כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מומחי מיטב: "הקרנות הכספיות חוזרות לראש רשימת המגייסות"

11/08/2008

מניתוח שערך בית ההשקעות מיטב, בנוגע לתעשיית הקרנות עלו מספר נקודות מעניינות:

·  סך נכסי הקרנות קטן ביולי בשיעור של כ- 1.2%: מכ- 116.3 מיליארד שקל ל- 114.9 מיליארד שקל.

·  הקרנות הכספיות גייסו ביולי סכום גדול של כ- 2.3 מיליארד שקלים, או כ- 100 מיליון שקל ביום.

·  הקרנות המתמחות באג"ח מדינה גייסו כ- 245 מיליון שקל, ואילו הקרנות המתמחות באג"ח בישראל רשמו יציאת כספים גדולה של כ- 2.2 מיליארד שקל.

·  מהקרנות השקליות נפדו כ- 65 מיליון שקל.

· הקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו ביולי פדיונות של כ- 280 מיליון שקל, ואילו הקרנות המתמחות במניות בחו"ל והקרנות הגמישות איבדו כ- 300 מיליון שקלים וכ- 100 מיליון שקל, בהתאמה.

מתחילת השנה (ינואר – יולי 2008): הירידות החדות בבורסה הבריחו את המשקיעים לקרנות הכספיות ולפק"מים

·  סך הנכסים של הקרנות הכספיות מגיע כבר ל- 20.3 מיליארד שקלים, המהווים כ- 18% מסך נכסי תעשיית הקרנות כולה.

·  סך נכסי הקרנות קטן מתחילת השנה בשיעור של כ- 4.6%: מכ- 120.4 מיליארד שקל ל- 114.9 מיליארד שקל.

·  אבל הסיפור האמיתי: ללא הקרנות הכספיות, שהצליחו לגייס מתחילת השנה כ- 13.4 מיליארד שקלים, רשמה התעשייה המסורתית פדיונות כבדים מאוד של 18.1 מיליארד ש"ח.

·  עיקר הפדיונות נרשמו בקרנות המתמחות באג"ח בישראל (כללי+חברות) שרשמו יציאת כספים של 14.1 מיליארד שקל. לעומת זאת, בקרנות המתמחות באג"ח מדינה נרשמו גיוסים של  6.2 מיליארד שקל.

·  מהקרנות השקליות נפדו כ- 3.3 מיליארד שקל, על אף התיסוף החד במטבע המקומי והעליות באפיקים השקליים.

·  המפולת בשוקי ההון בארץ ובעולם בתחילת השנה באה לידי ביטוי היטב בקרנות המנייתיות: הקרנות המתמחות במניות בחו"ל והקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו פדיונות של 2.6 ו- 2.0 מיליארד שקל, בהתאמה, והקרנות הגמישות איבדו כ- 0.8 מיליארד שקל.

·  כלומר, הקרנות המתמחות במניות חו"ל והקרנות המתמחות במניות בישראל איבדו מאז תחילת השנה שיעור ניכר מסך נכסיהן: כ-31% ו- כ-20%, בהתאמה.

·  10 המגייסות הגדולות ביותר גייסו מתחילת השנה 16.4 מיליארד שקל, בעוד שמ-10 המדממות ביותר נפדו כ-6.3 מיליארד שקל..

· מעניין לציין, כי 6 מבין 10 המגייסות הגדולות הן קרנות כספיות, ואילו 4 האחרות מתמחות באג"ח לסוגיו.

יולי 2008

כמאפיין את התקופה האחרונה, גם חודש יולי התנהל בתנודתיות, ונחתם בירידות שערים במדדים המובילים. סנטימנט שלילי מעבר לים הקרין לשלילה גם על בורסת תל אביב, כשהזינוק במחירי הנפט וחציית רמות התנגדות מידי שבוע, עד שכמעט ונשק ל- 150 דולר לחבית (לפני שהחל לצנוח בחזרה), הוסיף גם הוא דלק לירידות בארץ ובעולם. האינפלציה, המיתון בארה"ב והחשש ממחיקות נוספות של גופים פיננסיים וחברות ציבוריות נוספות העיבו אף הם על המסחר, כמו גם הערכות כי ההאטה העולמית מתחילה לגלוש לישראל. מנגד, מדד המחירים לצרכן לחודש יוני, שהפתיע ועלה בשיעור מתון מהצפוי של 0.1%, עודד מעט את הרוחות והשיב לפרק זמן קצר את הצבע הירוק למסכי אחד העם.

