כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

קינן: "יישום אחריות תאגידית הוא עוגן חשוב להשבת האמון ותחושת הביטחון של כלל השחקנים"

29/12/2009

אמש התפרסם דו"ח הקיימות-האחריות החברתית ,הסביבתית והכלכלית של בנק הפועלים לשנת 2008 המציג גם את הפעילות שנעשתה בחלקה הראשון של שנת 2009.

הדו"ח הנוכחי מתמקד בתיאור של מיסוד והטמעה של קיימות ואחריות חברתית, במסגרת תכנית סדורה וחוצת ארגון בכל מישורי העשייה. דו"ח זה, כמו קודמו משנה שעברה, דורג על ידי הארגון הבינלאומי GRI- Global Reporting Initiative בדירוג הגבוה ביותר +A.

הדו"ח מפורסם עם פתיחת "הסניף הירוק" הראשון של הבנק, ביקנעם.

ציון קינן, מנכ"ל בנק הפועלים: "אחריות חברתית תאגידית היא יסוד אסטרטגי מוביל בפעילותו של בנק הפועלים. האחריות החברתית שלנו נובעת מתפיסתנו את פעילותו הכוללת של הבנק מול לקוחותיו, עובדיו, המשקיעים, הציבור הישראלי והסביבה. תפיסה זו מתורגמת למערך סדור של פעילויות שוטפות בכל יחידות הבנק, הבאות לידי ביטוי בכל היבטי היחסים עם העובדים, הלקוחות, הספקים והקהילה הישראלית כולה. אחריותנו מתבטאת, בין היתר, במחויבותנו לשני נושאים: קיימוּת (sustainability) וחירות פיננסית.

מחויבותנו לעקרון הקיימות מתבטאת, בראש ובראשונה, בהקפדה על ציות לכל החוקים והתקנות הקיימים בעניין זה, אולם אין אנו מסתפקים בכך: אנו שואפים ליישם תפיסת עולם רחבה המנחה את הבנק, את ראשיו ואת עובדיו לגבי התנהלותנו העסקית והניהולית. כך אנו פועלים, כשהטמענו את נושאי הקיימות בפעילות השוטפת של הבנק – ביוזמות סביבתיות בשיתוף העובדים והלקוחות, בעידוד בנייה "ירוקה", במתן הלוואות "ירוקות" לרכישת מערכות סולאריות לייצור חשמל ובפעילויות אחרות. נמשיך בפעילויות אלה ונחזקן גם בעתיד.

מחויבותנו לסייע ללקוחותינו להשיג חירות פיננסית מוצאת את ביטויה בשאיפתנו להתמקד בלקוחותינו ולהעמיד לרשותם את מיטב הידע המקצועי, שבנק הפועלים הוא הגורם המוביל בו בישראל. אנחנו מאמינים כי ידע זה יאפשר ללקוחותינו להגיע להחלטות נכונות, שישקפו את רצונותיהם ואת יכולותיהם בצורה האופטימלית. אני גאה לציין כי אנחנו מקיימים סדנאות ומעמידים את הידע שברשותנו לכלל הציבור, כולל לקוחות של בנקים אחרים, כדי להעניק לקהל רחב ככל האפשר את מירב הידע והכלים. 

ביישום אחריות חברתית תאגידית אנו רואים אתגר ניהולי מרכזי ומרתק. בשנה של משבר כלכלי, אתגר זה נהיה מורכב אף יותר.

2008 תיזכר כשנה סוערת למשקי העולם. יש הטוענים כי בשעה כזו, תשומת הלב חייבת להינתן כולה להבטחת החוסן הכלכלי של העסקים ושל המשק. אולם אני מאמין כי אסור, גם בזמן הזה, להזניח את מחויבותנו לתרבות עסקית, לקיימות ולמעורבות בחיי הקהילה. התבוננות בסיבות שהביאו למשבר הכלכלי מביאה למסקנה, העולה בקנה אחד עם תפיסת האחריות החברתית של הבנק, כי הקפדה על עקרונות של התנהגות תאגידית-אתית נאותה תצמצם את הסיכון להתרחשותו של משבר דומה בעתיד.

