כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

כלכלני לאומי: בחודשים ינואר – מאי גדלו ההכנסות ממיסים ב 7.8%, ולאור הצמיחה במשק, צפוי הגירעון הממשלתי להיות נמוך מהיעד ל 2011 העומד על 3%

16/06/2011

כלכלני לאומי מפרסמים הבוקר (ה') סקירת מאקרו שבועית: חמשת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הגירעון המסחרי של ישראל בכ- 6.2 מיליארד דולר (נתונים מקוריים). זאת בהשוואה לגירעון של 2.2 מיליארד דולר בתקופה המקבילה ב- 2010. החשבון המסחרי הבסיסי (ללא אוניות, מטוסים ויהלומים וחומרי אנרגיה) הסתכם בחמשת החודשים הראשונים של השנה בגירעון, של כ- 1.7 מיליארד דולר, זאת לעומת עודף של  1.3 מיליארד דולר בתקופה המקבילה בשנה שעברה. שינוי זה במגמה, דהיינו מעבר מעודף לגירעון, הוא תוצאה של עלייה מהירה יותר של היבוא על פני היצוא. נציין שמסקירת ההתפתחויות הכלכליות של בנק ישראל לרבע הראשון של 2011, ניתן ללמוד שהגידול ביבוא נובע בעיקר מעלייה במחירי הסחורות ואילו העלייה ביצוא, שכאמור הנה מתונה יותר, נובעת בעיקר מגידול בכמות הסחורות המיוצאות.

הגירעון בחודש מאי היה גבוה במיוחד והוא מהווה כמעט מחצית מסך הגירעון המסחרי הבסיסי שהצטבר מתחילת השנה. הגירעון בחודש זה נבע מחולשה של היצוא ובמיוחד היצוא של טכנולוגיה מעורבת עילית המהווה כ- 30% מהיצוא התעשייתי, זאת לצד המשך העלייה בכלל רכיבי היבוא. מגמת העלייה ביבוא תואמת את הגידול בהיקף ההשקעות הריאליות המקומיות ובצריכה הפרטית ובפרט בצריכה של מוצרים בני קיימא, שהנן מוטות יבוא. הירידה ביצוא מתמקדת בענפים ציוד לתקשורת ומכשור רפואי, רכיבים אלקרוניים וציוד ומכונות. בהקשר זה, נציין שהפעילות של החברות בענפי הטכנולוגיה העילית והמעורבת עילית מושפעת מאוד מהמגמות בסחר העולמי, אשר צפוי להתמתן בשנתיים הקרובות לאחר התרחבות ב- 2010. לפי התחזית האחרונה של קרן המטבע העולמית, צפוי הסחר העולמי להתרחב בשנתיים הקרובות בשיעור של כ- 7%, בהשוואה להתרחבות בשיעור של 12.4% בשנת 2010.

אנו מעריכים כי ההתמתנות בסחר העולמי, תבוא לידי ביטוי בהיקף היצוא בהמשך השנה תוך המשך ההתרחבות של הגירעון המסחרי הבסיסי. מצב זה צפוי להביא להמשך הצמצום בעודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים (פירוט בנושא זה בפסקה הבאה).

 

 

נמשך הצמצום של העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ברבע הראשון של 2011

ברבע הראשון של 2011 הסתכם העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים בכמיליארד דולר, ירידה של 54% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2010, כאשר בניכוי עונתיות הסתכם העודף בכ-0.4 מיליארד דולר בלבד. ירידה זו הנה על רקע התרחבות הגירעון המסחרי, כפי שפורט בפסקה הקודמת. בתרשים משמאל ניתן לראות שהעודף בחשבון השוטף כאחוז מהתוצר הולך ומצטמצם מאז הרבע הרביעי של 2010. לאור הערכתינו בדבר ההתרחבות הצפויה בגירעון המסחרי בהמשך השנה, צפוי העודף בחשבון השוטף להמשיך ולהצטמצם גם הוא.

נציין כי התופעה של התמתנות בסחר העולמי (המשפיעה על היצוא הישראלי), לאחר תקופת התאוששות ממשבר כלכלי הנה אופיינית ואינה ייחודית למשק הישראלי. בנוסף, העלייה המהירה ביבוא המאפיינת את המשק הישראלי נובעת מהתרחבות של ההשקעות הריאליות המקומיות ושל הייצור המיועד ליצוא וכן הודות לאיתנות הביקושים לצריכה פרטית של בני קיימא. מכאן שבבחינת הסיבות לצמצום בעודף בחשבון השוטף ניתן להצביע על מגמות חיובית במשק הישראלי.

 

העודף בחשבון השירותים המשיך להתרחב ברבע הראשון של 2011, הודות לעלייה ביצוא שירותי תיירות ושירותי תחבורה (הובלת מטענים בין נמלים זרים על ידי מובילים ישראלים בחו"ל). עודף זה מקזז את הגירעון בחשבון הסחורות ושומר על החשבון השוטף בעודף.