בסיכום חודשי רשמו המדדים המובילים ירידות שערים: מדד ת"א 25 ירד ב- 4.7% ומדד ת"א 100 איבד 4.0%. לעןמת זאת, ירידות שערים מתונות יותר היו מנת חלקם של מדדי השורה השניה והשלישית: מדד ת"א 75 ירד בשיעור של 0.9%, מדד יתר 50 ירד ב- 1.8% ומדד יתר 120 רשם גם הוא ירידה של 0.8%. ברמה הענפית בלטו לשלילה, מדד ת"א נדל"ן 15, שירד  ב- 13.9%, ומדד הבנקים שירד בשיעור של 4.7%.

אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד ירדו בחודש יוני ב-1.0%. האג"ח הארוכות ל-7 עד 10 שנים ירדו ב- 1.1%, האג"ח לטווח פדיון של 5 עד 7 ירדו ב- 0.9%, האג"ח לטווח פדיון של 2 עד 5 שנים ירדו ב- 1.1% ואגרות החוב לטווח הקצר של 0 עד 2 שנים ירדו ב-0.6%. אגרות החוב הקונצרניות הצמודות למדד ירדו ב- 2.6%.

מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות עלה ב- 1.1% והוא מייצג עלייה של 1.5% בשחרים (כאשר השחרים הארוכים לטווח של מעל 5 שנים עלו ב- 2.5%, השחרים הבינוניים לטווח של 2 עד 5 שנים עלו ב- 1.3% והשחרים הקצרים לטווח של 0 עד 2 שנים עלו ב- 0.4%), עלייה של 0.2% נרשמה בגילונים, ועלייה של 0.4% במק"מים.

השקל רשם פיחות בשיעור של  3.5% מול הדולר, ופיחות של 2.5% מול האירו.

על רקע כל ההתפתחויות הללו, קטן סך נכסי תעשיית הקרנות ביולי 2008 בשיעור של 1.2%, מ- 116.3 מיליארד שקל ל- 114.9 מיליארד שקל. זאת, כתוצאה מפדיונות של 665 מיליון שקל ותשואה שלילית משוקללת של כלל התעשיה בשיעור של 0.7%.

התפלגות כניסת הכספים ויציאתם בסוגים השונים של הקרנות מראה, כי הקרנות הכספיות, שהיה נראה שקרנן מתחילה לדעוך ביוני, זכו החודש שוב בפופולריות והצליחו לגייס סכום נאה של כ- 2.3 מיליארד שקל. קרנות אג"ח מדינה, המהוות חוף מבטחים בתקופה סוערת זו המתאפיינת בתחושת חוסר ביטחון בכל הנוגע להתפתחויות הצפויות בשוק ההון, הצליחו למשוך את המשקיעים, וגייסו סכום של כ- 245 מיליון שקל. שאר קבוצות הקרנות רשמו פדיונות. קרנות האג"ח בישראל הובילו את רשימת המדממות ואיבדו כ- 2.2 מיליארד שקלים. המגמה השלילית בבורסות הרתיעה את המשקיעים והקרנות המנייתיות ספגו אבידות. כך, רשמו הקרנות המתמחות במניות בישראל יציאת כספים של כ- 280 מיליון שקל, הקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו פדיונות של כ- 300 מיליון שקל, והקרנות הגמישות רשמו פדיונות מתונים יותר של כ- 100 מיליון שקלים. קרנות האג"ח בחו"ל  רשמו יציאת כספים של כ- 165 מיליון שקל והקרנות השקליות רשמו פדיונות של כ- 65 מיליון שקלים.

נתח שוק: חברות הביטוח עדיין תופסות את המקום הדומיננטי ביותר במפת שוק ההון

הגופים בבעלות זרה ממשיכים לתפוס מקום נכבד במפת שוק ההון, ונתחם גדל ביולי מ- 34.5% ל- 34.8%: פסגות, שממשיכה לצמוח גם בתקופות הקשות, נהנתה החודש מעלייה בנתח השוק מ-22.5% ל-23.3%, ואילו נתחה של "פריזמה", קטן מ- 12.0% ל- 11.5%. נתחן של חברות הביטוח רשם ירידה מ- 35.0% לכ- 34.7% ביולי, כאשר נתח מגדל קטן מ- 8.7% ל- 8.3%, נתח כלל פיננסים קטן מ- 10.3% ל- 10.2% והראל - פיא קטן מ- 10.5% ל- 10.4%. לעומת זאת, נתחה של מנורה גדל מ- 4.4% ל- 4.6% ונתחו של ישיר גדל מ- 1.1% ל- 1.2%. בנתחם של המנהלים הפרטיים, לא חל שינוי והוא הסתכם ב-28.7%. שני גופים בנקאיים נותרו עדיין עם הקרנות שבבעלותם, כאשר נתח השוק של יובנק כולל מודוס) קטן מ- 0.9% ל- 0.8%, ואילו נתחו של מרכנתיל גדל מ-  0.9% ביוני ל- 1.0% ביולי.

