כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

"עונת המלפפונים כבר כאן והיא תתעצם באוגוסט"

בבנק לאומי מסבירים את הירידה במחזורי המסחר בבורסה בקיץ החם והחופשות. מעריכים המשך דישדוש בתנודתיות בטווח הקצר ועליות בטווח הארוך
29/07/2011

להערכת כלכלני בנק לאומי, בטווח הקצר יתאפיין המסחר בשוק המניות המקומי בדשדוש תוך תנודתיות גבוהה, על רקע מגמת המסחר מעבר לים, הסביבה הגיאופוליטית ומחזורי המסחר הנמוכים שמאפיינים את חודשי הקיץ. בטווח ארוך יותר, הם מוצאים את רמת המחירים הנוכחית, כפי שהיא משתקפת מרמת המכפילים, נוחה להשקעה. זאת, בפרט לנוכח האיתנות של הכלכלה הריאלית המקומית והשיפור בתוצאות אותן מציגות החברות.

 

בתחום האג"ח לדעתם, הודעת הריבית מחזקת את ההערכה כי תהליך עליית הריבית צפוי להיות ארוך ומתון מהתחזיות המוקדמות, עובדה שתתמוך ברמת התשואות בשוק המקומי בטווח הקרוב. בשל כך, הם סבורים כי קיימת העדפה להשקעה באגרות חוב ממשלתיות במח"מ בינוני בשל התשואה השוטפת אותן הן מספקות.

 

בשל ההתפתחויות האחרונות בזירה האינפלציונית הם ממליצים על אחזקה בתמהיל מאוזן בין האפיק השקלי לצמוד. הם מציינים, כי קיים סיכון בשוק הסולידי הנובע מכיוון ארה"ב. במידה שתקרת החוב לא תועלה, או שדירוג אג"ח ארה"ב ירד, צפויות ירידות שערים בשווקים כולם ובכלל זה בשוק הישראלי. אג"ח קונצרני - יש להעדיף אגרות חוב בטווח פדיון של עד 4 שנים ולהתרכז בדירוגי השקעה של- +A ומעלה.

 

בתחום המט"ח הם מעריכים כי בטווח הקרוב צפוי הדולר להיסחר מול השקל על רקע אישור העלאת תקרת החוב בארה"ב, בדומה למגמה בעולם. להלן סקירה על הבורסה שפרסמו בסוף השבוע:

 

שבוע המסחר בשוק המניות המקומי התאפיין במגמה שלילית, בדומה למגמת המסחר מעבר לים. זו, הושפעה מאי הוודאות לגבי הסכמה על העלאת תקרת החוב בארה"ב, וההשלכות האפשריות על השווקים הפיננסיים במקרה של הורדת דירוג אג"ח ארה"ב. בתוך כך, סקטור הנדל"ן בלט בירידות שערים על רקע ההתפתחויות האחרונות בארץ, ואילו יחידות ההשתתפות בסקטור האנרגיה בלטו לטובה בהשפעת פרסומים חיוביים בנוגע להיתר "גל" ולתגלית "תמר".

 

מחזורי המסחר ירדו ועמדו השבוע בממוצע יומי (בנטרול מחזור הפקיעה) על כ-1.1 מיליארד ₪ בלבד. זאת, לעומת כ-1.27 מיליארד ₪ בשבוע שעבר ובהשוואה לממוצע של כ-1.7 מיליארד ₪ מאז תחילת השנה. ביום חמישי פקעו אופציות המעו"ף לחודש יולי ברמה של 1234.21 נקודות המגלמת ירידה של 1.66% משער הבסיס. מחזור הפקיעה היה בינוני ועמד על כ-1.08 מיליארד ₪, לעומת מחזור של כ-770 מיליון ₪ בחודש יוני ובהשוואה למחזור פקיעה ממוצע של כ-1.2 מיליארד ₪ מתחילת השנה. סטיות התקן הגלומות באופציות על מדד המעו"ף לחודש אוגוסט נותרו ברמה נמוכה יחסית של כ-16%. רמה זו מאפשרת למשקיעים החוששים מהתממשותם של תרחישי קיצון, לבצע הגנות על תיקי השקעות בעלות סבירה.

