כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מומחי מיטב על בזק: "נותרים בהמלצת קנייה, המניה המועדפת בשוק התקשורת הישראלי"

25/08/2008

בזק: המלצת קניה; הכנסות יציבות, ההוצאות יורדות

רקע

• תוצאות הרבעון השני של 2008 היו מעל ומעבר לציפות המוקדמות. למרות צמיחה צנועה של 1.1% בהכנסות (3,086 מיליון ש"ח) הצליחה החברה להגדיל את ה-EBITDA בשיעור מרשים של 18% לרמה של 1,188 (ללא הכנסה חד פעמית).

• החברה הודיעה על דיבידנד של 0.32 ש"ח למניה על רווחי החצי השנה הראשונה, המשקף תשואת דיבידנד חצי שנתית של 5%.

• אנו מעריכים, כי במהלך 2008 צפויה החברה לרשום יציבות בהכנסות, על רמה של 12.4 מיליארד ש"ח, בד בבד עם גידול של כ-12% ב-EBITDA לרמה של 4.6 מיליארד המשקף מכפיל EV/EBITDA של 5.

• בשורה התחתונה, בשנת 2008 הרווח הנקי צפוי להסתכם בכ-1,773 מיליון ש"ח, המהווים כ-0.64 שקל למניה, וצפויים  (ללא מדיניות מוצהרת) להיות מחולקים כדיבידנד למשקיעים. ביחס למחיר השוק הנוכחי החברה נסחרת סביב מכפיל 10 על התוצאות.

• ברור, כי פוטנציאל הגידול בהכנסות החברה מוגבל עד אינו קיים, אולם במבנה ההוצאות של החברה עוד קיים פוטנציאל רב להתייעלות. לפי מודל DCF בשיעור היוון של 9% וללא צמיחה פרמננטית, אנו מעריכים את שווי המניה של בזק בכ-8 ש"ח למניה, הגבוה בכ-24% ממחיר השוק. למרות התגברות התחרותיות בתחום התקשורת, התמחור הנוכחי הינו נמוך ומניח את התרחיש הגרוע ביותר. אנו נותרים בהמלצת קנייה על בזק, המהווה, לדעתנו, את האלטרנטיבה המועדפת בשוק התקשורת הישראלי.

* ראה גילוי נאות בסוף המסמך

בזק קווי (מפ"א)

בהתאם להערכות, בזק קווי ממשיכה לאבד קווים נייחים, אם כי בקצב נמוך ממה שניתן היה לצפות. במהלך הרבעון החברה איבדה כ-31 אלף קווים. כנראה שהקצב הנמוך קשור יותר לפרויקט הבילינג של הוט, ולא למאמצי שימור של בזק. את הירידה בהכנסות מקווים נייחים קיזזה העלייה בתשתית אינטרנט ושירותי תמסורת. סה"כ ההכנסות בתחום ירדו בכ-2.8% והסתכמו בכ-1,354 מיליון ש"ח.

ההפתעה בגדולה בתחום הייתה דווקא בסעיף ההוצאות. ביחס לרבעון המקביל ירדו הכנסות התחום בכ-54 מיליון ש"ח, אולם הוצאות התפעול (ללא חד"פ) צומצמו בכ-135 מיליון. כפי שציינו בעבר אנו סבורים, כי במבנה ההוצאות של בזק קיים עוד מקום להתייעלות (והרבה). ה-EBITDA של התחום הקווי הסתכם בכ-639 מילון ש"ח והיווה כ-52% מה-EBITDA של הקבוצה.

פלאפון

במהלך הרבעון השני גייסה פלאפון כ-41 אלף לקוחות חדשים, יותר משאר חברות הסלולר האחרות. הכנסות פלאפון הסתכמו ברבעון בכ-1,188 מיליון ש"ח, גידול של 3.2%.

כפי שניתן לראות בטבלה, ה-ARPU  של פלאפון נמוך באופן משמעותי משל סלקום או פרטנר. אנו סבורים, כי פער זה נובע בעיקר מכך שלפלאפון אין הכנסות מרומינג נכנס. עם הקמת רשת ה-HSPA במהלך 2009, תתחיל פלאפון ליהנות גם מהכנסות אלו, אשר יכולות להיות מתורגמת לתוספת הכנסות של כ-160 מיליון ש"ח. בנוסף הכנסות אילו מאופיינות בשיעורי רווחיות גבוהים (מאוד!).

פלאפון הציגה הרבעון שיפור בהוצאות התפעול אשר בא לידי ביטוי בעלייה של 12% ב-EBITDA לרמה של 396 מיליון ש"ח  ברבעון, כשליש מה-EBITDA של קבוצת בזק.

YES

במהלך הרבעון הצליחה YES לגייס כ-2,000 לקוחות חדשים. בסה"כ אנו סבורים, כי YES נהנתה מחולשה רגעית של הוט אשר במהלך הרבעון הנוכחי הייתה עסוקה בפרויקט הבילינג. הכנסות YES הסתכמו בכ-380 מיליון ש"ח, גידול של כ-7.3% ביחס לרבעון המקביל. ה-EBITDA של YES הסתכמה בכ-103 מיליון ש"ח.

מעבר לתוצאות הפעילות של הרבעון הנוכחי, הסיפור היותר חשוב ב-YES הוא שאלת השליטה. אנו סבורים, כי בהיעדר החלטה לגבי השליטה בחברה, הדבר יקשה על החברה לפעול באופן אופטימאלי.

