כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

בבנקים סבורים כי נוח להשקיע עכשיו בבורסה בת"א לנוטלי סיכון

לאומי והפועלים מעריכים כי בטווח הקצר תמשיך הבורסה לדשדש ולהתנודד, אך בטווח הארוך יחזרו עליות השערים
5/08/2011

בבנק לאומי מעריכים כי  בטווח הקצר יתאפיין המסחר בשוק המניות המקומי בתנודתיות גבוהה, על רקע מגמת המסחר מעבר לים, אי השקט החברתי, הסביבה הגיאופוליטית ומחזורי המסחר הנמוכים שמאפיינים את חודשי הקיץ. בטווח ארוך יותר, הם מוצאים את רמת המחירים הנוכחית, כפי שהיא משתקפת מרמת המכפילים, נוחה להשקעה למשקיע המוכן לקחת את הסיכון. זאת, בפרט לנוכח האיתנות של הכלכלה הריאלית המקומית והשיפור בתוצאות אותן מציגות החברות.

 

בתחום האג"ח,  ההתפתחויות האחרונות והשפעתם הצפויה על רמת המחירים במשק מגבירים את הסבירות לתהליך עליית ריבית ארוך ומתון מהתחזיות המוקדמות. תוואי זה צפוי לתמוך ברמת התשואות בשוק המקומי בטווח הקרוב. בשל כך, הם סבורים כי קיימת כדאיות להשקעה באגרות חוב ממשלתיות במח"מ בינוני המספקות תשואה שוטפת נאה. על אף הירידה בציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון והצפי להתמתנות בקצב עליית המחירים הם ממליצים על אחזקה בתמהיל תיק מאוזן בין האפיק השקלי לזה צמוד המדד. זאת בשל העובדה שתחזיות המדד עומדות ברמה דומה לאלו הנגזרות מהשוק. אג"ח קונצרני - יש להעדיף אגרות חוב בטווח פדיון של עד 4 שנים ולהתרכז בדירוגי השקעה של- +A ומעלה.

 

בגיזרת המט"ח הם סבורים כי בטווח הקרוב צפוי הדולר להיסחר מול השקל על רקע אישור העלאת תקרת החוב בארה"ב, בדומה למגמה בעולם.

 

בבנק הפועלים מעריכים כי  שוק ההון המקומי מתנהל בצל אי ודאות שמאפיינת את השווקים הגלובליים מחד, וסימנים המצביעים על התמתנות מסויימת בקצב הצמיחה המקומי מאידך. עם זאת, נתוני הבסיס של המשק המקומי עודם חזקים בהשוואה לחלק נכבד מהכלכלות המערביות. תחזיות הצמיחה אומנם צופות ירידה מסויימת, אך המשק עדיין צפוי לצמוח בשיעור של 4.5% ב-2011, וב-4% ב-2012 – קצב מרשים בהשוואה לקבוצת ההשוואה של המדינות המפותחות.

 

שוק העבודה איתן, וגם דוחות החברות, שכבר החלו להתפרסם בשבועים האחרונים, צפויים להציג שיפור בביצועי חלק גדול מהחברות הציבוריות – מה שמאזן את התמונה הכללית של המשק הישראלי בנקודת הזמן הנוכחית.

 

בראיה לעתיד, יש לחלק את ההסתכלות לשני טווחי זמן. בטווח הקצר, הם מעריכים כי הדשדוש והחולשה של השוק עלולים להימשך, על רקע הנעשה בעולם ואי הודאות במישור המקומי. בטווח הארוך, הם ממשיכים להחזיק בדעה חיובית כלפי שוק המניות המקומי, וזאת נוכח רמות המחירים הנוחות להשקעה, אליהן הגיעו מניות רבות, ועל רקע הסביבה הכלכלית המקומית, שעודנה חיובית בהשוואה לעולם.

 

בהתאם לגישתם, הם סבורים כי למשקיעים בעלי פרופיל סיכון סולידי אין זה הזמן להיות בחשיפה מנייתית מלאה. מבחינת הרכב תיק ההשקעות, הם מעניקים עדיפות למניות החברות המוטות לענפים דפנסיביים ולחברות המאופיינות במדיניות דיבידנדים אגרסיבית. להלן הסקירה שפרסמו:

 

 שוק האג"ח: מק"מ- המק"מ לשנה נסחר כעת בתשואה של 3.48%, המגלמת ריבית של כ- 3.7% בעוד שנה. מחד, הריבית החזויה מהמק"מ נמוכה מהריבית החזויה עפ"י המחלקה הכלכלית (כ- 4%), אולם עקב צפייה להאטה בקצב עליית הריבית בחודשים הקרובים, נראה כי יש מקום לגוון את התיק השקלי באמצעות אחזקה במק"מים. גילונים- תוספות התשואה בגילונים הארוכים, 817 ו-520, עלו השבוע במקצת לרמות של 0.17% ו- 0.23% בהתאמה, והם לא מעניינים להשקעה.

 

אגרות החוב הקונצרניות בריבית משתנה ובעיקר בטווחים הארוכים, נסחרות בתוספות תשואה סבירות ועל כן, אנו ממליצים להגדיל חשיפה לאגרות אלו ולשמור על השקעה במינון נמוך באפיק זה. שחרים- התשואה השוטפת באגרות החוב השקליות במח"מ הבינוני, בשילוב האפשרות לירידה באינפלציה בעקבות התוכנית הכלכלית שאמורה להתפרסם, תומכות בהמשך השקעה ברכיב זה. בנוסף, הציפייה להשתטחות העקום השקלי בשנה הקרובה, לאור הצפי להמשך עליית ריבית בשנה הקרובה, תומכת אף היא בהשקעה באגרות החוב השקליות במח"מ הבינוני (ממש"ק 115 ושחר 2683).

