כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מומחי מיטב: "תעשיית קופות הגמל ממשיכה במסעה דרומה"

5/08/2008

 התשואה הנומינלית ברוטו המצטברת הממוצעת של קופות הגמל הגדולות ביולי צפויה לנוע בתחום של 1.2%- עד 1.6%-.
 עם זאת, השונות בין תשואות מנהלי הקופות השונים צפויה להיות גבוהה יותר: בין 0% ל- 2.5%-.
 השונות שניכרה בין מניות השורה הראשונה לבין מניות השורה השנייה והשלישית, היא אחד הגורמים העיקריים לשונות הגבוהה בין תשואות מנהלי הקופות בתעשיית הגמל.
 ירידות השערים שנרשמו בשוק המניות המקומי ובאגרות החוב הצמודות (הקונצרניות והממשלתיות) הן הגורם העיקרי לתשואה השלילית שהתעשייה צפויה להציג.

יולי 2008

בית ההשקעות מיטב ממשיך  בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל הגדולות בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

מדד "מיטב" לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות ביולי 2008 מצביע על תשואה נומינלית ברוטו משוקללת של כ- 1.2%- עד 1.6%-.

עם זאת, השונות בין תשואות מנהלי הקופות השונים צפויה להיות גבוהה יותר. זאת, בעיקר בעקבות השונות שניכרה בין מדדי המניות השונים. מדד ת"א 75 ומדדי היתר רשמו תשואות שליליות מתונות יותר, בהשוואה למדד ת"א 25 ולמדד ת"א 100. רכיב זה פועל לטובת הקופות הבינוניות והקטנות.

מנגד, היה פער גדול בין התשואות שהשיגו האג"ח הממשתיות הצמודות למדד (1.0%-) לבין אג"ח קונצרניות צמודות מדד (2.6%-). הקופות הגדולות, מעצם גודלן, מחזיקות שיעור הרבה יותר גבוה באג"ח הממשלתיות לעומת קופות בינוניות או קטנות יותר, מה שפעל החודש לטובתן.

כמאפיין את התקופה האחרונה, גם חודש יולי התנהל בתנודתיות, ונחתם בירידות שערים במדדים המובילים. סנטימנט שלילי מעבר לים הקרין לשלילה גם על בורסת תל אביב, כשהזינוק במחירי הנפט וחציית רמות התנגדות מידי שבוע, עד שכמעט ונשק ל- 150 דולר לחבית (עד שהחל לצנוח בחזרה), הוסיף גם הוא דלק לירידות בארץ ובעולם. האינפלציה, המיתון בארה"ב והחשש ממחיקות נוספות של גופים פיננסיים וחברות ציבוריות נוספות העיבו אף הם על המסחר, כמו גם הערכות כי ההאטה העולמית מתחילה לגלוש לישראל. מנגד, מדד המחירים לצרכן לחודש יוני, שהפתיע ועלה בשיעור מתון מהצפוי של 0.1%, עודד מעט את הרוחות והשיב לפרק זמן קצר את הצבע הירוק למסכי אחד העם.

ירידות השערים בשוק המניות המקומי ובאגרות החוב הצמודות (ממשלתיות וקונצרניות), הן הגורם העיקרי לתשואות השליליות שהתעשיה צפויה להציג.

בסיכום חודשי רשמו המדדים המובילים ירידות שערים: מדד ת"א 25 ירד ב- 4.7% ומדד ת"א 100 איבד 4.0%. לעןמת זאת, ירידות שערים מתונות יותר היו מנת חלקם של מדדי השורה השניה והשלישית: מדד ת"א 75 ירד בשיעור של 0.9%, מדד יתר 50 ירד ב- 1.8% ומדד יתר 120 רשם גם הוא ירידה של 0.8%. ברמה הענפית בלטו לשלילה, מדד ת"א נדל"ן 15, שירד  ב- 13.9%, ומדד הבנקים שירד בשיעור של 4.7%.

בשוקי המניות בחו"ל היה הבדל ניכר בין שוק המניות האמריקאי לאחרים. מדד הדאו ג'ונס עלה ב- 0.2%, ה- 500S&P  ירד ב- 1.0% והנאסד"ק עלה ב- 1.4%. הניקיי ביפן ירד ב- 0.8%, ה – DJ STOXX 50 באירופה ירד ב- 0.9%. התשואות בבורסות חו"ל הינן במונחי המטבע המקומי, לכן, נוכח הפיחות בשקל מול מטבעות אלה, התשואה במונחי שקלים טובה יותר.

אפיק נוסף שפגע בתשואות הקופות היה זה הצמוד למדד. אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד ירדו בחודש יוני ב-1.0%. האג"ח הארוכות ל-7 עד 10 שנים ירדו ב- 1.1%, האג"ח לטווח פדיון של 5 עד 7 ירדו ב- 0.9%, האג"ח לטווח פדיון של 2 עד 5 שנים ירדו ב- 1.1% ואגרות החוב לטווח הקצר של 0 עד 2 שנים ירדו ב-0.6%. אגרות החוב הקונצרניות הצמודות למדד ירדו ב- 2.6%.

