב מונפק, המהווה את היקף הביקוש המשקיעים ביחס לחוב המונפק ומגלם אינדיקציה לעוצמת הביקוש, עמד על 2.67. באופן מוחלט, יחס זה הוא סביר, אך הוא מאכזב ונמוך, בהשוואה ליחס הכיסוי של 2.86 אשר היה ב-4 הנפקות החוב הקודמות או 2.76 ב-10 ההנפקות האחרונות.

כך, החולשה היחסית הביאה לידי כך שאיגרת החוב הונפקה בתשואה לפדיון של 3.962%, לעומת תחזית השוק אשר עמדה על 3.80%.

כמו כן, גם ייתכן, שההנפקה נתקלה בקשיים מפאת העובדה כי בימים אלו התגבר החשש מפני החוב הממשלתי באירופה.

כך, בסיכום שבועי נרשמה עלייה של התשואה לפדיון על ה-UST ל-10 שנים של 13 נ"ב (מ-3.565% לכדי 3.693%). התשואה לפדיון על האג"ח ל-2 שנים עלתה ב-6 נ"ב במהלך השבוע ונסחרה בסופו בתשואה לפדיון של 0.827%.

בגוש האירופי, נרשמו בשבוע המסחר האחרון מגמות מעורבות. כך לדוגמא, איגרת החוב ל-10 שנים של ממשלת גרמניה רשמו עליית תשואה לפדיון של 7 נ"ב. התשואה לפדיון על אג"ח האנגלית, לטווח דומה טיפסה ב-16 נ"ב.

מנגד, ובהשפעת הדיווח על התמיכה של האיחוד האירופי במדינות הנמצאות בקשיים, האג"חים של יוון, פורטוגל וספרד רשמו ירידה של 47 נ"ב, 30 נ"ב ו-13 נ"ב, בתשואה לפדיון, בהתאמה. כל זאת, תוך ירידה בפרמיות ה-CDS על אג"חים אלו.

האם סין תחזור לייצא אינפלציה לעולם

כבר בסקירה קודמת, של ה-24/1, התייחסנו לכך שהכלכלה הסינית ממשיכה לדהור בקצב העולה על 10% לשנה וההנהגה הכלכלית פועל למניעת התחממות יתר של הכלכלה.

השבוע, התבשרנו כי הבנק המרכזי הסיני העלה את יחס הלימות ההון, זו הפעם השנייה בתוך חודש, בכדי לצנן קמעה את תאוצת המשק. בעקבות זאת, יחס הרזרבה יעלה לכדי 16.5%.

מחירי הנדל"ן בסין ממשיכים לטפס ונראה כי ההנהגה המקומית חוששת במידה מפני בועה. לעומת מקומות רבים בעולם, ב-12 החודשים האחרונים התייקרו מחיריהם ב-2.5%. אך לא רק הם רשמו האמרת מחירים. מוצרי המזון המרכזיים התייקרו ב-3.7% בשנה שחלפה ותרופות ושירותי הבריאות התייקרו ב-2.3%.

מתברר, כי קיים קשר חשוב בין המחירים לצרכן בסין לבין האינפלציה העולמית. קיים קשר שבין המחירים לצרכן בסין, לבין מחירי היבוא לארה"ב. כאשר המחירים לצרכן בסין חצו את רף ה-3%, באמצע 2007, הכלכלה הסינית החלה לייצא אינפלציה לעולם.

אמנם, האינפלציה בסין עלתה ב-1.5% בשנה האחרונה, אך אם זו תמשיך להתגבר, ייתכן מאוד כי נראה לחצי אינפלציה בעולם המגיעים מצד ההיצע.

לפיכך, לצעדים שעושה הבנק המרכזי הסיני יש השפעה, לא רק על המחירים בשוק המקומי, אלא על העולם כולו.

מטבעות

גם דיווחים חיוביים מגוש האירו, לגבי סיוע ליוון, לא מביאים להתחזקות שבועית של האירו, הרושם שבוע נוסף של היחלשות כנגד הדולר. הגורם העיקרי למגמה זו היה דיווחים כלכליים חלשים לגבי המשק האירופי. להערכתנו, בשנים הקרובות ימשיך האירו להיחלש כנגד הדולר האמריקאי.

חרף הדיווחים על התקדמות בנושא היווני, האירו ממשיך להיחלש. האירו רשם בסוף השבוע האחרון רצף של 5 שבועות, בהם הוא נחלש כנגד הדולר האמריקאי.

באופן בסיסי, היינו מצפים כי הדיווחים לפיהם גרמניה וצרפת מוכנות לעזור ליוון יתמכו במטבע האירופי. אולם, דווקא לאחר הדיווח קרה ההיפך והאירו חזר להיחלש, לאחר שבראשית השבוע הוא דווקא התחזק כנגד הדולר.

מעבר ליוון, אולי הסיבה המרכזית להיחלשות האירו היא העובדה כי הכלכלה האירופית לא מצליחה לצאת מהמשבר והפער בינה לבין המשק האמריקאי הולך וגדל. עדות לכך, היו דיווחים כלכליים שפורסמו השבוע ואלו הם:

(1) נתוני הייצור התעשייתי לגוש האירו, לפיהם בחודש דצמבר נרשמה ירידה של 1.7%, בהשוואה לצפי לעלייה של 0.1%.

(2) גוש האירו צמח ברבע הרביעי (לעומת הרבע השלישי, במחירים קבועים ובמונחים שנתיים) ב-0.4%, לעומת צמיחה של 5.7% במשק האמריקאי.
 
כך, בסיכום שבוע המסחר האחרון נחלש האירו כנגד הדולר בשיעור של 0.12%. גם הין היפני נחלש כנגד ה-USD בשיעור של 0.78%.

במבט רחב יותר על האירו התמונה השבוע הייתה קשה אף יותר הואיל וה-USD נחלש כנגד מרבית מטבעות הסחר, לפיכך האירו נחלש כנגדם עוד יותר. לדוגמא, ביחס לדולר האוסטרלי נחלש הדולר בשיעור של 2.67%. גם הקרונה השבדית בלטה לטובה כאשר זו התחזקה בשיעור של 2.62% כנגד הדולר האמריקאי.

אנו ממשיכים להחזיק בגישה כי הפערים הנוצרים במחזורי העסקים של שתי הכלכלות הגדולות בעולם, האמריקאית למול האירופית, לטובתה של האמריקאית, יביאו לכדי כך שהדולר האמריקאי יתחזק במשך שנים כנגד האירו.

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות 

הערה חשובה: מקור הנתונים הינו ממערכת Bloomberg וכולל עיבוד הנתונים, אלא אם נכתב אחרת.
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
פברואר 2010: תשואה חיובית לקופות הגמל תודות לעליות הנאות במניות, 1/03/2010
איתותים חיוביים מהמשק האמריקאי , 22/02/2010
מיטב: גם החודש צפויה הריבית להישאר ברמה של 1.25% , 18/02/2010
מיטב: מדד המחירים לפברואר צפוי לרדת ב-0.5%, 17/02/2010
מצמיחה בסין לאינפלציה בעולם, 16/02/2010
הקרנות המנייתיות ממשיכות להכות את המדדים , 7/02/2010
ינואר 2010: חודש של מעבר כספים מהאפיק הממשלתי לקונצרני , 2/02/2010
שנת 2010 נפתחת עם תשואה חיובית לקופות הגמל, 2/02/2010
מיטב: מדד המחירים לצרכן יעלה ב-12 החודשים הקרובים ב-2%, 2/02/2010
הגיוסים נמשכים, אם כי בקצב נמוך יותר , 1/02/2010
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11-15]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.