כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

הבנקים סבורים כי בטווח הקצר הבורסה תמשיך להיות עצבנית ותנודתית

הבנקים פועלים ולאומי מעריכים כי המשק הישראלי במצב מצוין יחסית לאחרים ולכן בטווח הארוך תחזורנה עליות השערים בבורסה המקומית
10/06/2011

בבנק הפועלים מוצאים כי מצב המשק המקומי ממשיך להיות טוב, ונתמך בתחזית הצמיחה הגבוהה שפרסם בנק ישראל, לצד התחזית הגבוהה עוד יותר שפרסם ארגון ה-OECD בשבוע הקודם, ובנתוני שוק העבודה, עם שפל של 6% בלבד בשיעור האבטלה בישראל. עם זאת, סביר להניח כי קצב הצמיחה הגבוה של הרבעונים האחרונים יתקשה לשמור על עצמו באופן טבעי גם ברבעונים הבאים, וכי צפויה התמתנות מסוימת עקב כך. עם זאת, אין ספק שנתוני הכלכלה המקומית חזקים ומרשימים בהשוואה למרבית המדינות המפותחות, ובראשן מרחב האירו.

 

להערכת הבנק, עיקר האיום על שוק המניות המקומי מגיע כעת משתי זירות מרכזיות: הזירה הגיאו-פוליטית, שתמשיך לספק אי ודאות לבורסה ככל שנתקדם לחודש ספטמבר, בו צפוי האו"ם לדון בהכרה במדינה פלסטינית. כמו כן, גם הזירה הגלובלית בהירה כעת פחות. החשש מפני שינוי מגמה בארה"ב, לצד התעצמות הקשיים מהם סובל האיחוד האירופי, עלולים לפגוע גם בכלכלה המקומית.

 

מנגד, אנו חוזרים ומדגישים כי הכלכלה המקומית עודנה במצב מצוין, וגם מצבן של החברות המקומיות, חרף הירידה ברווחים ברבעון הראשון, עדיין איתן ותומך בצמיחת פעילותן של חלקן הגדול ברבעונים הקרובים. כל זאת על רקע תשואות נמוכות מאוד שמציעים אפיקי החיסכון הסולידיים.

 

 לאור האמור לעיל, אנו רואים בחיוב את ההשקעה בשוק המניות המקומי בטווח הארוך, כשבטווח הקצר והבינוני תיתכן עדיין תנודתיות רבה ועצבנות נוכח אי הודאות בזירה הגיאו-פוליטית והכלכלה הגלובלית. לפיכך, ונוכח הרמות אליהן הגיעו שעריהן של מניות רבות, ההשקעה המנייתית תניב להערכתנו תשואה עודפת למשקיעים ארוכי טווח, אך הסיכון קצר הטווח גורם לכך שאפיק זה מתאים רק למשקיעים בעלי אורך רוח. המלצתנו היא למקד את הרכיב המנייתי במניות בענפים דפנסיביים המוטים למשק הישראלי, במניות המניבות תשואת דיבידנד גבוהה, וכן בחברות יצואניות בענפים בסיסיים, כגון דשנים ופרמצבטיקה.

 

שוק האג"ח: מק"מ- תשואת המק"מ לשנה עומדת על 3.53%, המגלמת ריבית של כ- 3.8% בעוד שנה, כאשר הערכות המחלקה הכלכלית של הבנק הינן עליה לרמה של כ-4.5%. אנו סבורים, כי ניתן להמשיך ולהמתין עם ההשקעה במק"מ בתשואתו הנוכחית עד לחזרתו לרמות המגלמות את ציפיות המחלקה הכלכלית לריבית בנק ישראל בעוד שנה.

 

 גילונים- תוספות התשואה בגילונים הארוכים, 817 ו-520, נותרו השבוע ללא שינוי ברמות של 0.06% ו- 0.15% בהתאמה, והם עדיין פחות מעניינים להשקעה. תוספת התשואה באגרות החוב הקונצרניות בריבית משתנה ובעיקר בטווחים הארוכים, חזרה למרווחים סבירים ועל כן, אנו ממליצים להגדיל חשיפה לאגרות אלו ולשמור על השקעה במינון נמוך באפיק זה.

 

שחרים- התשואה השוטפת באגרות החוב השקליות במח"מ הבינוני, בשילוב ציפיות אינפלציוניות שממשיכות להיות גבוהות יחסית (של כ- 3.1%), תומכות בהמשך השקעה ברכיב זה. בנוסף, הציפייה להשתטחות העקום השקלי בשנה הקרובה, לאור הצפי לעליית ריבית (מהלך שיוביל להמשך עליית תשואות בעיקר בשחרים הקצרים), תומכת אף היא בהשקעה באגרות החוב השקליות במח"מ הבינוני.

