כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

טבע מדווחת: גידול של 11% במכירות ברבעון השני לרמה של 4.2 מיליארד דולר

27/07/2011

טבע דיווחה היום (ד') על תוצאות הרבעון השני של 2011. החברה רשמה מכירות של 4.2 מיליארד דולר לרבעון, צמיחה של 11%. רווח נקי על פי non-GAAP לרבעון השני של 984 מיליון דולר, בהשוואה ל-981 מיליון דולר. הרווח הנקי על פי U.S. GAAP לרבעון הסתכם ב-576 מיליון דולר, בהשוואה ל-797 מיליון דולר. רווח למניה על פי non-GAAP לרבעון השני של 1.10 דולר, בהשוואה ל-1.08 דולר. הרווח למניה על פי U.S. GAAP לרבעון הסתכם ב-0.64 דולר, בהשוואה ל-0.88 דולר.

 

רשמה צמיחה חזקה של 82% במכירות באירופה (60% במונחי מטבעות מקומיים), כמו גם 22% ב-EEMA, אמריקה הלטינית ואסיה (15% במונחי מטבעות מקומיים). צמיחה חזקה של המכירות בכל תחומי פעילות הממותגת של החברה – מוצרי נשימה (9%), מוצרי בריאות האישה (45%), אזילקט במונחי מכירה לשוק (38%), קופקסון במונחי מכירה לשוק (24%), כמו גם חטיבת הכימיה (12%).

 

שיא בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת של 1,324 מיליון דולר ותזרים מזומנים חופשי של 897 מיליון דולר.

 

ב-6 החודשים הראשונים של 2011, המכירות גדלו ב-11%, הרווח הנקי non-GAAP גדל ב-6% והרווח למניה non-GAAP גדל ב-8%, בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2010. על בסיס GAAP U.S., הרווח הנקי והרווח למניה קטנו ב-11% וב-10%, בהתאמה, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2010.

 

שלמה ינאי, נשיא ומנכ"ל טבע, אמר, "תוצאות הרבעון השני משקפות היטב את התרומה של היוזמות האסטרטגיות שלנו גיוון מקורות הצמיחה של טבע. תרומת כל עסקי טבע לתוצאות הרבעון השני איפשרה להתמודד עם אתגר הירידה במכירות בשוק הגנרי בארה"ב." ינאי המשיך, "בחצי השני של 2011, אנו צופים צמיחה בגנריקה בארה"ב, זאת בנוסף להמשך הצמיחה במכירות וברווח בכל האיזורים והיחידות העסיקיות שלנו."

 

המכירות בצפון אמריקה ברבעון השני הסתכמו ב-2,099 מיליון דולר, ירידה של 15%, והיוו 50% מסך המכירות. מכירות של מוצרים גנריים ואחרים בארה"ב הסתכמו ב-903 מיליון דולר ברבעון השני של 2011, ירידה של 40%. בניגוד לרבעון המקביל, ברבעון הנוכחי לא הושקו מוצרים חדשים משמעותיים. בנוסף, מוצרי מפתח הגרסאות הגנריות של Cozaar , Hyzaar ,Yaz Mirapex , Eloxatin Protonix ו-Lotrel שנמכרו ברבעון השני של 2010 לא נמכרו כלל או שמכירותיהם פחתו באופן משמעותי.

 

המכירות באירופה הסתכמו ב-1,478 מיליון דולר ברבעון השני, גידול של 82%, והיוו 35% מסך המכירות. במונחי מטבעות מקומיים, הגידול באירופה היה 60%. הגידול במכירות הרבעוניות נבע מהכללת מכירות ratiopharm, בעיקר בגרמניה, צרפת, ספרד ואיטליה. המכירות הגנריות בשווקים העיקריים באירופה צמחו על בסיס אורגני ברבעון השני של 2011 ב-10%, ובגרמניה המכירות הגנריות, על בסיס אורגני, צמחו ב-8%. המכירות הגנריות בכל אירופה צמחו ב-4% (במונחי מטבעות מקומיים).

