כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מיטב: באוגוסט צפויה תשואה ממוצעת של כ-1.8% בקופ"ג

2/09/2009

אוגוסט 2009: תשואה חיובית ממוצעת של כ-1.8% לקופות הגמל תודות לעליות שנרשמו באיגרות החוב הקונצרניות ובאיגרות החוב הממשלתיות הארוכות

התשואה החיובית החודש מחקה לחלוטין את הפסדי שנת 2008.

מתחילת 2008 התשואה המשוקללת של הקרנות הינה חיובית בשיעור של כ-2%

מסיכום חודש אוגוסט 2009 עולה כי:

 התשואה הנומינלית (ברוטו) של קופות הגמל הגדולות מאוד באוגוסט 2009, המהוות כ-33% מתעשייה כולה, צפויה להיות חיובית מתונה, ולנוע בתחום שבין 1.0% ל-1.8%.

 תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה צפויות לנוע בטווח מעט רחב יותר בין 1.0% לבין 2.7%, כאשר המדד המשוקלל של התעשייה צפוי להצביע על תשואה של כ-1.8%.

 האפיק הקונצרני, הסחיר והלא סחיר, תרם לתשואות החיוביות של קופות הגמל החודש.

 גם איגרות החוב הממשלתיות הארוכות, הן השקליות והן הצמודות, תרמו לתשואה החיובית.

 בניגוד לכך, שוק המניות המקומי השיג תשואות מעורבות החודש ובכך מיתן את התשואה החודשית החיובית.

מתחילת השנה: 8 חודשים רצופים של תשואות חיוביות - השנה מסתמנת עד כה כשנה הטובה ביותר בתולדות תעשיית קופות הגמל !

 התשואה המשוקללת של התעשייה: 24.1%.

 קיימת שונות גבוהה בין הקופות: הגדולות צפויות להציג כ-23% עד 27%, הבינוניות והקטנות בין 27% ל-34%, עם קבוצה קטנה של קופות שהשיגו בין 35% ל-42%.

 מבין הקופות המסלוליות בולטות מאוד אלה המתמחות במניות עם תשואה משוקללת של כ-55%, אך המובילות תצבענה על תשואה הגבוהה מ-100%.

אוגוסט 2009

בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל הגדולות בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות: גדיש, עצמה, תמר, קה"ל, כנרת, המהוות כ-33% מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, יציגו באוגוסט 2009 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת בטווח של כ-1.0% עד 1.8%.

לעומת זאת, קופות אחרות שהן בינוניות בגודלן או קטנות יותר, יציגו, בדרך כלל, תשואות גבוהות יותר וגם טווח התשואות שלהן גדול יותר: בין 1.0% ל-2.7%. לפיכך, מדד מיטב של כלל קופות הגמל אמור להציג תשואה משוקללת חיובית נאה של 1.8%.

העליות של איגרות החוב הקונצרניות, בעיקר בחצי השני של החודש, תרמו לתשואה החיובית שצפויות הקופות להציג. גם איגרות החוב הממשלתיות הארוכות, הן השקליות והן הצמודות, עלו החודש, ותרמו לתשואת הקופות. לעומת זאת, המגמה המעורבת בשוק המניות וכן התשואות השליליות של איגרות החוב הממשלתיות הקצרות והבינוניות מיתנו תשואה חיובית זו.

האפיק הקונצרני עלה החודש כאשר מדד התל בונד 20 עלה ב-1.4%, מדד התל בונד 40 עלה ב-1.1% ומדד התל בונד 60 עלה ב- 1.2%. העליות הללו נבעו בעיקר מחיפוש המשקיעים אחר אפיקי השקעה אטרקטיביים יותר ביחס לריבית האפסית המתקבלת מהפק"מים. 

גם איגרות החוב הקונצרניות הלא סחירות, המשוערכות ע"י "שערי ריבית", עלו החודש בכ-3% ותרמו לתשואה של הקופות, עד כחצי מן התשואה החודשית שלהן!

באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה, כאמור, מגמה מעורבת כאשר מדדן עלה ב-0.6%. מרבית האיגרות הממשלתיות הצמודות דווקא ירדו החודש, מלבד האיגרות לטווח הפדיון הארוך ביותר שמשכו את המדד הכללי כלפי מעלה. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה שהאג"ח הצמודות הקצרות לטווח של 0–2 שנים ירדו ב-0.3%, האיגרות לטווח של 2-5 שנים ירדו בשיעור של 1.1%, האיגרות לטווח של 5–7 שנים נותרו ללא שינוי, ואילו איגרות החוב הארוכות ביותר, לטווח של 7-10 שנים, עלו בשיעור חד של 2.2%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) עלה החודש ב- 0.6%, כאשר נרשמה מגמה מעורבת בהתאם לטווחי הפדיון השונים: השחרים הקצרים לטווח של 0–2 שנים ירדו בשיעור של 0.1%, השחרים לטווח של 2–5 שנים ירדו ב-0.1%, ואילו השחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו בשיעור של 1.6%. המק"מים עלו ב- 0.03% והגילונים עלו ב-0.4%.