יישום אחריות תאגידית הוא עוגן חשוב להשבת האמון ותחושת הביטחון של כלל השחקנים בשוק. האמון הוא תנאי בסיסי לחזרה לפעילות סדירה של הכלכלה הגלובלית. כיום פירמות נדרשות לוודא כי נשמרת האמינות במערכת היחסים עם הלקוחות ובעלי העניין. פירוש הדבר הוא הקפדה על שקיפות ועל דיווחים מפורטים ורציפים. זו הדרך הנכונה להשיב לציבור הרחב את הביטחון והאמון הנדרשים ולעודד את חידוש הצמיחה.
 
הדו"ח הנוכחי בנושא אחריות תאגידית, אותו אנו מתכבדים לפרסם זו השנה השנייה, עונה על הצורך הזה. הוא מגולל בפרוטרוט ובשקיפות מלאה את משנתו הסדורה של בנק הפועלים בכל נושאי האחריות החברתית, ומתאר את העשייה הרבה של הבנק להגשמתה של משנה זו.

אחריות חברתית אינה נבראת ברגע אחד. תהליך יצירתה והטמעתה מתמשך על פני זמן רב. בזמן פרסומו של הדו"ח הקודם התמקדנו בפיתוח תשתיות ובקביעת יעדים; השנה התמקדנו בחיזוק התשתיות הארגוניות לאחריות חברתית ובבניית יוזמות רבות ליישום הנושא. מטה האחריות החברתית התאגידי המשיך לפעול במלוא הקצב, ובה בעת התחלנו מהלך של ביזור האחריות על חלק מהפעילויות ליחידות העסקיות בבנק. דוגמה מובהקת לכך היא תחום האשראי להקמת מערכות סולאריות, רעיון שהחל כיוזמה של המטה, בהיקף מצומצם, תפס תאוצה ועבר לידי היחידות העסקיות המרכזיות של הבנק – החטיבה העסקית והחטיבה הקמעונאית. אלה קידמו את הנושא וביססו את עמדתו המובילה של בנק הפועלים בתחום, בין השאר באמצעות קמפיין תקשורתי רחב היקף שזכה לתהודה חיובית רבה. כל זאת, תוך הבנה עמוקה של כלל הארגון כי הרווח בעסקאות אלה הוא כפול: רווח עסקי לבנק על עסקות המימון ורווח סביבתי התורם להקטנת התלות באנרגיה המזהמת המופקת מדלקים פחמניים.

בעתיד נמשיך ונחזק את האחריות החברתית כציר מרכזי בפעילותנו – בהרחבת הפעילות הקיימת, בבחינה מתמדת של התנהלותנו העסקית ובחיזוק הדיאלוג עם מחזיקי העניין. אנו בבנק מבינים כי לאחריות החברתית-תאגידית שתי פנים המתקיימות בכפיפה אחת: האחריות החברתית היא אלמנט עסקי תחרותי, שחשיבותו גדלה והולכת, ובו בזמן היא אלמנט חוצה תחרות, המשותף לכל החברים במגזר העסקי.
 
אני מקווה, ומתחייב לפעול לכך, שבעקבות המסקנות מן המשבר הכלכלי, נפעל יחד לחיזוק האחריות החברתית-תאגידית ולהפיכתה לאבן-יסוד ועקרון מנחה בהתנהגותנו העסקית והניהולית". 

דברי יו"ר בנק הפועלים, יאיר סרוסי: "בתנועת המטוטלת בין שתי תפיסות כלכליות-חברתיות, זו של השוק החופשי ומנגד - של מעורבות המדינה, חווינו החל מסוף שנות ה-80 את המעבר המואץ לתחרות חופשית והפרטה, ולאחר מכן את הגלובליזציה.

