כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מומחי מיטב על פרטנר: " נותרים בהמלצת תשואת שוק"

4/08/2008

סקירה פיננסית

• פרטנר דיווחה על תוצאות הפעילות לרבעון השני של 2008, אשר היו טובות בהתאם לציפיות השוק.

• סך הכנסות החברה הסתכמו בכ-1,544 מיליון ש"ח, גידול של כ-5.2% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. את עיקר הגידול ניתן לייחס להגדלת בסיס הלקוחות בכ-122 אלף לקוחות ביחס לשנה שעברה. בזכות העלייה בהכנסות התוכן הצליחה החברה לשמור על ה-ARPU ברמה של 158 ש"ח, ב-1 ש"ח יותר מהרבעון המקביל.

• רמת ההכנסות ממכירת ציוד הגיעה ל-168 מיליון ש"ח, כמעט 100 מיליון ש"ח פחות מהרבעון הרביעי של 2007, אשר סימל את שיא הרתיחה של השוק לקראת תוכנית ניוד המספרים.

• הרווח התפעולי של החברה הסתכם בכ-378 מיליון ש"ח, המהווים כ-24.5% מהמחזור. ובשורה התחתונה החברה רשמה רווח נקי של כ-247 מיליון ש"ח, המהווים כ-1.57 ש"ח למניה.

• ה-EBITDA עמד הרבעון על 541 מיליון ש"ח המהווים כ-35.1% מהמחזור, גידול של 4.7% לעומת הרבעון המקביל. הרבעון המקביל כלל זיכוי חד פעמי של כ-24 מיליון ש"ח, כך שבפועל הצמיחה הייתה גדולה יותר.

• החברה חזרה על התחזית השנתית, כי היא צופה גידול ב-EBITDA, אך בקצב נמוך יותר מאשר ב-2007 (9.1%).

• החברה הכריזה על דיבידנד של כ-1.26 ש"ח למניה (80% מהרווח הנקי). במהלך 2008 אנו צפויים לראות בפרטנר תשואת דיבידנד של כ-6.95%. לחברה יש תוכנית Buy-back של מניות בסך של כ-600 מל"ש ב-2008, אשר מתוכה נותרו כ-400 מל"ש לביצוע במחצית השנה השנייה של 2008.

נתוני המניה

מחיר 7629
מחיר יעד 8300
המלצה תשואת שוק
מחיר יעד קודם 8200

נתוני מסחר

שווי שוק (מלש"ח) 11,626
גבוה שנתי 8,265
נמוך שנתי 5,843
תשואה מתחילת השנה 7.4%-
מחזור יומי ממוצע (ע.נ.) 33,000
שווי שוק להון עצמי 8.04

סקירה תפעולית

• ברבעון הנוכחי החברה צירפה כ-33 אלף לקוחות חדשים. החברה ממשיכה להתמקד בסגמנט של הלקוחות העסקיים, אשר היוו את מרבית הגידול (כ-23 אלף) ברבעון. קצב הנטישה עמד הרבעון על כ-4%, גידול קטן יחסית לעומת קצב של 3.5% ברבעון המקביל אשתקד. נתון זה תואם את הערכותינו המוקדמות, כי תוכנית ניוד המספרים לא צפויה להשפיע מהותית על נתחי השוק של החברות.

• ה-ARPU ברבעון השני עמד על כ-158 ש"ח ללקוח. גידול מרשים ניתן לראות ב-MOU (דקות שימוש ממוצעות ללקוח) אשר גדלו בכ-11% לרמה של 368 דקות לחודש. נראה, כי הצרכן הישראלי די מכור למכשיר הסלולר ומגדיל את השימוש בו באופן עקבי. אנו מעריכים, שלאזהרות האחרונות של משרד הבריאות (במידה ולא יתלווה להן קמפיין מתמשך) לא תהיינה השלכות רחוקות טווח על הרגלי השימוש של הצרכן הישראלי.

בימים אילו פועלת פרטנר להשקת פעילויות חדשות, המשיקות / משלימות לתחום הסלולר. כבר ב-2009 צפויה החברה להשיק את שירות ה-ISP, אשר ייתן פיתרון נייד ונייח ללקוחותיה. לאור המותג החזק של החברה אנו סבורים, כי פרטנר תמנף את מותג "אורנג'" לצורך קידום השירות החדש. בהמשך שנת 2009 החברה מתכוונת להתחיל ולספק שירותי Voice נייחים על בסיס טכנולוגיית Vob.

כפי שניתן לראות, בניגוד לגישה של IDB, אשר רוצה להיות בעלת התשתית, וקבוצת בזק שהינה בעלת התשתית בפועל, פרטנר בונה את האסטרטגיה סביב שירותים אשר אינם מחייבים בעלות מלאה על התשתית.