 

מכירות ב-EEMA, באמריקה הלטינית ובאסיה (שווקים הבינלאומיים) ברבעון השני של 2011 הסתכמו ב-635 מיליון דולר, גידול של 22%, והיוו 15% מסך המכירות. במונחי מטבעות מקומיים, הגידול ב-EEMA, באמריקה הלטינית ובאסיה היה 15%. הגידול במכירות הרבעוניות נבע ממכירות מוגברות בכל השווקים העיקריים באמריקה הלטינית (גידול אורגני של 14% במכירות גנריות במונחי מטבעות מקומיים) כמו גם ברוסיה (גידול אורגני של 11% במכירות גנריות במונחי מטבע מקומי).

 

מוצרי הנשימה של טבע רשמו מכירות גלובליות של 240 מיליון דולר ברבעון השני של 2011, עליה של 9%. הגידול במכירות נבע בעיקר מצמיחה במכירות באירופה, עם מכירות גלובליות חזקות של Qvar®. מכירות מוצרי הנשימה בארה"ב הסתכמו ב-139 מיליון דולר ברבעון השני, קיטון של 3%. נכון ל-30 ביוני, 2011, ProAir™ חיזק את מעמדו המוביל בארה"ב עם נתח שוק של 51% בשוק ה- SABA (משאפים להקלה מיידית בקוצר נשימה), בעוד Qvar המשיך לבסס את מעמדו כמספר שתיים בשוק ה-ICS (קורטיקוסטרואידים הניטלים בשאיפה) עם נתח שוק של 22% בארה"ב, גידול בהשוואה לנתח השוק של 19%.

 

 

המכירות הגלובליות של מוצרי בריאות האישה הסתכמו ב-119 מיליון דולר ברבעון השני, עליה של45% . הגידול במכירות נבע בעיקר מצירוף מכירות מוצרי Theramex באירופה ובמידה פחותה מגידול במכירות בארה"ב.

 

המכירות הגלובליות של אזילקט (במונחי מכירה לשוק) הגיעו לשיא של 97 מיליון דולר ברבעון השני של 2011, עלייה של 38%, עם גידול במכירות באירופה ובארה"ב.

 

המכירות הגלובליות של קופקסון (במונחי מכירה לשוק), התרופה המובילה לטיפול בטרשת נפוצה בארה"ב ובעולם כולו, הגיעו לשיא של 957 מיליון דולר ברבעון השני של 2011, גידול של 24%. בארה"ב, צמחו המכירות (במונחי מכירה לשוק) ב-29% והסתכמו ב-682 מיליון דולר, כתוצאה מהעלאת מחירים, כמו גם מצמיחה במספר היחידות שנמכרו. המכירות מחוץ לארה"ב (במונחי מכירה לשוק) צמחו ב-13% והסתכמו ב-275 מיליון דולר, עם גידול של 9% במספר היחידות שנמכרו, בעיקר בספרד, צרפת, גרמניה, איטליה ואנגליה, כמו גם במקסיקו.

 

שינויים בשערי חליפין הוסיפו למכירות כ-222 מיליון דולר ברבעון השני של2011 בהשוואה לרבעון הראשון של 2010, כתוצאה מהתחזקות רוב המטבעות העיקריים (בייחוד האירו) בהשוואה לדולר. להפרשי מטבעות היתה השפעה חיובית של כ-25 מיליון דולר על בסיס U.S. GAAP וכ-40 מיליון דולר על בסיס non-GAAP על הרווח התפעולי.

 

טבע מאמינה כי הצגת הנתונים על פי non-GAAP מסייעת להבנה טובה יותר של המגמות בפעילות החברה. ברבעון השני של 2010, הרווח הנקי על פי non-GAAP והרווח הנקי למניה על פי non-GAAP לא כללו הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו, הוצאות ארגון מחדש, הכנסות מהסכמי פשרה לסיום הליכים משפטיים, רכישת מחקר ופיתוח בתהליך, מחיקת נכסים, הוצאות מימון הקשורות לפעולות גידור במסגרת רכישת ratiopharm, שקוזזו חלקית על ידי רווחים ממכירת ניירות ערך, והשלכות מס שנבעו בגין שינויים אלה. מצורפות בהמשך טבלאות המרה המפרטות את המעבר מתוצאות על פי U.S. GAAP לתוצאות על פי non-GAAP.