 

במבט קדימה אנו מעריכים שהעודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים יסתכם ב- 2011 בכאחוז אחד תוצר, זאת בהשוואה לעודף של 3.5% תוצר ב- 2010. עם זאת, המשך המגמות הנוכחיות בסחר החוץ ייתכן ויביא לעדכון כלפי מטה של תחזית זו. העודף בחשבון השוטף צפוי להמשיך ולתרום לכוחות התומכים בעוצמתו של השקל ובנטייתו הבסיסית לתיסוף, אם כי בשיעור מתון יותר ביחס לעבר. בנוסף, קיים עודף של נכסים בידי גורמים ישראליים על פני התחייבויות במכשירי חוב בהיקף של כ- 58.7 מיליארד דולר המצביע על כך שישראל הנה מלווה נטו לעולם. מצב זה מצמצם את הסיכונים היכולים לנבוע מהיחלשות מהירה של השקל ובכך תומך בעוצמתו.

 

גרעון קטן בתקציב הממשלה בחודשים ינואר-מאי

בחמשת החודשים הראשונים של השנה מסתכמת הפעילות התקציבית של הממשלה בגירעון של 0.1 מיליארד ₪. זאת לעומת גירעון של 5.4 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

הגידול בהוצאות משרדי הממשלה מאז ראשית השנה, נמוך מהגידול שתוכנן בתקציב המקורי וכפי שמציין משרד האוצר, שיעור הביצוע של המשרדים מהתקציב המתוכנן, דומה לרמתו בשנים האחרונות. ההכנסות ממסים גדלו ריאלית, מאז תחילת השנה (ללא ניכוי תיקוני חקיקה) ב- 7.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ממס הכנסה וממע"מ ומכס עלו ב- 10.7% ו- 6.1%, בהתאמה. בחודש מאי הייתה כצפוי רמת ההחזרים של מסים עקיפים גבוהה מהרגיל עקב דחיית ההחזרים מאפריל למאי, דבר אשר מיתן את הגידול בהכנסות ממע"מ. ההכנסות ממסים עקיפים אחרים (שוק ההון, נדל"ן וכו') ירדו ריאלית מתחילת השנה ב- 15.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בהתייחס לכך, נציין שבחודש מאי חלה ירידה בהכנסות ממכירת קרקעות בשל העברת קרקעות לקק"ל בגין בעלות על קרקע שנמכרה.

במבט קדימה, אנו מעריכים כי שיעור הגירעון הממשלתי מהתוצר יהיה נמוך מיעד הגירעון של 3% תוצר לשנת 2011. זאת בהנחה כי התוצר המקומי הגולמי יצמח בשיעור ריאלי של 4.7%. הגידול של התוצר והתמתנות הגירעון הממשלתי צפויים לתרום לירידת היחס של החוב הממשלתי מהתוצר בכשתי נקודות אחוז, כך שיחס זה יעמוד בסוף השנה על 73% תוצר.  בכך, ישראל מצטיינת במגמה של חוב ההולך ופוחת בניגוד למדינות מתקדמות אחרות הסובלות ממגמה הפוכה (ארה"ב, יפן, חלק ממדינות אירופה ועוד).  התפתחות זו חשובה בהיבטים רבים, כמו לדוגמא, דירוג האשראי של ישראל ורמת הריבית לטווח ארוך במשק הישראלי.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
"אנשים מעדיפים ליהנות מעט - הרבה זמן, מאשר ליהנות הרבה - מעט זמן", 20/06/2011
"השוק מגלם היום נקודת כניסה אטרקטיבית במיוחד לשוקי המניות והאג"ח הקונצרניות שנפגעו עקב פדיונות הענק בקרנות הנאמנות", 19/06/2011
אושר חוק איסור גביית קנסות גם מלקוחות האינטרנט, לווין, כבלים ושיחות פנים ארציות, 19/06/2011
המשק לא עוצר: התוצר עולה ב קצב של 4.8% בחישוב שנתי, 18/06/2011
מיזוגים: הדירקטורינים של סלקום ונטוויז'ון אישרו את הסכם המיזוג, 17/06/2011
הבנקים מעריכים המשך סנטימנט שלילי בבורסה בת"א בטווח הקצר וחיובי בארוך, 17/06/2011
כלכלני לאומי: בחודשים ינואר – מאי גדלו ההכנסות ממיסים ב 7.8%, ולאור הצמיחה במשק, צפוי הגירעון הממשלתי להיות נמוך מהיעד ל 2011 העומד על 3%, 16/06/2011
הודעות בורסה: אלקטרה נדל"ן הודיעה על מינוי כונס לפורטפוליו נכסים, 16/06/2011
מדד המחירים לחודש מאי עלה כצפוי ב-0.5%, 15/06/2011
מנהל רשות הגז הטבעי מאיים:"אם לא תהיה ברירה, נפעיל פיקוח מחירים”, 15/06/2011
[1-5]...[16-20]  Previous Page 21 22 23 24 25 Next Page  [26-30]...[76-79]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.