התחרות הגלובלית אמנם הגבירה את היעילות הכלכלית, אך בחלקה הדגישה את הדומיננטיות של שיקולי הטווח הקצר על חשבון שיקולים ארוכי-טווח שמילאו חלק חשוב בהחלטותינו ובפעולותינו בעבר.

במקביל להתפתחות התחרות הגלובלית, ועל בסיס התובנה שצמיחה בת-קיימא חייבת להישען על ראיה כוללת של צרכיהם והעדפותיהם של כל בעלי העניין, הן בטווח הקצר והן בארוך, החלה להתפתח בשנים האחרונות גישה ניהולית-אסטרטגית המדגישה אחריות חברתית תאגידית. גישה זו מרכזת מטרות ותשומות מתחומים שונים: חלקן שייכות ליחסים, לסביבה האתית ולשיתוף הפעולה של ארגונים עסקיים למחזיקי העניין השונים – עובדים, לקוחות, משקיעים, כלל הציבור, וחלקן האחר מתייחסות להשפעת הארגונים העסקיים על קיימות כדור הארץ, על איכות הסביבה על זמינותם של משאבי הסביבה, ועל הבטחת קיומם ורווחתם של הדורות הבאים. מטרות אלו משתלבות במרקם מסודר, שהפך לחלק מתעודת הזהות של התאגידים המתקדמים בעולם.

המשבר הפיננסי שהעולם חווה לא מכבר נובע, במידה לא מבוטלת, מכך שרבים מאיתנו, שכחו והזניחו את האחריות שלנו לסביבה ולקהילה בה אנו חיים. המשבר הינו הזדמנות פז, אולי חד-פעמית, לכולנו לבחון מחדש את הבסיס הערכי שלאורו אנו פועלים ואת המחויבות שלנו להבטחת שגשוג יציב מתמשך של החברה, הקהילה והסביבה.

בנק הפועלים, כגורם מוביל בעולם העסקים הישראלי, נמצא כבר בשלבים מתקדמים של תהליך השינוי והאימוץ של הנורמות החדשות. בנק הפועלים היה בין החלוצים בישראל להפנים, לאמץ ולבצע תכנית שאפתנית של אחריות חברתית, סביבתית וכלכלית. בחרנו לאמץ אסטרטגיה כוללת של אחריות תאגידית, מתוך אמונה עמוקה כי זוהי חובתנו המוסרית והמקצועית, וכי הקהילה שבתוכה אנו פועלים וממנה אנו שואבים את כוחנו מצפה לזה מאיתנו.

אסטרטגיית האחריות התאגידית בבנק הפועלים מתבססת על ארבעה נדבכים עיקריים:

בראש ובראשונה - יציבות. כבנקים, חובתנו לחזק את יציבותנו ואת אמון הלקוחות בחוסננו, הן ע"י חיזוק ההון המשמש כרית ביטחון מרכזית, והן ע"י שיפור תהליכי ניהול הסיכונים.

הנדבך השני הוא קיום בנקאות רווחית. בנקים לא יוכלו לשמור על יציבות לאורך זמן אם לא יהיו רווחיים. אדגיש שכוונתנו היא לרווחיות בת-קיימא – sustainable profitability, לא לרווחיות המקדשת תשואה מיידית גבוהה אך טומנת בחובה סיכונים גדולים.

הנדבך השלישי הוא תחום הקיימוּת: בנק הפועלים חרט על דגלו נושא חשוב זה, והוא מניף אותו גאווה. בתחום זה פעלנו רבות לחיסכון בשימוש במשאבים מתכלים, בחשמל, בנייר ובמים; הגברנו את המיחזור בבנק ואת המודעות לטיפול במזהמים. במישור הלאומי אנו מובילים את מימון הפיתוח של התשתיות להתפלת מים ולאנרגיה חלופית.

תחת דגל הקיימוּת אנו כוללים גם את תרומתנו הכספית לקהילה באמצעות עמותות שונות, כמו גם את התנדבות עובדינו, הפועלים למטרות רווחה בסביבה הקרובה לסניף או לאזור מגוריהם.