מתחילת השנה: ינואר – יולי 2008

שנת 2008 נפתחה ב"רגל שמאל", ולאחר שראלי סוף שנה המסורתי סירב להגיע, היה ברור, כי גם ב"אפקט ינואר" לא נזכה הפעם. המסחר בבורסת תל אביב המשיך להיות מושפע מהמתרחש בזירה העולמית בכלל ומההתרחשויות בארה"ב בפרט. החשש מפני מיתון בכלכלה האמריקאית הפך לממשי יותר מיום ליום, והקרין לשלילה גם על המדדים המקומיים. המטבע האמריקאי, המשיך לעמוד במוקד העניינים והגיע שפל של למעלה מ- 11 שנים. נראה, כי בנק ישראל, שהצהיר עד לא מזמן על כוונתו, שלא להתערב במסחר במט"ח, חזר בו. רכישת דולרים ופיתוח תכנית יומית להגדלת יתרות המט"ח במשך השנתיים הקרובות תרמו להתחזקותו הדולר. את פתיחת הרבעון השני של 2008 ציין שוק המניות במסע עליות מרשים, אך החל מחודש מאי התנהל המסחר בתנודתיות ניכרת, כשסערות והפתעות לא חסרו: זינוק במדד המחירים לצרכן לחודש אפריל, העלאת ריבית בשיעור מתון מהצפוי, זינוק במחיר הנפט, פרשיות פוליטיות, צניחה נוספת של הדולר, תכנית רב שנתית להפחתת מיסים (שירדה מהפרק תוך זמן קצר בלבד), עיצומים של עובדי הבורסה, שמועות בנוגע לתקיפה ישראלית באיראן, זינוק נוסף במחיר הנפט, ועוד, השפיעו על כיוון המסחר. האינפלציה, המיתון בארה"ב והחשש ממחיקות נוספות של גופים פיננסיים וחברות ציבוריות נוספות העיבו אף הם על המסחר, כמו גם הערכות כי ההאטה העולמית מתחילה לגלוש לישראל. כך, מאז תחילת 2008 נרשמו ירידות שערים באחד העם.

מאז ראשית השנה רשמו המדדים המובילים ירידות: מדד ת"א 25 ירד ב- 15.0%, מדד ת"א 100 ירד ב-17.9% ומדד ת"א 75 ירד בשיעור של 30.6%. מדד יתר 50 ירד ב- 35.3% ומדד יתר 120 ירד ב- 32.7%. ברמה הענפית, מדד ת"א נדל"ן 15, איבד 42.4%, מדד מניות הטכנולוגיה, תל-טק 15, סיים בירידה של 36.7%, ואילו מדד הבנקים ירד ב- 19.3%.

צמודי המדד הממשלתיים רשמו עליות, כשהמדד המשקלל את תשואתם הוסיף 7.0%. נתוני מאקרו חיוביים על המשק הישראלי, זינוק במחירי האנרגיה ובמחירי הסחורות בכלל, מדדי המחירים לפברואר מארס ואפריל, שהיו גבוהים מהצפוי הקרינו לחיוב על האפיק. מאז תחילת השנה, אגרות החוב לטווח הקצר של 0 עד 2 שנים עלו בשיעור של 3.7%, האגרות לטווח של 2 עד 5 שנים עלו  ב- 7.2%, אגרות החוב לטווח של 5 עד 7 שנים הוסיפו 7.7% והאגרות לטווח הארוך של 7 עד 10 שנים עלו ב- 7.6%. מדד אגרות החוב הקונצרניות הצמודות למדד עלה ב- 2.9%, ומדד התל בונד 20 עלה ב- 5.1%.