 

ענף הנדל"ן בלט לשלילה, חברות הסלולר וסקטור האנרגיה בלטו באיתנות יחסית: מניות הנדל"ן בלטו השבוע בירידות שערים, על רקע המחאות והצעדים עליהם הודיעה הממשלה. בתוך כך, פרסם בנק ישראל התייחסות לצעדים, וציין כי פתרון ארוך טווח לבעיית מחירי הדיור חייב לבוא בעיקר בהגדלת היצע הדירות. בנוסף, ציין בנק ישראל כי בשנה האחרונה חל גידול של 11% בהיקף התחלות הבנייה ובעקבותיהן צפויה התמתנות במחירי הדירות ובשכר הדירה.

 

 בהקשר זה, נדגיש כי אמנם חברות הנדל"ן המרכזיות הנסחרות בבורסה אינן עוסקות בבנייה למגורים אלא בעיקר בתחום הנדל"ן המניב, אך שינוי בהיצע הקרקעות ובשוויים של הנכסים עלול להשפיע גם על תוצאותיהן. בפרט כיום, כאשר מרבית החברות מבצעות שיערוכים ומציגות את נכסי הנדל"ן בדוחות הכספיים על בסיס שוויים ההוגן.

 

בסקטור התקשורת, ניכרה דיפרנציאציה. כך, בעוד שחברות הסלולר בלטו לטובה, בעיקר בהשפעת רמת המחירים אליהן הידרדרו לאחרונה, בזק ובעיקר הוט רשמו ירידות שערים חדות. נציין כי בזק סובלת לאחרונה מאי ודאות באשר להידוק הרגלוטורי (וועדת חייק) ובתוך זה מכרז חברת החשמל. מכרז זה, צפוי להביא לכך שגם סלקום ופרטנר יוכלו לספק שירותי טלויזיה ולהציע ללקוחיהם סל מוצרים מלא. הוט, מצידה, סובלת לאחרונה בעיקר מחששות המשקיעים מפני אישור רכישת מירס על ידה בסוף אוגוסט לפי שווי של 1.3 מיליארד ₪.

 

באשר לחברות הסלולר, נציין כי השבוע דווח על השלמת רכישת נטוויז’ן ע"י סלקום לפי שווי של כ-1.5 מיליארד ₪. עסקה זו מצטרפת לרכישת 012 סמייל בידי פרטנר ומהווה נדבך נוסף בדרך ליצירת קבוצות תקשורת כוללות בישראל. במבט קדימה, על אף המומנטום של התקופה האחרונה, קיימת להערכתנו עדיין עדיפות יחסית להשקעה בבזק. זאת בשל הירידה הצפויה בהכנסות חברות הסלולר ובתוך זה ההשפעה השלילית של סבסוד מכירות הטלפונים באשראי. תשואת הדיבידנד החזויה למניית בזק ל-2011, אשר עומדת על כ-10% מרווחיה השוטפים, תומכת גם היא בהערכה זו.

 

 סקטור האנרגיה בלט באיתנות יחסית, בהשפעת דיווחים חיוביים בנוגע ל"תמר" ו"גל". כך, בתחילת השבוע נהנו יחידות ההשתתפות המחזיקות בזכויות בתגלית "תמר" (ישראמקו, אבנר ודלק קידוחים) מפרסום תשקיף מדף הכולל דו"ח רזרבות עדכני למאגר, בו דווח על מציאת שכבה נוספת עם פוטנציאל להימצאות גז. בהמשך השבוע דיווחה רציו כי היא הגישה לממונה על ענייני הנפט את ממצאי הסקר הסייסמי התלת מימדי (3D) שבוצעו בשטח ההיתר המוקדם "גל", וכי בכוונתה להגיש בקשה לקבלת רישיון בשטח זה.