נדבך אסטרטגי מוביל הוא תפיסת השותפות. דרך פעולה זו מייחדת את בנק הפועלים ומותאמת לאופי הארגון, להיסטוריה שלו ולמורשתו. בחרנו בערך השותפות כציר אסטרטגי מרכזי מאחר שבנק הפועלים שואב את הצלחתו מהצלחת שותפיו לדרך: הלקוחות, העובדים, הספקים והקהילה. כך, למשל, השותפות עם לקוחותינו מתבטאת בשאיפתנו לקדם את ה"חירותם הפיננסית", באמצעות מתן ידע, כלים וייעוץ בנקאי מקצועי. שותפות זו באה לידי ביטוי במיוחד בתקופות קשות, כאשר הבנק עמד לצד לקוחותיו, גדולים וקטנים, בצר להם.

בימים אלו אנו עוסקים במספר נושאים המשלבים בין אסטרטגיה עסקית לאחריות תאגידית. שתי דוגמאות בולטות לכך הן פעילותנו בתחום מימון האנרגיה הסולארית והיערכותנו למתן ייעוץ פנסיוני מקצועי, אובייקטיבי, ונגיש לכל.

בתרומתנו לקהילה אנו פועלים, בין היתר, בתחומי החינוך, הרווחה והתרבות, מתוך שאיפה לסייע ביצירת התשתיות העתידיות.

בנק הפועלים זכה למוניטין על פעילותו בתחום החינוך, בפרוייקטים כמו "תקרא תצליח" המעודד ילדים ובני נוער לקרוא, ו"משלוש לחמש"  המחזק את לימודי המתמטיקה והמדעים בקרב תלמידי תיכון, בעיקר ביישובי הפריפריה. השקעתנו בחינוך נובעת מתפיסתנו הערכית, מאמונתנו בשוויון ההזדמנויות לכל, ומשאיפתנו לשמר ולפתח את היתרון היחסי של החברה הישראלית הטמון בהון האנושי של המדינה.  גם בעתיד בכוונתנו להקדיש תשומת לב מיוחדת להשתתפות הבנק בפרוייקטים המדגישים את נושא המצוינות בחינוך.

אנו בבנק הפועלים, גאים להמשיך ולהוביל את תחום האחריות התאגידית בישראל, ונמשיך להיות מחויבים לערכים העומדים בבסיס תפיסה זו".

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
משרד הבינוי והשיכון ובנק הפועלים בוחנים שיתוף פעולה בעידוד משכנתאות לזוגות צעירים בפריפריה, 5/01/2010
הלמן-אלדובי: 2010 צפויה להתאפיין בשוני גדול בין תשואות המניות המרכיבות המדדים השונים , 4/01/2010
הפועלים: מדד אמון הצרכנים רשם בדצמבר עלייה קלה של 0.7 נקודות, 3/01/2010
הפועלים: מדד דצמבר צפוי לעלות בשיעור של 0.4%, 31/12/2009
סרוסי: "חל שינוי משמעותי במאזן הכוחות העולמי", 30/12/2009
קינן: "יישום אחריות תאגידית הוא עוגן חשוב להשבת האמון ותחושת הביטחון של כלל השחקנים", 29/12/2009
ח"כ שאמה: "יש לחייב פריסה רחבה יותר של הבנקים ושירותי הבנקאות בפריפריה", 29/12/2009
הלמן-אלדובי: אף אחד לא רוצה לקלקל את מסיבת סוף השנה בבורסה, 28/12/2009
קבוצת הלמן-אלדובי מעבירה לניהולה את קופות הגמל של אלומות בית השקעות , 27/12/2009
פקיעת האופציות לחודש דצמבר-קבוצת אקספרט פיננסים: "מי שהימר על פקיעה למעלה- הרוויח יפה", 24/12/2009
[1-5]...[31-35]  Previous Page 36 37 38 39 40 Next Page  [41-45]...[76-79]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.