 

 צמודים קצרים – תחזית האינפלציה של המחלקה הכלכלית של הבנק לחודשים יולי ואוגוסט עודכנה ל 0.1% ו- 0.4% בהתאמה ול- 12 החודשים הקרובים לרמה של 3%, אך תחזית זו יכולה להתעדכן כלפי מטה בעקבות הצעדים שתנקוט הממשלה להורדת יוקר המחיה. ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון הינן ברמה של כ-2.8%, ועל כן, אנו סבורים כי יש להיחשף לאפיק המדדי הקצר באמצעות אגרות חוב קונצרניות המדורגות גבוה בשילוב אגרות חוב בדרוגA+ במינון נמוך. צמודים בינוניים – ציפיות האינפלציה בטווחים הבינוניים הנגזרות מהשוק ירדו השבוע לרמה של כ 2.6% ומניחות כי האינפלציה הממוצעת בשנים הבאות תהיה בתחום הגבול העליון של יעד המחירים.

 

להערכתנו, ברמת ציפיות זו הצמודים הבינוניים עדיין מעניינים להשקעה. בשבוע האחרון מדדי התל בונד 20 ו-40 ירדו והם מגלמים תשואות של כ- 3.26% ו-3.78% בהתאמה, כאשר המרווחים מעל האג"ח הממשלתי הצמוד עלו לרמות של כ- 1.56% ו- 2.11% בהתאמה.

 

לאור עליית המרווחים אנו סבורים כי ניתן להתחיל לגוון את ההשקעה בצמודי המדד הבינוניים באמצעות אחזקה במדדי התל בונד. צמודים ארוכים - ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון בטווחים הארוכים (במח"מ 8 שנים ואילך, גליל 5903) ירדו השבוע לרמה של כ 2.66%, ונמצאות ברמה נוחה להשקעה. עם זאת, לאור החשש מהשפעות אפשריות של פריצה בתקציב על שוקי האג"ח, רמת הסיכון באג"ח אלו עלתה ואנו ממליצים לשמור על רכיב נמוך באפיק זה בתיקי הלקוחות.

 

 שוק המט"ח: השקל נחלש השבוע מול הדולר, וזאת במקביל למגמת התחזקותו של האחרון מול רוב המטבעות העיקריים בעולם. במהלך המסחר השבוע טיפס שער הדולר היציג לרמתו הגבוהה ביותר מול השקל במשך למעלה מחודשיים. בנק ישראל עדכן השבוע כלפי מטה את תחזיותיו לגבי הצמיחה הכלכלית בישראל, לשיעור של 4.8% ו- 3.9% בשנים 2011 ו- 2012, בהתאמה. עם זאת, הצמיחה בישראל עדיין גבוהה ממרבית המדינות המפותחות. להערכתנו, השקל צפוי להמשיך ולהיסחר בתקופה הקרובה בהשפעת ההתפתחויות במסחר בדולר ובשוקי המניות בעולם. כמו כן, נראה כי גבר הלחץ על השקל מגורמים מקומיים. על רקע האטה מסוימת בצמיחת המשק והמחאה החברית והשלכותיה האפשרויות, נראה כי צפויה האטה בקצב העלאות הריבית ע"י בנק ישראל ובעקבות זאת, האטה בקצב הרחבת הפער בין הריבית השקלית לריבית הדולרית. לאור האמור לעיל, אנו ממליצים להחזיק מט"ח בשיעור של כ- 10%, תוך פיזור מטבעי הכולל דולר ארה"ב, אירו וליש"ט במטרה לצמצם את הסיכון.

 

 

בוא להרוויח במסחר ללא עמלות

4 באוגוסט 2011 

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
אופנהיימר: מניות וסחורות יחטפו הכי חזק והתגובה של השווקים שפתוחים למסחר ביום ראשון מעידים על כך, 7/08/2011
פאניקה בשווקים: פסגות ממליצים לשמור על רכיב נזילות משמעותי מאוד - 25%-30% מהתיק , 7/08/2011
אושרה תוכנית אסטרטגית לקבוצת דיסקונט לשנים 2011-2013, 7/08/2011
בבנקים סבורים כי נוח להשקיע עכשיו בבורסה בת"א לנוטלי סיכון, 5/08/2011
איי.די.איי ביטוח, חברת בת של ישיר איי.די.איי אחזקות חתמה על הסכם למכירת אחזקותיה בחברת 'ד"ר פח צבע', ב-15 מיליון ש"ח, 5/08/2011
טאואר מדווחת על מכירות שיא של 139 מיליון דולר ברבעון השני של 2011, 4/08/2011
השקעות תושבי חוץ בישראל, ותושבי ישראל בחו"ל בחודש יוני 2011, 3/08/2011
קמהדע קיבלה מה-FDA מעמד של תרופת יתום עבור התרופה לטיפול בסוכרת נעורים, 3/08/2011
אפקט המחאה:"קצב האינפלציה צפוי לרדת לאור צעדי הממשלה והקפאת עליות מחירים; קצב העלאות הריבית צפוי להאט", 2/08/2011
אכזבה לטבע: לא השיגה את היעד הראשי בניסוי שלב 3 בלקווינימוד, 1/08/2011
[1-5]...[6-10]  Previous Page 11 12 13 14 15 Next Page  [16-20]...[76-79]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.