בזק בינלאומי

הכנסות בזק בינלאומי הסתכמו ברבעון בכ-326 מיליון ש"ח, גידול צנוע של 1.6% בדומה לחברות האחרות בתחום. לאחרונה חברות רבות (בין היתר הוט ופרטנר) הודיעו, כי בכוונתם להיכנס לתחום ה-ISP. אנו צופים שהכנסות בזק בינלאומי צפויות להיפגע כתוצאה מכך, אך לא ברמה שהיא מהותית לקבוצה.

הערכת שווי

ברור, כי פוטנציאל הגידול בהכנסות החברה מוגבל עד אינו קיים, במבנה ההוצאות של החברה עוד קיים פוטנציאל רב להתייעלות. ב-2008 צפויה ה-EBITDA של בזק להסתכם בכ-4,600 מיליון ש"ח, כך שהחברה נסחרת כיום לפי מכפיל  EV/EBITDA של 5 לשנת 2008. לפי מודל DCF בשיעור היוון של 9% וללא צמיחה פרמננטית,  אנו מעריכים את שווי המניה של בזק בכ-8 ש"ח למניה, הגבוה בכ-24% ממחיר השוק. למרות התגברות התחרותיות בתחום התקשורת התמחור הנוכחי הינו נמוך ומניח את התרחיש הגרוע ביותר. אנו נותרים בהמלצת קנייה על בזק, המהווה, להערכתנו, את האלטרנטיבה המועדפת בשוק התקשורת הישראלי.

מיטב בית השקעות www.meitav.co.il

פרטי מכין עבודת האנליזה:

ניר זוננברג
ברקוביץ 4 ת"א
nir@meitav.co.il
השכלה: לימודי M.A בכלכלה באוניברסיטת ת"א.
תואר B.A בכלכלה וניהול ממכללת ת"א-יפו
ניסיון מקצועי:  כ-4 שנים

פרטי התאגיד המורשה במסגרתו מועסק מכין עבודת האנליזה:

מיטב ניהול השקעות בע"מ
רחוב ברקוביץ 4, תל-אביב
טלפון: 03-7778000

מועד עריכה ומועד פרסום עבודת האנליזה:

מועד עריכת עבודת אנליזה זו הוא 24.08.08
מועד פרסום עבודת אנליזה זו הוא 24.08.08

שיטות הערכה:

שווי החברה הוערך במודל היוון תזרים מזומנים (DCF)

סיכונים שונים העשויים להשפיע מהותית על מחיר היעד:

1. שינויים בסביבה הרגולטורית, חוסר אופק רגולטורי
2. פתיחת השוק לתחרות  ועלייה בקצב נטישת לקוחות קווים
3. שינויים בהרגלי הצריכה
4. שינוי בשיעורי ההיוון המקובלים במשק

גילוי נאות והערות כלליות:

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב ניהול השקעות בע"מ, בהסתמך על מידע אשר נאסף ו/או מתבסס על מידע הזמין לציבור ממגוון מקורות. מיטב ניהול השקעות בע"מ מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורים בו והדעות המובאות בו, כולן או חלקן, עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. מיטב ניהול השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין או בעקיפין, מיטב בית השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין ובעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראיים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או השתמש בו, כולו או חלקו.

מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם.

מיטב ניהול השקעות בע"מ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב בית השקעות בע"מ. מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה, הישירה או העקיפה, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה, הנפקת מכשירים פיננסיים וחיתום, ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהן, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. כן, עשויה מיטב בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, הישירה או העקיפה, ובעלי שליטה, נושאי משרה או עובדים במי מהן להיות בעלי קשרים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם, לרבות לקבל או להעניק להם שירותים שונים.
כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב ניהול השקעות בע"מ ו/או למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, הישירה או העקיפה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

מיטב ניהול השקעות בע"מ או תאגיד קשור אליה החזיק, במועד פרסום עבודת האנליזה או במהלך 30 יום שקדמו למועד הפרסום, בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות מנוהלים על-ידם, החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת:

אני, ניר זוננברג, רישיון מס' 9095, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

ניר זוננברג

לסקירה המלאה  לסקירה המלאה
הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מומחי מיטב על בזק: "נותרים בהמלצת קנייה, המניה המועדפת בשוק התקשורת הישראלי", 25/08/2008
מומחי מיטב על פרוטרום: "המלצת תשואת יתר, מעלים את מחיר היעד ל-40 ש"ח למניה", 20/08/2008
מומחי מיטב על סלקום: "המלצת קניה עם מחיר יעד של 139 ש"ח", 17/08/2008
מומחי מיטב: "המלצת קנייה לגולף במחיר יעד של 25 ש"ח", 13/08/2008
מומחי מיטב על דלק רכב: "המלצת "תשואת שוק" במחיר יעד של 58 ₪ למניה", 12/08/2008
מומחי מיטב: "הקרנות הכספיות חוזרות לראש רשימת המגייסות", 11/08/2008
מומחי מיטב על שופרסל: "המלצת קנייה עם מחיר יעד של 23 ש"ח למניה", 5/08/2008
מומחי מיטב: "תעשיית קופות הגמל ממשיכה במסעה דרומה" , 5/08/2008
מומחי מיטב: "המניות הישראליות בוול סטריט סובלות מסנטימנט שלילי, בעוד שמדד הנאסד"ק מצליח לרשום עליות שערים", 4/08/2008
מומחי מיטב על פרטנר: " נותרים בהמלצת תשואת שוק", 4/08/2008
[1-5]...[31-35]  Previous Page 36 37 38 39 40 Next Page  [41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.