כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

סרוסי: "יש יסוד מוצק להאמין כי בקרוב צפויה כניסת משקיעים מוסדיים בינ"ל חדשים לישראל"

11/10/2010

להלן דברי יאיר סרוסי, יו"ר דירקטוריון בנק הפועלים, וציון קינן, מנכ"ל בנק הפועלים, מהכנס השנתי של קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי המתקיים בוושינגטון, ארה"ב

יאיר סרוסי, יו"ר דירקטוריון בנק הפועלים, וציון קינן, מנכ"ל הבנק, הנמצאים בוושינגטון לרגל הכנס השנתי של קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי, אירחו אמש לארוחת-בוקר בבירת ארה"ב עשרות ראשי בנקים מרחבי העולם. קודם לכן קיימו סרוסי וקינן פגישות עם מנהיגים, גורמים פיננסיים בינלאומיים ויועצים כלכליים בכירים ממדינות רבות.

יו"ר בנק הפועלים אמר, "גם השנה הכלכלה הישראלית ומערכת הבנקאות שלנו מעוררים הערכה ועניין רב בועידת קרן המטבע. יש יסוד מוצק להאמין כי בתקופה הקרובה צפויה כניסה של משקיעים מוסדיים בינלאומיים חדשים לישראל, הנתפסת בעיניהם כמשק אטרקטיבי במיוחד, משק המהווה שילוב של כלכלה מפותחת עם שיעור צמיחה גבוה יחסית. אני בטוח כי תהליך הלימוד וההכרה של המשק הישראלי מצד משקיעים מוסדיים זרים שנחשפו להשקעה בישראל עם הגדרתה כמשק מפותח יימשך ויתעצם, ולהערכתי הוא יניב פירות כבר בטווח הזמן הקרוב".

סרוסי הוסיף, כי בשיחות שקיים חזר ועלה נושא החוסן שמגלה המשק הישראלי מאז המשבר הכלכלי הגלובלי, וביצועיו המרשימים של המשק בשנה האחרונה על רקע הדשדוש של רוב המדינות המפותחות. "אפשר בהחלט להגיד שאנחנו פופולריים כאן. חלה עלייה ניכרת במספר הפגישות שקיימנו וברמתן. אנשי כלכלה בכירים ממדינות רבות הפגינו ידע והתעניינות רבה ביציבות המשק הישראלי, בעמידתו האיתנה מול המשבר הגלובלי, ובשיעור הצמיחה שלו, הצפוי להגיע השנה לשיעור נאה של כ- 4%. בני שיחי ציינו במיוחד לחיוב את השיפור בשוק העבודה, המתבטא בירידת שיעור האבטלה לכ- 6.2%, את היציבות הפיננסית של ישראל בכלל, ושל המגזר הבנקאי בפרט. גופים עולמיים מובילים הביעו עניין בשיתופי פעולה עימנו בתחומים שונים, נוצר דיאלוג, ואנו נבדוק ביסודיות את ההזדמנויות הקיימות בשווקים".

"העולם צומח: הצמיחה העולמית היא לא במינוס ולא בקיפאון", הדגיש יו"ר בנק הפועלים. "סביבת הצמיחה של המדינות המפותחות בשנת 2011 תהיה כ- 2%, לעומת סביבת צמיחה של כ-6% במשקים המתעוררים, לאור הביצועים המרשימים של משקי מדינות אסיה. באשר למשק הישראלי, סביר להניח שסביבת הצמיחה תהיה בין 3.5% ל- 4%. לכאורה, אנחנו במקום טוב באמצע, אך למעשה זהו שיעור צמיחה מרשים, בהתייחס לכך שישראל מוגדרת כמשק מפותח. שיעור הצמיחה הצפוי בישראל כפול מזה הצפוי במרבית המדינות המפותחות! משום כך, היא צפויה להיות אטרקטיבית גם למשקיעים מוסדיים בינלאומיים הנמשכים למשקים מפותחים, וגם לאלה המעדיפים השקעה במשקים בעלי צמיחה מהירה . חשיבות נודעת גם לעובדה שבניגוד לרוב המשקים המפותחים, אצלנו ניכרת מגמת יציבות בחוב הציבורי. ועוד ראוי לציין ששוק הבניה הישראלי פעיל מאוד ומהווה מנוע צמיחה למשק בעוד שברוב המשקים המפותחים מורגש שיתוק, או לפחות מיתון בענף הבנייה וכי אמון הצרכנים בישראל יציב ואף עולה, זאת בניגוד לירידה משמעותית במדד זה ברוב המדינות המפותחות ".