שוק המניות בארץ התאפיין בחלקו בתשואות שליליות, בעיקר בשל הירידות בימי המסחר האחרונים של החודש. מדד ת"א 25 ירד ב-0.5%, מדד ת"א 100 ירד בשיעור של 0.1% ואילו מדד ת"א 75 עלה בשיעור של 1.3%. מניות חברות חיפושי הנפט הן שהובילו את ירידות  השערים החודש, עם ירידה בשיעור של 6%. 

לעומת זאת, בשוקי המניות בעולם נרשמה מגמה חיובית. מדדי המניות בארה"ב עלו החודש, כאשר מדד הדאו ג'ונס עלה ב-3.5%, מדד ה-500S&P עלה ב-3.4% והנאסד"ק עלה ב-1.5%. גם באירופה נרשמו עליות: ה-DAX הגרמני עלה ב-2.4%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-6.6% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 5.2%. באסיה, הניקיי עלה ב- 1.3% וההנג-סנג ירד ב-4.1%. "הגדילה לעשות" הבורסה של שנחאי שצנחה ב-22%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

מכל אלו מסתמן, כי תשואות אוגוסט בקופות הגמל תהיינה חיוביות, בעיקר - תודות לעליות בשוק איגרות החוב הן הקונצרניות והן הממשלתיות. 

סיכום מתחילת השנה 2009 (ינואר-אוגוסט)

שמונה חודשים רצופים של תשואה חיובית נרשמו לקופות הגמל, ומתחילת השנה תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה חיובית ממוצעת של כ-24.1% .

עד כה, שנת 2009 מצטיירת כאחת השנים המוצלחות בשוק ההון הישראלי, כאשר כל אפיקי ההשקעה המרכזיים הניבו תשואות חיוביות, וחלקם אף חיוביות מאוד.

שוק המניות הניב תשואות גבוהות במיוחד, כאשר מדד ת"א 25 עלה בשיעור של 44.5%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 56.7% ומדד ת"א 75 עלה בשיעור מדהים של 110.4%. 

איגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעורים גבוהים מאוד גם הן: תל בונד 20 עלה ב- 18.1%, מדד תל בונד 40 טיפס ב-38.0%, ואיגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) נסקו בכ-90%.

איגרות החוב הממשלתיות המשיכו את המגמה החיובית של שנת 2008, אך הפגינו תנודתיות גבוהה יחסית. האיגרות החוב הצמודות למדד (גלילים)  עלו ב-8.6% ואיגרות החוב השקליות (שחרים) הסתפקו בעלייה צנועה של 1%.

כל התשואות הללו סייעו מאוד לתעשיית קופות הגמל להשיג תשואות מרשימות ויוצאת דופן לטובה, לאחר תשואות שליליות מאוד בחצי השני של שנת 2008. בכך, הצליחו חלק ניכר מקופות הגמל להחזיר לעמיתיהם את הפסדי 2008, או קרוב לכך.

קופות הגמל הכלליות השיגו, כאמור, תשואה משוקללת, שמגיעה, להערכת מיטב, ל-24.1% כשפער התשואות הפנימי בין הקופות השונות הוא גדול מאוד, בעיקר – כפונקציה של רכיב המניות והאג"ח הקונצרניות שבתיקיהן. וכך, קבוצת הקופות המובילות צפויות להשיג תשואה שבין 35% ל-42%, בעוד שהמפגרות, בעלות רכיב נמוך של מניות ואג"ח קונצרניות, השיגו תשואה של פחות מ-23%.

בהסתכלות על הקופות המסלוליות המתמחות, ניתן לראות באופן מובהק כי הקופות המתמחות במניות הן המובילות (למרות הירידות הקלות בשוק המניות החודש), בפער עצום מעל שאר הקופות המתחמות. קופות אלו צפויות להציג תשואה משוקללת של כ-55%. חשוב להדגיש, כי הפערים בין המובילות לבין המפגרות הם גדולים מאוד, בהתאם לרמת החשיפה למניות, כאשר המובילות צפויות להצביע על תשואה של יותר מ-100%, והמפגרות יצביעו על תשואה של פחות מ-45%.

הכותבת הנה מנהלת השקעות במיטב בית השקעות

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
התאוששות בארה"ב מחלישה את ה-USD, 14/09/2009
הפגנת כוח של השוק הקונצרני, 14/09/2009
השווקים הפיננסיים בשבי הסטטיסטיקה, 8/09/2009
עונתיות בשוק המניות האמריקאי, 7/09/2009
מיטב: קרנות הנאמנות המנייתיות ממשיכות להכות את המדדים , 6/09/2009
מיטב: באוגוסט צפויה תשואה ממוצעת של כ-1.8% בקופ"ג, 2/09/2009
שינוי טעמים בתעשיית קרנות הנאמנות, 1/09/2009
ירידה בשיעור האבטלה בארה"ב וכאשר תתרחש, עשויה לאותת על העלאת ריבית, 31/08/2009
המשקיעים לא פעלו "לפי הספר", 31/08/2009
האם התערבות פישר בשוק המט"ח הצדיקה עצמה?, 26/08/2009
[1-5]...[11-15]  Previous Page 16 17 18 19 20 Next Page  [21-25]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.