האפיק השקלי נסחר גם הוא במגמה חיובית, אך מתונה הרבה יותר. הורדת ריבית אגרסיבית בארה"ב בשיעור מצטבר של 3.25%, כמו גם ירידת תשואות על אג"ח ל- 10 שנים בארה"ב וצניחתו של הדולר לשפל של 11 שנים תמכו באפיק (עד שהחל להתאושש). כך שמאז תחילת השנה מדד השחרים עלה ב- 4.1%, כאשר השחרים הארוכים (מעל 5 שנים) עלו ב- 5.4%, הבינוניים (2 עד 5 שנים) עלו ב- 4.3%, והקצרים ביותר (0-2) עלו ב -2.7%. המק"מים עלו ב-2.6% והגילונים עלו בשיעור של 2.2%.

בשוק המט"ח, רשם השקל התחזקות בשיעור של 9.9% מול הדולר, וכן, התחזקות בשיעור של 4.3% מול האירו.

משבר האשראי בארה"ב, והחשש הכבד מהתרחבותו לרמה כלל עולמית, הקרין לשלילה על שוק ההון המקומי, והבהלה שאחזה בציבור הובילה לפדיונות כבדים בתעשיית קרנות הנאמנות. קרנות האג"ח הקונצרני,  שכיכבו בתחילת 2007 בגיוסיהן,  ספגו "אבדות כבדות" והמשקיעים נמלטו מהן לכיוון אפיקי השקעה בטוחים יותר. הדימומים נמשכו גם בינואר 2008 ונראה, כי ללא הקרנות הכספיות ש"הצילו את כבודה" של תעשיית קרנות הנאמנות, הנזק היה משמעותי יותר. מפברואר, יחד עם ההתייצבות והרגיעה המסויימת שניכרה בשווקים, החלו המשקיעים לחזור לתעשייה, בהדרגה. אולם, בחודשיים האחרונים שב הסנטימנט השלילי מעל השווקים, הבורסות ברחבי העולם רשמו ירידות שערים וציבור המשקיעים הדיר רגליו מתעשיית הקרנות.

על רקע כל ההתפתחויות הללו קטן סך נכסי תעשיית הקרנות מתחילת שנת 2008 בשיעור של 4.6%, מ- 120.4 מיליארד שקל ל- 114.9 מיליארד שקל. תשואה שלילית משוקללת של התעשייה בשיעור של 1.8%, יחד עם פדיונות של כ-4.7 מיליארד שקלים, הובילו לירידה שנרשמה בהיקף נכסיה של תעשיית הקרנות.

התפלגות כניסת הכספים ויציאתם בסוגים השונים של הקרנות מראה, כי בעוד שרוב קבוצות הקרנות סבלו מפדיונות, הרי שהקרנות הכספיות, שהושקו עם פתיחת שנת 2008 נהנו מגיוסים מרשימים של כ- 13.4 מיליארד שקלים. קרנות אג"ח מדינה, המהוות אי של מבטחים בלב הסערה גייסו 6.2 מיליארד שקלים. בשאר הקבוצות נרשמו, כאמור פדיונות כבדים: למקום הראשון ברשימת המדממות הגיעו קרנות האג"ח בישראל (כללי + חברות), שרשמו פדיונות של 14.1 מיליארד שקלים, ולמקום השני הגיעו הקרנות השקליות, עם פדיונות של 3.3 מיליארד שקלים. ירידות השערים שנרשמו בשוקי ההון בארץ ובעולם הבריחו את המשקיעים, כך שהקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו יציאת כספים של 2.6 מיליארד שקלים. אחריהן, לא בהפרש ניכר, הקרנות המתמחות במניות בישראל, עם פדיונות של 2.0 מיליארד שקל, והקרנות הגמישות שרשמו יציאת כספים של כ- 780 מיליון שקל.