סרוסי הוסיף כי מגמת ההתאוששות העולמית קיימת, אך הצמיחה עדיין איטית במדינות המפותחות, רמות החוב הציבורי גבוהות ומעיקות על המשק, ואמון הצרכנים התאושש רק באופן חלקי. שיעורי האבטלה עדיין גבוהים, והם מאיטים את התאוששות הצריכה. " עד כה, תהליך ההתאוששות הונע בעיקרו על ידי תוכניות ממשלתיות גדולות, אך כעת אנו נמצאים בשלב המעבר. ממשלות רבות במערב נאלצות להתמודד עם הדילמה – האם להמשיך במדיניות הפעולות החריגות של הרחבה, שמשמעותן הגדלת גירעונות, כדי להפחית את שיעורי האבטלה, או להניח למשק להתמודד עם בעיה זו בעצמו.

האשראי הבנקאי, שצומצם מאוד בתקופת המשבר, חוזר לשווקים, אך הוא עדיין מאוד סלקטיבי. הבנקים הגדולים בעולם נקטו צעדים רבים ומגוונים במטרה להבטיח את יציבותם. עדיין אנו רואים תהליך של חיזוק ההון ובניית בסיס הנזילות.

הבנקים בעולם חוזרים למתן אשראי באופן זהיר ומדורג ולכן אנו עדים להמשך של תהליך ירידת מינוף. התוצאות של החברות העסקיות במשקים המפותחים מצביעות על שיפור, הנובע מהתייעלות; ישנה מגמה של צבירת מזומנים, ולאחרונה מורגשת גם ראשיתו של תהליך רכישות אסטרטגיות.

"העולם עוסק בניסיון לחזק את הצמיחה במדינות המפותחות, במטרה להוריד את רמת האבטלה ולחזק את אמון הצרכנים.

המאבק של המדינות השונות להניע את גלגלי הצמיחה של משקיהן מוביל להחרפת התחרות העולמית, תחרות על צמיחה ועל תעסוקה. אנו רואים את ההשלכות של תחרות גוברת זו בשוקי המטבע. התייצבות המערכת הגלובלית על סביבת ריבית אפס מגבירה את הלחץ ואת החיפוש אחר התשואה, והתוצאה מכך היא עליות במחירי הנכסים. לאור זאת צפוי כי נמשיך לראות מגמה הדרגתית של עליות ריבית מדודות, בכל הכלכלות המתפתחות ובמשקים הנמצאים על תוואי צמיחה. כלכלות אלו יהיו חייבות להתמודד עם הלחצים הגוברים בשוקי המטבע.

"לאור כל אלה", סיכם יו"ר בנק הפועלים, "נראה לי כי במבט קדימה, ועל רקע העובדה שהמשק הישראלי נפגע יחסית פחות מאחרים כתוצאה מן המשבר הגלובלי, השנים הקרובות שמות אותנו בעמדה של יתרון יחסי ומציבות הזדמנות נדירה למשק הישראלי - לבסס את השיפור המשמעותי שחל במעמדו היחסי בכלכלה הגלובלית, ולהתקרב עוד יותר לרמות ההכנסה לנפש ולרמת החיים של המדינות המובילות במערב. התנאי למימוש הזדמנות זו הוא המשך התמיכה בַּיַזָמוּת, משום מצבנו - המוחלט והיחסי כאחד -  יהיה תלוי בעיקר בפרמטר כלכלי אחד: שיעור הצמיחה. המערכת הבנקאית הישראלית, הנזילות במשק הישראלי ויכולת המימון של המערכת הבנקאית ממשיכים לתמוך בהגברת קצב הצמיחה".

מנכ"ל הבנק, ציון קינן, אמר: "מן השיחות שקיימתי עלתה בבירור התחזית שעיקר הצמיחה הגלובלית בשנים הקרובות צפוי לנבוע מהמשקים המתעוררים, ובראשם מדינות אסיה. אני רואה בכך איתות למגזר העסקי בישראל שכדאי להעמיק את החדירה לשווקים אלה. בנק הפועלים יכול לתת ללקוחותיו מגוון מלא, ברמה מקצועית גבוהה, של שירותים בנקאיים ופיננסיים בשווקים אלה, באמצעות שלוחות הבנק, משרדי ייצוג וקשרים מיוחדים עם גורמים בנקאיים במדינות הרלבנטיות.

האסטרטגיה להתרחבות הפעילות הבינלאומית שלנו תיקח בחשבון פרמטרים אלה של עולם כלכלי המשתנה במהירות ומאופיין, לפחות בטווח הנראה לעין, בצמיחתם המהירה של השווקים המתעוררים, במיוחד במזרח אסיה, וירידה הדרגתית במשקלו הכלכלי של המערב.

