כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מיטב: גם החודש צפויה הריבית להישאר ברמה של 1.25%

18/02/2010

מיטב בית השקעות לקראת הכרזת הריבית בישראל לחודש מארס 2010: גם החודש צפויה הריבית להישאר ללא שינוי, ברמה של 1.25%

• לאחר שמחירי הדיור (הרלוונטיים למדד המחירים לצרכן) הביאו את בנק ישראל להעלות את הריבית לינואר 2010, הוזלה במחיריהם הביאה לכדי אי-שינוי בגובה הריבית לחודש פברואר.

• ההוזלה נמשכה גם בינואר 2010. זו, עם הירידה של המדד הכללי, צפויות להביא לכדי חודש נוסף של   אי-שינוי בגובה הריבית.

• בנוסף, הערכה זו נתמכת בספיגה הנמשכת, בהתמתנות קצב הגידול של כמות הכסף, בהתמתנות הערכות לאינפלציה (שוק וחזאים), בהמשך השיפור של הסביבה הפיסקלית ובאי-הוודאות הגלובלית, על רקע הקשיים הנערמים באירופה.

• לפיכך, אנו צופים כי ריבית בנק ישראל לחודש מארס 2010 תיוותר ללא שינוי, ברמה של 1.25%.

• כמו כן, המדדים השליליים הצפויים בפברואר ובמארס צפויים לשמר את רמת הריבית לחודש אפריל ללא שינוי, גם כן, שהרי החשש מאי עמידה ביעד יציבות המחירים בשנת 2010 פחת באופן משמעותי.

כזכור, בבנק ישראל הוחלט על העלאת את הריבית לחודש ינואר 2010 ב-25 נ"ב לכדי 1.25%. הסיבה המרכזית למהלך זה הייתה חשש בבנק המרכזי מפני אינפלציה במחירי נכסים ובכללם של נדל"ן על רקע רמת הריבית הנמוכה. 

נתוני הבסיס להחלטת הריבית לחודש פברואר היו שונים, בצורה משמעותית, מאשר אלו שהיו בעת ההחלטה חודש קודם לכן.

מחירי הדיור, לפי שנמדדים במדד המחירים לצרכן רשמו ירידה של 0.8% בחודש דצמבר. הייתה זו ההוזלה הראשונה, לאחר 10 חודשים רצופים של התייקרויות. יתר על כן, לאחר רגיעה מסוימת, בנק ישראל חזר להתערב בשוק המט"ח, בחודש ינואר, והעלאת ריבית נוספת משמעותה היא קשיים רבים יותר להגן על רמת שער החליפין של השקל כנגד הדולר, שלא מראה סימנים של היחלשות גם כאשר הדולר מתחזק כנגד האירו.


בעת החלטת הריבית לחודש מארס, נראה כי הגורמים שתמכו באי-שינוי של רמת הריבית לחודש פברואר הפכו משמעותיים עוד יותר. כפועל יוצא מכך, להערכתנו, בבנק ישראל יבחרו שלא לשנות את גובה הריבית לחודש מארס. ההחלטה תיתמך בגורמים הבאים:

(1) מדד המחירים לצרכן מפתיע לטובה זה החודש השני ברציפות. יתר על כן, ההפתעה מגיעה ממחירי הדיור אשר הוזלו בינואר בשיעור של 1%, לאחר הוזלה של 0.8% בחודש דצמבר.

(2) גם המדדים הקרובים, פברואר ואפריל צפויים להיות שליליים בשיעור של 0.5%- ו-0.2%-, בהתאמה. לפיכך, אנו נמצאים בעיצומם של חודשים, בהם הציפיות האינפלציוניות מתמתנות.

(3) בנק ישראל החל בחודשים האחרונים להגביר את זרם הנפקות המק"מ בכדי למתן את הלחצים האינפלציוניים, העלולים להיווצר מההרחבה המוניטרית שנרשמה באמצע 2009 ומהעלייה החדה בכמות הכסף (1M). אמנם, כמות הכסף במשק ממשיכה להתרחב, אך בקצב הולך ומתמתן. כך לדוגמא, קצב התרחבות של M1 בחודש ינואר, לעומת רמתו לפני שנה עמד על 43.7%. זאת, בהשוואה ל-52.4% בחודש דצמבר. כלומר, מהלך ספיגת הכסף של בנק ישראל (העלייה בהנפקות המק"מ) נותן אותותיו על שוקי הכספים ופועל לצמצום לחצים אינפלציוניים מוניטריים במהלך השנה.

(4) הפעילות הפסקלית מפתיעה לטובה ולא מחייבת התייחסות מוניטרית. כפי שמסתמן, הביצוע התקציבי בשנת 2010 יהיה טוב באופן משמעותי, בהשוואה לתוכנית התקציב. כעת, אנו צופים כי הגירעון הפיסקלי יגיע השנה לכדי 4% מהתוצר, לעומת תוכנית לכדי 5.5% מהתוצר. הדבר מקבל משנה תוקף, על רקע ההחרפה בסביבה הפיסקלית במדינות אירופה ואף בארה"ב.

(5) אמנם, הפעילות הכלכלית הן בישראל והן בעולם ממשיכה להתרחב, אך קיימת גם אי-ודאות רבה לגבי קצב הצמיחה. כל זאת, במיוחד בהשפעת התמורות השליליות באירופה.

כאמור, לאור כל אלו, אנו צופים כי ביום ב' הבא (ב-22/2) יחליט נגיד בנק להותיר את הריבית המוניטרית ללא שינוי, ברמה של 1.25%. כמו כן, נראה כי התנאים הכלכליים והמוניטריים, בכל האמור, להחלטת הריבית לחודש אפריל לא צפויים להשתנות, במיוחד אשר צפויים שני מדדי מחירים (לפברואר ומארס) שליליים נוספים. על כן, נראה כי קיים סיכוי רב לכך שגם הריבית המוניטרית לחודש אפריל תיוותר ללא שינוי.

אנו צופים כי בסוף 2010 תגיע ריבית בנק ישראל לכדי 2.5%.

הכותב הנו כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
פברואר 2010: תשואה חיובית לקופות הגמל תודות לעליות הנאות במניות, 1/03/2010
איתותים חיוביים מהמשק האמריקאי , 22/02/2010
מיטב: גם החודש צפויה הריבית להישאר ברמה של 1.25% , 18/02/2010
מיטב: מדד המחירים לפברואר צפוי לרדת ב-0.5%, 17/02/2010
מצמיחה בסין לאינפלציה בעולם, 16/02/2010
הקרנות המנייתיות ממשיכות להכות את המדדים , 7/02/2010
ינואר 2010: חודש של מעבר כספים מהאפיק הממשלתי לקונצרני , 2/02/2010
שנת 2010 נפתחת עם תשואה חיובית לקופות הגמל, 2/02/2010
מיטב: מדד המחירים לצרכן יעלה ב-12 החודשים הקרובים ב-2%, 2/02/2010
הגיוסים נמשכים, אם כי בקצב נמוך יותר , 1/02/2010
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11-15]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.