נתח שוק: הגופים הזרים ממשיכים להרחיב את אחיזתם בתעשיית הקרנות

הגופים הזרים רשמו גיוסים מרשימים לקרנות הכספיות שלהם, כך שמאז תחילת השנה הצליחו להרחיב את הפער בינם לבין הגופים האחרים הפועלים בתעשייה. עם זאת, חשוב לציין, כי בעוד שפסגות מגדילה את נתחה מידי חודש וממשיכה לגייס גם בתקופות קשות, הרי שבפריזמה נרשמה מגמה הפוכה וסך נכסיה הולך ומצטמצם. כך, פסגות, נהנתה מעלייה חדה בנתח השוק מ-17.7% ל-23.3% ואילו נתח "פריזמה", ירד מ-13.0% ל-11.5%. עוד נוסיף, כי 4 מבין 10 הקרנות הגדולות בתעשייה מנוהלות על ידי פסגות, וסך נכסיהן מסתכם בכ- 13 מיליארד שקל, המהווים כ- 11% מסך נכסי תעשיית הקרנות. זאת ועוד, 4 קרנות אלו מהוות כמחצית מסך הנכסים של כל קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי פסגות. חברות הביטוח המשיכו לאבד מנתחן, שרשם קיטון מ- 35.9% בסוף שנת 2007 ל- 34.7% ביולי 2008, כאשר נתח השוק של חברת מגדל קטן מ-10.4% ל-8.3%. ירידה נרשמה גם בנתח השוק של הראל-פיא מ-11.0% בדצמבר 2007 ל-10.4% ביולי 2008, ואילו נתח השוק של כלל פיננסים עלה מ- 9.9% בדצמבר 2007 ל- 10.2% ביולי 2008. זאת, תודות לגיוס גדול בקרנות הכספיות שבניהולה. המנהלים הפרטיים, סבלו גם הם מהטראומה שעברה על שוק ההון בחודשים האחרונים, ונתח השוק שלהם קטן  מ-32.0% ל-28.7%. שני גופים בנקאיים נותרו עדיין עם הקרנות שבבעלותם, כאשר נתח השוק של יובנק קטן מ- 1.1% בדצמבר 2007 ל- 0.8% ביולי 2008, ואילו נתחו של מרכנתיל גדל מ- 0.3% בדצמבר 2007 ל- 1.0% ביולי 2008, תודות לגיוסים גדולים מאוד בקרן הכספית שבניהולו.

10 הקרנות הגדולות בתעשייה מנוהלות על ידי 7 גופים שונים ונכסיהן מסתכמים ב- 25.6 מיליארד שקלים המהווים כ- 22% מסך נכסי התעשייה כולה, בעוד שלפני מספר שנים היוו 10 הקרנות הגדולות כ- 25% עד 30% מהתעשייה כולה. עם זאת, יש לציין, כי בשנה האחרונה גברה מאוד הריכוזיות, שכן לפני שנה בדיוק היוו 10 הקרנות הגדולות נתח מצומצם יותר של כ- 13% בלבד מתעשיית קרנות הנאמנות.

רק חצי שנה חלפו מאז תחילת הרפורמה החדשה בקרנות הנאמנות, במסגרתה הושקו הקרנות הכספיות, וכבר ארבע מהן הצליחו להתברג לרשימת עשר הקרנות הגדולות. עוד נציין, כי שאר הקרנות בטבלה מתמחות באג"ח לסוגיו או בשקלים.

הפופולריות הרבה בה זכו הקרנות הכספיות מאז תחילת השנה, באה היטב לידי ביטוי גם בטבלת המגייסות הגדולות, כש- 6 מהקרנות בה הן כספיות ו-4 האחרות הן אג"חיות, בעוד שלפני שנה הורכבה טבלת המגייסות הגדולות בעיקר מקרנות אג"ח לסוגיו.

מיטב בית השקעות www.meitav.co.il

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מומחי מיטב על בזק: "נותרים בהמלצת קנייה, המניה המועדפת בשוק התקשורת הישראלי", 25/08/2008
מומחי מיטב על פרוטרום: "המלצת תשואת יתר, מעלים את מחיר היעד ל-40 ש"ח למניה", 20/08/2008
מומחי מיטב על סלקום: "המלצת קניה עם מחיר יעד של 139 ש"ח", 17/08/2008
מומחי מיטב: "המלצת קנייה לגולף במחיר יעד של 25 ש"ח", 13/08/2008
מומחי מיטב על דלק רכב: "המלצת "תשואת שוק" במחיר יעד של 58 ₪ למניה", 12/08/2008
מומחי מיטב: "הקרנות הכספיות חוזרות לראש רשימת המגייסות", 11/08/2008
מומחי מיטב על שופרסל: "המלצת קנייה עם מחיר יעד של 23 ש"ח למניה", 5/08/2008
מומחי מיטב: "תעשיית קופות הגמל ממשיכה במסעה דרומה" , 5/08/2008
מומחי מיטב: "המניות הישראליות בוול סטריט סובלות מסנטימנט שלילי, בעוד שמדד הנאסד"ק מצליח לרשום עליות שערים", 4/08/2008
מומחי מיטב על פרטנר: " נותרים בהמלצת תשואת שוק", 4/08/2008
[1-5]...[31-35]  Previous Page 36 37 38 39 40 Next Page  [41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.