 

צמודים קצרים – תחזית האינפלציה של המחלקה הכלכלית של הבנק ל-12 החודשים הקרובים עומדת על 3.1%. תחזית זו מעט נמוכה בהשוואה לציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון ועל כן האפיק הצמוד הממשלתי הקצר עדיין אינו אטרקטיבי להשקעה. עם זאת, אנו סבורים כי יש להיחשף לאפיק המדדי הקצר באמצעות אגרות חוב קונצרניות המדורגות גבוה בשילוב אגרות חוב בדרוג A+ במינון נמוך.

 

צמודים בינוניים – ציפיות האינפלציה בטווחים הבינוניים הנגזרות מהשוק עלו השבוע לרמה של 3.1% ומניחות כי האינפלציה הממוצעת בשנים הבאות תהיה בתחום הגבול העליון של יעד המחירים. להערכתנו, ברמת ציפיות זו הצמודים הבינוניים פחות מעניינים להשקעה.

 

צמודים ארוכים - ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון בטווחים הארוכים, (במח"מ 8 שנים ואילך, גליל 5903) נמצאות ברמה סבירה יחסית של 2.82%. לפיכך, ללקוחות המעוניינים להגדיל את רמת הסיכון אנו ממליצים על השקעה בצמודים הארוכים אם כי במשקל נמוך.

 

שוק המט"ח: השקל התחזק השבוע מול הדולר, אך נחלש מול האירו, בניגוד למגמת המסחר בשוק המט"ח הבינלאומי. במהלך המסחר שער הדולר היציג ירד לרמתו הנמוכה ביותר זה כשלוש שנים. השקל מקבל תמיכה מהריבית השקלית הגבוהה יחסית ומהמצב הכלכלי היציב בישראל. כזכור, בנק ישראל העלה בשבוע שעבר את תחזיות הצמיחה שלו לכלכלת ישראל לרמה של 5.2%. להערכתנו, השקל צפוי להמשיך ולהיסחר בתקופה הקרובה בהשפעת ההתפתחויות במסחר בדולר ובשוקי המניות בעולם. כמו כן, יושפע השקל מגורמים מקומיים מנוגדים.

 

מחד, הגורם העיקרי התומך בהיחלשות השקל הוא התערבויות בנק ישראל במסחר במגוון דרכים. מאידך, בין הגורמים התומכים בהתחזקות השקל ניתן למנות את הכלכלה היציבה בישראל והציפיות להעלאות ריבית נוספות ע"י בנק ישראל ובעקבותיהן, הרחבת הפער בין הריבית השקלית לריבית הדולרית. לאור האמור לעיל, אנו ממליצים להחזיק מט"ח בשיעור של כ- 10%, תוך פיזור מטבעי הכולל דולר ארה"ב, אירו וליש"ט במטרה לצמצם את הסיכון.

 

גם בבנק לאומי מעריכים כי נתוני הכלכלה הריאלית של המשק המקומי עדיין חזקים. עובדה זו, ובהילקח בחשבון רמת המכפילים בה נסחר כיום שוק המניות המקומי, תומכת בעליות בטווח הארוך. עם זאת, הסביבה הגיאופוליטית ותוואי עליית הריבית במשק המקומי, כמו גם הערכות להתמתנות הצמיחה העולמית, עלולים להביא להמשך הסנטימנט השלילי בטווח הקצר. להלן סקירה שפרסמו בסוף השבוע:

 

המגמה השלילית לא נעצרה, וירידות שערים אפיינו גם את שבוע המסחר האחרון. זאת, בדומה למגמה מעבר לים, אשר נבעה מהחשש הגובר מפני התמתנות קצב הצמיחה בארה"ב. הירידות בלטו במיוחד בענפי הנדל"ן והטכנולוגיה, בפרט במניות של החברות הקטנות יותר. כך, על אף עליות שערים חדות במודיעין ובאמפל אמריקן, חתם מדד היתר 50 את השבוע בירידה של כ-2.7%. מנגד, תיקנו חלק ממניות המעו"ף כלפי מעלה, ובזק, סקטור האנרגיה ומניות הדשנים רשמו עליות שערים. בתוך כך, היותו של שבוע המסחר מקוצר ניכר במחזורי המסחר, ואלו עמדו השבוע בממוצע יומי על כ-1.15 מיליארד ₪ בלבד. זאת, לעומת כ-1.3 מיליארד ₪ בשבוע שעבר ובהשוואה לממוצע של כ-1.8 מיליארד ₪ מאז תחילת השנה. סטיות התקן הגלומות באופציות על מדד המעו"ף ירדו מעט, וכיום הן עומדות ברמה של כ-16% לעומת כ-17% לפני שבוע.