 

הוצאות מחקר ופיתוח (מו"פ) נטו הסתכמו ברבעון השני ב-243 מיליון דולר או 5.8% מהמכירות, עליה של 12% בהשוואה ל-217 מיליון דולר או 5.7% מהמכירות. העליה בהוצאות מחקר ופיתוח משקפת השקעות גבוהות יותר במו"פ של העסקים הממותגים. הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו ברבעון השני של 2011 לפני החזר על הוצאות מו"פ מצדדים שלישיים, הסתכמו בכ-262 מיליון דולר, או 6.2% מהמכירות, גידול של 6%.

 

הוצאות מכירה ושיווק (לא כולל הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו) הסתכמו ב-794 מיליון דולר או 18.9% מהמכירות ברבעון, בהשוואה ל-636 מיליון דולר או 16.7% מהמכירות.

 

הוצאות הנהלה וכלליות (G&A) ברבעון השני הסתכמו ב-284 מיליון דולר או 6.7% מהמכירות, בהשוואה ל-189 מיליון דולר או 5.0% מהמכירות. הגידול בהוצאות G&A נבע מהכללת ratiopharm וחברות נרכשות אחרות ומהוצאות משפטיות גבוהות.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני הסתכם ב-1,324 מיליון דולר, בהשוואה ל-954 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים החופשי, לא כולל השקעות ברכוש קבוע נטו (224 מיליון דולר) וחלוקת דיבידנד (203 מיליון דולר) – הגיע ל-897 מיליון דולר. סך מזומנים והשקעות בניירות ערך סחירים נכון לתאריך 30 ביוני, 2011, הסתכם ב-1.4 מיליארד דולר.

 

במהלך הרבעון, רכישה עצמית של ניירות ערך הסתכמה בכ-2.0 מיליון מניות, בסכום כולל של כ-95 מיליון דולר. מתחילת דצמבר 2010, טבע רכשה 11.8 מיליון מניות בסכום כולל של כ-594 מיליון דולר, מתוך תוכנית רכישה של 1 מיליארד דולר שאושרה בדצמבר 2010. כתוצאה מרכישת המניות בין דצמבר 2010 ליוני 2011 ומפרעון אג"ח להמרה, קטן מספר המניות של טבע בכ-27 מיליון מניותבמהלך תקופה זו.

 

 

תשואה של עד 80% בפחות משעה 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
"המשק העולמי יתאושש במחצית השנייה של השנה והוא יתאפיין בעליית תשואות", 12/06/2011
נעצר ראש רשת שהפיצה חשבוניות פיקטיביות ביותר מחצי מיליארד ש"ח, 10/06/2011
הבנקים סבורים כי בטווח הקצר הבורסה תמשיך להיות עצבנית ותנודתית , 10/06/2011
כלל פיננסים: חוסר האמינות של הגז המצרי עשוי להביא את ירדן לרכוש גז מתמר בהיקף של לפחות BCM 1 בשנה , 9/06/2011 10:50
לא רוצים לשלם: במבצע "המוביל השחור" שנערך באזור תל אביב נמצאו ליקויים אצל 11 מובילים קטנים, 9/06/2011
שינויי הרכב מניות בחברת אבגול אחזקות בע"מ, 9/06/2011
שותפות ים תטיס תקבל הלוואה של 240 מיליון דולר מקונסורציום בנקים, 9/06/2011
בנק ישראל: זינוק במספר החוסכים מאז תחילת הרפורמה בפנסיה ב- 2008, 8/06/2011
על המדף: חברת אי.ג'י.אר.אי בע"מ פרסמה הצעת מדף להנפקה, 7/06/2011
יתרות מטבע החוץ של ישראל קטנו במאי למרות המשך רכישות הדולרים של בנק ישראל, 7/06/2011
[1-5]...[16-20]  Previous Page 21 22 23 24 25 Next Page  [26-30]...[76-79]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.