"באשר לבנקאות הגלובלית, אין ספק שזאת טרם הגיע לייצוב מלא, לאחר המשבר העולמי שהגיע לשיאו בקריסת בנק ההשקעות האמריקני הגדול ליהמן ברדרס, בספטמבר 2008.  פגשתי כאן גורמים בנקאיים בכירים שהביעו חשש כי האירועים באירלנד בשבועות האחרונים, עם חשיפת קשיים חדשים בבנקאות שם, יופיעו במדינות אירופיות נוספות. התחושה בקרן המטבע הבינלאומית ובקרב בנאים בכירים היא שקיימת עדיין אי-ודאות גדולה, וקיימים סיכונים רבים, לגבי מצב הבנקים בעולם.
 
"עם זאת", הוסיף מנכ"ל בנק הפועלים, "באחרונה מסתמנות מגמות מעודדות בבנקאות בארה"ב, שבאו לידי ביטוי בעצירת הנסיגה, ואף ראשית תהליך, עדיין מהוסס, של גידול בהלוואות הבנקאיות לפירמות מסחריות ותעשייתיות בארה"ב. משיחותי עם גורמי בנקאות אמריקניים התקבל הרושם כי אכן יש נכונות הולכת וגדלה להתחיל להגדיל את האשראי, באופן זהיר והדרגתי, לנוכח השיפור המורגש במגזר העסקי בארה"ב, וכן עלייה בנכונות להשקיע ולהכין מלאים לקראת התאוששות אפשרית נוספת בפעילות. היפוך מגמת האשראי בכיוון החיובי הינה, כמובן, תופעה מבורכת, אם כי מוקדם עדיין לקבוע האם המגמה החדשה אכן תתבסס לאורך זמן. חשוב לציין כי המשבר הותיר סיכונים רבים בבנקאות האמריקנית, ולא כל הבעיות נחשפו ובאו על פתרונן."

"לעומת זאת", סיכם קינן, "בישראל אנו נמצאים במצב שונה בתכלית. הבנקים בישראל היוו גורם מייצב במהלך המשבר הגלובלי האחרון.  בזמן ששוק האשראי החוץ-בנקאי עבר זעזוע, שאף הוביל לשיתוקו החלקי, האשראי הבנקאי המשיך לתפקד, תוך התאמה מהירה של הפרמטרים השונים לעלייה החדה בסיכונים העסקיים. המגזר הבנקאי הישראלי עבר את המשבר מבלי שאף בנק אחד נזקק לסיוע ממשלתי, הישג ראוי לציון. כרגע, ההשקעות במשק הישראלי נמצאות במגמת עלייה, ומתחילת השנה גדל האשראי הבנקאי לסקטור העסקי ב- 1.2%. שיחותי בוושינגטון הפגישו אותי עם נציגי מדינות רבות הנמצאות במצב של קיפאון ואפילו מחנק אשראי. לעומתם, אנחנו יצגנו משק יציב וצומח, מגזר בנקאי תומך צמיחה, ובנק הנמצא בתנופה מחודשת בכל תחומי הפעילות שלו, כולל האשראי".

בתמונה משמאל לימין: ציון קינן , מנכ"ל הבנק , אורית לרר , הממונה על החטיבה הבינלאומית, Varel Freeman-EBRD frist vice president ויאיר סרוסי- יו"ר דירקטוריון הבנק.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
הפועלים: מדד משכן למצב רוכשי הדירות ירד ב-1%, 21/11/2010
BDO: ביטול הטבת מס ניכוי אזילה תפגע קשות במשקיעים הפרטיים, 9/11/2010
ד"ר יוסי בכר:"אם אתה רוצה לקדם משהו בישראל חשוב שיהיה לך מצב פוליטי מתאים ומשבר", 16/10/2010
סרוסי: "יש יסוד מוצק להאמין כי בקרוב צפויה כניסת משקיעים מוסדיים בינ"ל חדשים לישראל", 11/10/2010
חברת הכשרה אחזקות ביטוח השלימה בהצלחה יתרה את המכרז הציבורי בהנפקת אג"ח, 24/09/2010
איגוד הפנסיה הישראלי התאגד במסגרת איגוד לשכות המסחר , 19/09/2010
הפועלים: עלייה של 2.6 נקודות במדד מנהלי הרכש בחודש אוגוסט, 19/09/2010
עיסקת המיזוג דור אלון וריבוע כחול יוצאת לדרך, 19/09/2010
"הזדמנות ישראלית" נכנסה כשותפה ב-6 רשיונות קידוח ימיים תמורת 2.5 מליון דולר, 7/09/2010
מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו-TNS טלסקר עלה בחודש אוגוסט ב-2.1 נקודות, 1/09/2010
[1-5]...[21-25]  Previous Page 26 27 28 29 30 Next Page  [31-35]...[76-79]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.