 

עונת הדוחות הכספיים נפתחה, עד כה - התוצאות בהתאם לתחזיות: עונת הדוחות הכספיים החלה, והחברות הישראליות הנסחרות בחו"ל החלו בפרסום תוצאותיהן. השבוע דיווחה טבע על תוצאותיה לרבעון השני של 2011 שהיו קרובות לקונצנזוס תחזיות האנליסטים. החברה דיווחה על הכנסות של 4.2 מיליארד דולר ועל רווח נקי (Non-GAAP) של כ-1.1 דולר למניה. מהדו"ח עולה כי לעת עתה תרופת הקופקסון ממשיכה לצמוח בשיעורים דו ספרתיים על אף החששות מפני תחרות. עם זאת, ניתן להניח כי מגמה זו תתמתן בהמשך השנה. במבט קדימה, החברה ציינה כי על אף החולשה היחסית בחציון הנוכחי, היא מאשררת את תחזיותיה ל-2011 למכירות של 18.5-19 מיליארד דולר ולרווח של 4.9-5.2 דולר למניה. במבט לשנים הבאות, להערכתנו רכישות ספלון האמריקאית וטאיו היפנית עשויות לתמוך בהמשך הצמיחה בתוצאות גם ב-"יום שאחרי הקופקסון". כמו כן, מחירה הנוכחי של טבע מגלם פגיעה אנושה במכירות הקופקסון.

 

חברת נייס פרסמה גם היא את תוצאותיה לרבעון השני של השנה. אלו, היו טובות ועקפו מעט את תחזיות השוק בשורת ההכנסות. במבט קדימה, החברה צופה המשך גידול בביקוש למוצריה והיא העלתה את תחזיותיה להכנסות של 785-805 מיליון דולר ולרווח נקי (Non GAAP) של 2-2.08 דולר למניה. להערכתנו, ייתכן שתחזיות החברה יעודכנו גם בהמשך השנה כלפי מעלה. כמו כן, קופת המזומנים הגדולה של החברה עשויה לאפשר רכישה משמעותית, אשר תבטיח את המשך הצמיחה המואצת בשנים הקרובות.

 

"עונת המלפפונים" כבר כאן: לאחרונה, אנו עדים לירידה חדה במחזורי המסחר. ירידה זו, אופיינית לחודשי הקיץ, והיא צפויה לחול ביתר שאת בחודש אוגוסט. בדיקה של מחזורי המסחר ביולי-אוגוסט של השנים האחרונות מצביעה על כך שבעוד שבחודש יולי לא תמיד נצפתה ירידה במחזורים, הרי שבאוגוסט השוק "יבש". לכך, עשויה להיות השפעה על עוצמת השינויים בשוק. כפי שניתן לראות מהטבלה לעיל, בניגוד לעבר, בשנתיים האחרונות הירידה במחזורים החלה כבר בחודש יולי. זו, התעצמה באוגוסט שעבר, ונראה כי תתרחש גם בחודש אוגוסט הקרוב.

 

 

אופציות דיגיטליות – הדבר הגדול הבא 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
גולשת מטה בשורה התחתונה: הרווח הנקי של וואלה ברבעון השני של 2011 הסתכם בכ-185 אלף ש”ח בלבד , 1/08/2011
פסגות על השפעת המחאה: גידול בהתחלות הבנייה יתרום לצמיחה במשק בישראל יותר מקיטון אפשרי בצריכה הפרטית, 31/07/2011
"עונת המלפפונים כבר כאן והיא תתעצם באוגוסט" , 29/07/2011
הודעת בורסה: ח.צ. תעופה רכשה מטוס נוסעים אזרחי נוסף לפעילות החברה, 28/07/2011
במיטב שליליים על חברות הסלולאר לקראת פירסום הדוחות: "מצפים להמשך הבעיות בסקטור", 28/07/2011
הודעת בורסה: דחייה במועד השלמת עסקה להעברת השליטה בחברת זד.בי.איי, 27/07/2011
טבע מדווחת: גידול של 11% במכירות ברבעון השני לרמה של 4.2 מיליארד דולר , 27/07/2011
הלמן-אלדובי ממליצים לקנות את מניית דיסקונט - בעקבות שינוי המבנה הארגוני ויישום התכנית האסטרטגית החדשה, 26/07/2011
המפקח על הבנקים פרסם אתמול טיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא "ניהול המשכיות עסקית", 26/07/2011
נחתמה העסקה להקמת הקרן הישראלית-קוריאנית הראשונה - Mac Fund, 26/07/2011
[1-5]...[11-15]  Previous Page 16 17 18 19 20 Next Page  [21-25]...[76-79]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.