 

השבוע נסחרו מניות ענף האנרגיה בעליות כתיקון לירידות מהשבוע שעבר. נראה כי משקיעים רבים ניצלו את הירידות החדות במניות הסקטור לצורך רכישות. כך, מבין חברות האנרגיה, בלטה דלק אנרגיה שרשמה עליה של כ- 5.5% במהלך השבוע האחרון. נציין כי בעדכון המדדים הקרוב שיחול ב 15 ביוני צפויה זו לצאת ממדד ת"א 100, בעקבות שיעור אחזקות ציבור הנמוך מ- 20%. המתחרה, EMG דיווחה כי בימים הקרובים תחודש אספקת הגז ממצרים לאחר השבתה של למעלה מחודש מאז הפיצוץ האחרון שחל בתחנת הגז והצפי היה כי אספקת הגז תתחדש עד סוף חודש מאי. נציין כי לפני כשבוע החברה פתחה בהליכי בוררות בינ"ל נגד ממשלת מצרים על רקע אי חידוש אספקת הגז לישראל. האירועים האחרונים ממחישים את הסיכון הנלווה להשקעה במנייה זו.

 

מניה נוספת בסקטור שבלטה במיוחד היתה מניית מודיעין. זו, זינקה בכ- 14.6% במהלך השבוע האחרון לאחר פרסומים בעיתונות על הבעת אמון ברישיונות החברה.

 

מניית אנרגיה נוספת שריכזה עניין היתה אורמת. זו, נסחרה על רקע פרסומים רבים בתקשורת. בתחילת השבוע, הביא חשש בנוגע לטרפוד פרויקט משמעותי בו מעורבת החברה לירידות במניה. בהמשך השבוע, דיווחה החברה על זכייתה של אורמת טכנולוגיות בחוזה להקמת תחנה בניו זילנד. מדובר בחוזה הגדול ביותר לתחנה גיאותרמית אחת, בהיקף של 130 מיליון דולר. הקמת התחנה צפויה להיות מושלמת תוך 24 חודשים מחתימת החוזים. בעקבות חוזים אלו, עדכנה הקבוצה את תחזית הכנסותיה לשנת 2011 ממגזר המוצרים בכ- 15% כלפי מעלה לכ- 90-100 מיליון דולר. הבוקר, פורסם בעיתונות כי קרן פימי תשקיע כ- 100 מיליון דולר באורמת. אולם, החברה פרסמה בתגובה כי לא מתנהלים מגעים אלו. להערכתנו, מי שמאמין במנית אורמת יכול להיחשף אליה גם דרך מנית נורסטאר.

 

שוק ההנפקות הפנים את "מצב השוק": הסנטימנט השלילי בשוק המקומי בא לידי ביטוי גם בשוק ההנפקות. כך, לאחר שרשת הסופרמרקטים ויקטורי ויבואנית הרכב קרסו השלימו בהצלחה הנפקות ראשוניות של מניות (IPO), השבוע הודיעו גלילאו וסאנדיי על דחיית ההנפקה. בהודעתה של זו האחרונה אף צוין במפורש כי הגורם לדחייה הוא "מצב השוק". להערכתנו, יש בכך כדי להצביע על כך שבסנטימנט הנוכחי עלות ההון תהיה יקרה יותר, לאור האלטרנטיבות הקיימות לאחר התיקון שחל בשוק. על כן, סביר להניח שגם אם תתחדש מגמת העליות, דווקא מניות השורה הראשונה תהיינה אלה שתרשומנה (לפחות בהתחלה) תשואות עודפות.

 

קבל הזדמנות להפוך 1000 ₪  ל-1700 ₪ , בשעה אחת בלבד 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
"המשק העולמי יתאושש במחצית השנייה של השנה והוא יתאפיין בעליית תשואות", 12/06/2011
נעצר ראש רשת שהפיצה חשבוניות פיקטיביות ביותר מחצי מיליארד ש"ח, 10/06/2011
הבנקים סבורים כי בטווח הקצר הבורסה תמשיך להיות עצבנית ותנודתית , 10/06/2011
כלל פיננסים: חוסר האמינות של הגז המצרי עשוי להביא את ירדן לרכוש גז מתמר בהיקף של לפחות BCM 1 בשנה , 9/06/2011 10:50
לא רוצים לשלם: במבצע "המוביל השחור" שנערך באזור תל אביב נמצאו ליקויים אצל 11 מובילים קטנים, 9/06/2011
שינויי הרכב מניות בחברת אבגול אחזקות בע"מ, 9/06/2011
שותפות ים תטיס תקבל הלוואה של 240 מיליון דולר מקונסורציום בנקים, 9/06/2011
בנק ישראל: זינוק במספר החוסכים מאז תחילת הרפורמה בפנסיה ב- 2008, 8/06/2011
על המדף: חברת אי.ג'י.אר.אי בע"מ פרסמה הצעת מדף להנפקה, 7/06/2011
יתרות מטבע החוץ של ישראל קטנו במאי למרות המשך רכישות הדולרים של בנק ישראל, 7/06/2011
[1-5]...[16-20]  Previous Page 21 22 23 24 25 Next Page  [26-30]...[76-79]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.