הרבעון הנוכחי (וכנראה גם הרבעון השלישי) מציירים תמונה של רגיעה בענף הסלולר, לאחר הרתיחה של השוק לקראת תוכנית ניוד המספרים ב-2007 וברבעון שלאחריה. ב-2009 צפויה חברת פלאפון להשיק את רשת ה-HSPA אשר תעזור לפלאפון לשפר את המיצוב התחרותי שלה, הן על ידי מגוון המכשירים (כולל נוקיה) והן על ידי שיפור שרותי החו"ל שלה. בנוסף, כיום סלקום ופרטנר חולקות באופן בלעדי  את שוק הרומינג הנכנס, שוק המוערך בכ-500 מיליון ש"ח. החל מהשקת הרשת תתחיל פלאפון לקבל חלק מהכנסות אלו.

כאמור, החברה השאירה את התחזית השנתית ללא שינוי. בחברה צופים גידול ב-EBITDA , אך בקצב נמוך מאשר ב-2007 (גידול נמוך מ-9%). ייתכן, כי התגובה השלילית של הנייר עם פרסום התוצאות קשורה לציפיות שהחברה תעדכן את התחזית כלפי מעלה. על כל פנים, במודל שלנו אנו צופים שהחברה תראה EBITDA שנתית של 2,190 מיליון שקל, גידול של כ-9.5% ביחס ל-2007.

על פי מודל DCF, אנו מקבלים מחיר יעד של כ-83 ש"ח למניה, מחיר זה משקף מכפיל  EV/EBITDA של 6.3 ל-2008. אנו מותירים את ההמלצה על תשואת שוק עם מחיר יעד של 83 ש"ח למניה, גבוה בכ-10% ממחיר השוק.

פרטי מכין עבודת האנליזה:
ניר זוננברג
ברקוביץ 4 ת"א
nir@meitav.co.il
השכלה: לימודי M.A בכלכלה באוניברסיטת ת"א.
תואר B.A בכלכלה וניהול
ניסיון מקצועי:  כ-4 שנים

פרטי התאגיד המורשה במסגרתו מועסק מכין עבודת האנליזה:
מיטב ניהול השקעות בע"מ
רחוב ברקוביץ 4, תל-אביב
טלפון: 03-7778000

מועד עריכה ומועד פרסום עבודת האנליזה:
מועד עריכת עבודת אנליזה זו הוא 03.08.2008
מועד פרסום עבודת אנליזה זו הוא 04.08.2008

שיטות הערכה:
שווי החברה הוערך במודל היוון תזרים מזומנים (DCF)

סיכונים שונים העשויים להשפיע מהותית על מחיר היעד:
1. שינויים בסביבה הרגולטורית
2. התגברות התחרותיות בתחום הסלולר ואיבוד נתחי שוק
3. שינוי בשיעורי ההיוון המקובלים במשק

גילוי נאות והערות כלליות:

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב ניהול השקעות בע"מ, בהסתמך על מידע אשר נאסף ו/או מתבסס על מידע הזמין לציבור ממגוון מקורות. מיטב ניהול השקעות בע"מ מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורים בו והדעות המובאות בו, כולן או חלקן, עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. מיטב ניהול השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין או בעקיפין, מיטב בית השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין ובעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראיים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או השתמש בו, כולו או חלקו.

מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם.

מיטב ניהול השקעות בע"מ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב בית השקעות בע"מ. מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה, הישירה או העקיפה, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה, הנפקת מכשירים פיננסיים וחיתום, ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהן, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. כן, עשויה מיטב בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, הישירה או העקיפה, ובעלי שליטה, נושאי משרה או עובדים במי מהן להיות בעלי קשרים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם, לרבות לקבל או להעניק להם שירותים שונים.

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב ניהול השקעות בע"מ ו/או למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, הישירה או העקיפה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

עצמאות שיקול הדעת:

אני, ניר זוננברג, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

מיטב בית השקעות www.meitav.co.il

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מומחי מיטב: "ינואר השחור" לא פסח על המניות הישראליות בוול סטריט – מדד מיטב ניו יורק 40 ירד ב- 8.6% , 3/02/2008
מיטב: מעלים המלצה לסלקום, מתשואת שוק לקנייה, 31/01/2008
מומחי מיטב: "להערכתנו נגיד בנק ישראל יעדיף להותיר את הריבית לחודש פברואר על כנה", 24/01/2008
מומחי מיטב: שנת 2007 - התפתחויות בתעשיית הקרנות, 15/01/2008
[1-5]...[36-40]  Previous Page 41 42 

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.