כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

מהפכה בשקיפות: החל מחודש מאי -פרופיל חשיפה גם בשוק תעודות הסל

3/05/2010

במהלך שיזם איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר בתיאום עם רשות ניירות ערך - החל מחודש מאי, תעודות סל יסווגו את פרופיל החשיפה שלהם למניות, למט"ח ולסיכון אשראי באמצעות 3 תווים.

החל מחודש מאי חברות תעודות הסל גם יפרסמו דו"חות חודשיים מפורטים על היקף הנכסים והיקפי פעילותן מול הבנקים, במסגרת מדיניות ההשקעות של תעודת הסל.

שלב נוסף במהפכת השקיפות בתעודות הסל - חברות המנפיקות תעודות סל יפרסמו החל מיום 1.5.2010 את פרופיל החשיפה לסיכון של תעודת הסל.

ההחלטה על פרסום פרופיל החשיפה הינה תוצאה של מהלך משותף שיזם איגוד תעודות הסל שבלשכת המסחר יחד עם רשות ניירות ערך, ומצטרף לשורה ארוכה של מהלכים, כחלק מהגברת השקיפות  למשקיעים בתעודות סל.

הדבר כולל פרסום יומי של השווי ההוגן של תעודות סל (החל ממרץ 2008), פרסום הרכב הנכסים (החל מנובמבר 2008) פרסום של דמי הניהול האפקטיביים שמשלם המשקיע בתעודות הסל (החל מינואר 2009), וקביעת כללי השקעה לפעילות מול בנקים זרים בחו"ל (החל מספטמבר 2009). 

שוק תעודות הסל צומח בשיעור חד בארץ ובעולם. בישראל המדובר בשוק המנהל נכסים בלמעלה מ-50 מיליארד ₪. באיגוד תעודות הסל שבלשכת המסחר, חברים כל מנפיקי תעודות הסל: קסם מכשירים פיננסיים, תכלית תעודות סל, מבט תעודות סל, פסגות תעודות סל, אינדקס תעודות סל, הראל תעודות סל והדס תעודות סל.

בעקבות השינוי, מעתה פרופיל חשיפה של תעודת הסל למניות, למט"ח ולסיכון אשראי, יסומל באמצעות 3 תווים. במסגרת זו, דרגת החשיפה למניות ולמט"ח תיקבע בהתאם לפרמטרים הקבועים כיום לגבי קרנות נאמנות. דרגת החשיפה לסיכון אשראי תיקבע בהתאם למדיניות ההשקעות של תעודת הסל, כך שביחס לכל תעודת סל יוכל המשקיע לדעת בכל עת את פרופיל החשיפה לסיכון אשראי של תעודת הסל. פרופיל החשיפה של מנהל תעודות הסל יסווג בקטגוריה של דירוג חוב גבוה, דירוג חוב בינוני ודירוג חוב נמוך, וכן בחלוקה לפעילות מול בנקים בארץ ולפעילות מול בנקים בחו"ל.

לדוגמא: תעודת סל שפרופיל החשיפה שלה הוא 00a, תהיה תעודת סל שהמדד הנעקב שלה הינו מדד שכולל אגרות חוב בארץ בלבד, ללא חשיפה למניות ו/או לשער מט"ח, ושמנהל תעודות הסל פועל לביצוע הכיסוי במדד מול בנקים ישראלים המדורגים בדירוג של AA ומעלה (משקף למעשה את 5 הבנקים הגדולים בישראל). כל שינוי בפרופיל החשיפה, ייחשב כשינוי של מדיניות ההשקעות שיהיה טעון פרסום מראש לציבור בדו"ח מיידי.

בנוסף, תעודות הסל יפרסמו דיווחים חודשיים לא יאוחר מ- 20 יום מתום כל חודש, על היקפי נכסים והרכב מפורט של היקפי הפעילות מול הבנקים במסגרת מדיניות ההשקעות של תעודת הסל.

החל מחודש יולי 2010 יצטרכו קרנות הנאמנות אף הן להגביר את השקיפות בתשקיפי הקרנות ולכלול מידע מפורט אודות גורמי הסיכון בפעילות הקרן, התייחסות לסיכון אשראי, בחלוקה לקבוצות של דירוג חוב גבוה, דירוג חוב בינוני ודירוג חוב נמוך וכן פירוט של המדד הרלוונטי שהשפעתו הקרובה ביותר לניהול של הקרן, והשוואת התשואה של המדד תשואת נכס הבסיס לייחוס של הקרן. 

לדברי בועז נגר, יו"ר איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר, "מדובר בהישג חשוב נוסף במסגרת יישום האסטרטגיה ארוכת הטווח המשותפת לרשות ניירות ערך ולאיגוד תעודות הסל, של השוואת ההסדרה הרגולטורית שחלה על תעודות סל וקרנות נאמנות, תוך אימוץ סטנדרטים של שקיפות בתחום תעודות הסל שהינם מהגבוהים ביותר שקיימים בשוק ההון."

"קביעת כללי סיווג לתעודות סל כפי שמקובל בקרנות נאמנות, יאפשר למשקיעים כלים פשוטים ויעילים להבנה בזמן אמת ומראש של מדיניות ההשקעה של תעודת הסל, וכן כלים פשוטים לביצוע ההשוואה של השקעה בתעודות הסל שמבצעות ניהול פסיבי להשקעה בקרנות הנאמנות המבצעות ניהול אקטיבי".