מנגד, שני אפיקים תרמו ביולי באופן חיובי לתשואות הקופות, אבל לכל אחד מהם יש נציגות נמוכה בהרכב קופות הגמל: אג"ח שקליות ומט"ח.

מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות עלה ב- 1.1% והוא מייצג עלייה של 1.5% בשחרים (כאשר השחרים הארוכים לטווח של מעל 5 שנים עלו ב- 2.5%, השחרים הבינוניים לטווח של 2 עד 5 שנים עלו ב- 1.3% והשחרים הקצרים לטווח של 0 עד 2 שנים עלו ב- 0.4%), עלייה של 0.2% נרשמה בגילונים, ועלייה של 0.4% במק"מים.

באפיק המט"חי, שמיוצג בשיעור נמוך יחסית בקופות הגמל, בדרך כלל 4.0% עד 7.0% (פרט לחשיפה מט"חית עקיפה, למשל ע"י אחזקת מניות בחו"ל), רשם השקל פיחות בשיעור של  3.5% מול הדולר, ופיחות של 2.5% מול האירו. צמודי המט"ח הקונצרניים עלו ב-3.5% וצמודי המט"ח הממשלתי (אגרת חוב אחת בלבד) עלו ב-2.7%.

ההשפעה של כל אלה מתבטאת, כאמור, בתשואה נומינלית ברוטו משוקללת של תעשיית הקופות כולה בין כ- 1.2%- עד 1.6%-.

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב- % יולי 2008  מתחילת שנת 2008
מדד מניות כללי  4.7-  16.3-
מדד ת"א 4.7- 15.0-
מדד ת"א 4.0- 17.9-
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות  0.2 4.9
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים  1.0- 7.0
שינוי הדולר ביחס לשקל  3.5 (פיחות)  9.9- (תיסוף)
מלוות קצרי מועד  0.4 2.6
שחר 1.5 4.1
גילון  0.2 2.2

מיטב מפרסמת בראשית כל חודש את מדד מיטב לקופות הגמל המשקף את התשואה המשוקללת של קופות הגמל על בסיס המודל, הבנוי, כמובן, על אופן התפלגות נכסי הקופות לתגמולים (לא כולל קופות גמל מרכזיות לפיצויים שבהן אין עניין לציבור). המדד מתייחס גם לקרנות ההשתלמות, שהרכביהן דומים לקופות הגמל לתגמולים ולכן גם תשואותיהן.

3 קופות הגמל הגדולות בתעשייה הן: גדיש שנרכשה על ידי פסגות, עצמה שנרכשה ע"י הראל ותמר מקבוצת בנק דיסקונט שנרכשה ע"י כלל ביטוח. 2 קרנות ההשתלמות הגדולות הן קה"ל שנרכשה ע"י מגדל מלאומי ודיסקונט וכנרת שנרכשה ע"י פריזמה מפועלים.

סך נכסיהן מהווה כשליש מסך נכסי קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות, ומבחינה זו מדד מיטב משקף במידה רבה גם את ביצועיהן הספציפיים.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות. למעבר לאתר לחץ כאן: מיטב בית השקעות www.meitav.co.il

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מומחי מיטב על בזק: "נותרים בהמלצת קנייה, המניה המועדפת בשוק התקשורת הישראלי", 25/08/2008
מומחי מיטב על פרוטרום: "המלצת תשואת יתר, מעלים את מחיר היעד ל-40 ש"ח למניה", 20/08/2008
מומחי מיטב על סלקום: "המלצת קניה עם מחיר יעד של 139 ש"ח", 17/08/2008
מומחי מיטב: "המלצת קנייה לגולף במחיר יעד של 25 ש"ח", 13/08/2008
מומחי מיטב על דלק רכב: "המלצת "תשואת שוק" במחיר יעד של 58 ₪ למניה", 12/08/2008
מומחי מיטב: "הקרנות הכספיות חוזרות לראש רשימת המגייסות", 11/08/2008
מומחי מיטב על שופרסל: "המלצת קנייה עם מחיר יעד של 23 ש"ח למניה", 5/08/2008
מומחי מיטב: "תעשיית קופות הגמל ממשיכה במסעה דרומה" , 5/08/2008
מומחי מיטב: "המניות הישראליות בוול סטריט סובלות מסנטימנט שלילי, בעוד שמדד הנאסד"ק מצליח לרשום עליות שערים", 4/08/2008
מומחי מיטב על פרטנר: " נותרים בהמלצת תשואת שוק", 4/08/2008
[1-5]...[31-35]  Previous Page 36 37 38 39 40 Next Page  [41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.