נספח: פרופיל חשיפה של תעודות סל

בכל תעודת סל יצוין פרופיל החשיפה באמצעות 3 תווים הכוללים את:

א. דרגת החשיפה המרבית של תעודת הסל למניות (סימול כמו בקרנות נאמנות במספרים 0 עד 6);
ב. דרגת החשיפה המרבית של תעודת הסל למט"ח (סימול כמו בקרנות נאמנות באותיות A עד F);
ג. דרגת החשיפה המרבית של תעודת הסל לסיכוני אשראי (קטגוריה חדשה שתסומן באותיות a עד c’).

פירוט הקטגוריות:

א. דרגת חשיפה מרבית למניות:

סימול

 

0

שיעור החשיפה של השווי ההוגן של תעודת הסל למניות, בערכו המוחלט, הינו 0 (ללא חשיפה).

1

שיעור החשיפה של השווי ההוגן של תעודת הסל למניות, בערכו המוחלט, הינו עד 10 אחוזים.

2

שיעור החשיפה של השווי ההוגן של תעודת הסל למניות, בערכו המוחלט, הינו עד 30 אחוזים.

3

שיעור החשיפה של השווי ההוגן של תעודת הסל למניות, בערכו המוחלט, הינו עד 50 אחוזים.

4

שיעור החשיפה של השווי ההוגן של תעודת הסל למניות, בערכו המוחלט, הינו עד 120 אחוזים.

5

שיעור החשיפה של השווי ההוגן של תעודת הסל למניות, בערכו המוחלט, הינו עד 200 אחוזים.

6

שיעור החשיפה של השווי ההוגן של תעודת הסל למניות, בערכו המוחלט, הינו מעל 200 אחוזים.

ב. דרגת חשיפה מרבית למט"ח:

סימול

 

0

שיעור החשיפה של השווי ההוגן של תעודת הסל למטבע חוץ, בערכו המוחלט, הינו 0 (ללא חשיפה).

A

שיעור החשיפה של השווי ההוגן של תעודת הסל למטבע חוץ, בערכו המוחלט, הינו עד 10 אחוזים.

B

שיעור החשיפה של השווי ההוגן של תעודת הסל למטבע חוץ, בערכו המוחלט, הינו עד 30 אחוזים.

C

שיעור החשיפה של השווי ההוגן של תעודת הסל למטבע חוץ, בערכו המוחלט, הינו עד 50 אחוזים.

D

שיעור החשיפה של השווי ההוגן של תעודת הסל למטבע חוץ, בערכו המוחלט, הינו עד 120 אחוזים.

E

שיעור החשיפה של השווי ההוגן של תעודת הסל למטבע חוץ, בערכו המוחלט, הינו עד 200 אחוזים.

F

שיעור החשיפה של השווי ההוגן של תעודת הסל למטבע חוץ, בערכו המוחלט, הינו מעל 200 אחוזים.

ג. דרגת חשיפה מרבית לסיכון אשראי:

סימול

 

0

אין בתעודה חשיפה מהותית לסיכון אשראי;

a

בהתאם למדיניות ההשקעות, חשיפה מהותית לסיכון אשראי תהיה מוגבלת למוסדות פיננסיים, בישראל, בדירוג חוב גבוה בלבד;

a’

בהתאם למדיניות ההשקעות, חשיפה מהותית לסיכון אשראי תהיה מוגבלת למוסדות פיננסיים, בישראל ובחו"ל, בדירוג חוב גבוה בלבד;

b

בהתאם למדיניות ההשקעות, חשיפה מהותית לסיכון אשראי תהיה מוגבלת למוסדות פיננסיים, בישראל, בדירוג חוב בינוני ומעלה בלבד;

b’

בהתאם למדיניות ההשקעות, חשיפה מהותית לסיכון אשראי תהיה מוגבלת למוסדות פיננסיים, בישראל ובחו"ל, בדירוג חוב בינוני ומעלה בלבד;

c

בהתאם למדיניות ההשקעות, מותרת חשיפה מהותית לסיכון אשראי למוסדות פיננסיים, בישראל, שאינם מדורגים או בדירוג חוב נמוך;

c’

בהתאם למדיניות ההשקעות, מותרת חשיפה מהותית לסיכון אשראי לגופים, בישראל ובחו"ל, שאינם מדורגים או בדירוג חוב נמוך;

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
חנה פרי- זן: "יציאת המשקיעים המוסדיים בישראל לחו"ל צפויה להתרחב", 25/05/2010
מדד משכן למצב רוכשי הדירות נותר יציב באפריל, 20/05/2010
פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים: יש לאפשר גם לסוכנים בעלי רשיון יועץ לשווק קרנות נאמנות, 16/05/2010
דן הלמן: ה CDS על אג"ח ממשלת גרמניה וצרפת עולה בד בבד עם ירידה בתשואות לפדיון, 16/05/2010
הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון הטיל עיצומים כספיים על מנורה, איילון ומגדל , 16/05/2010
המשנה למנכ"ל מגדל : "למשקיע בגמל ובפנסיה חסר מידע על תפיסת הסיכון", 6/05/2010
בקרוב בבורסה: מסחר בחוזי ריבית המבוססים על ריביות התלבור, 5/05/2010
בנק הפועלים: מדד אמון הצרכנים שב לעלות בחודש אפריל לאחר שמונה חודשים של יציבות, 4/05/2010
מהפכה בשקיפות: החל מחודש מאי -פרופיל חשיפה גם בשוק תעודות הסל, 3/05/2010
הפועלים: מדד אפריל צפוי לעלות ב-0.6%, 29/04/2010
[1-5]...[26-30]  Previous Page 31 32 33 34 35 Next Page  [36-40]...[76-79]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.