כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

בריטיש ישראל: סך ההכנסות במחצית הראשונה של 2011 צמחו בכ-14.7% לכ-550 מיליון שקל

16/08/2011

חברת בריטיש ישראל, בניהולו של אבי לוי, מסכמת את המחצית הראשונה של השנה עם גידול של  כ-6.7% בהכנסות מהשכרה, ניהול ואחזקה של נדל"ן להשקעה, המהווים את פעילות הליבה של החברה לכ- 387 מיליון שקל, לעומת כ- 363 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מהכנסות שנוספו לקבוצה עקב רכישת מרכזים מסחריים ונדלן מסחרי בשנת 2010 וכן משיפור בהכנסות במרכזים מסחריים קיימים. סך ההכנסות במחצית, לרבות הכנסות מעליית שווי נדל"ן להשקעה, צמחו בכ- 14.7% לכ-550 מיליון שקל ,לעומת כ-480 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ברבעון השני צמחו הכנסותיה של בריטיש ישראל מהשכרה, ניהול ואחזקה של נדל"ן להשקעה בכ-7.7% והסתכמו בכ-195 מיליון שקל, בהשוואה לכ-181.2 מיליון שקל ברבעון המקביל. סך ההכנסות צמחו בכ- 4.7% לכ- 292 מיליון שקל, לעומת כ-279 מיליון שקל.

 

הצמיחה והשיפור בעסקי החברה משתקפים בעיקר בפרמטרים התפעוליים, ה-NOI וה-EBITDA. ה-NOI (רווח תפעולי מהשכרת נכסים) של בריטיש ישראל בחציון הראשון הסתכם בכ-281 מליון שקל, עליה של כ-7% לעומת התקופה המקבילה, אז הסתכם בכ-263 מיליון שקל. העלייה האמורה נובעת בעיקרה מרכישות שהחברה ביצעה במהלך שנת 2010 של נכסי נדל"ן וכן משיפור בביצועים התפעולים של הנכסים אשר בעלותה.ה-EBITDA במחצית הראשונה של שנת 2011 צמח בכ- 6% לכ-262 מיליון שקל לעומת כ-248 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2010.

 

ה- NOI ברבעון השני עלה בכ- 6.7% לכ- 142 מיליון שקל לעומת כ-133 מיליון שקל ברבעון המקביל.  ה–NOI מנכסים קיימים (Same Property NOI) עלה ברבעון השני לכ-140 מיליון שקל לעומת כ- 132 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד, גידול של כ-6%. ה– NOI במגזר הקניונים ומרכזי המסחר מנכסים קיימים (Same Property NOI) ברבעון השני של שנת 2011 הסתכם לכ – 118.5 מליון שקל לעומת כ – 109.5 מליון שקל ברבעון מקביל אשתקד, גידול של כ- 8.4%. ה-EBITDA של החברה ברבעון השני של שנת 2011  הסתכם בכ-134 מיליון שקל גידול של כ- 7% לעומת כ-125 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2010. 

 

בשורה התחתונה סיימה החברה את המחצית הראשונה של השנה ברווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-108.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 154.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  ברבעון השני רשמה החברה רווח נקי לבעלי המניות של כ- 56 מיליון שקל לעומת כ-65.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי ברווח הנקי נבע בעיקרו מעליה בהוצאות המימון, שגדלו ב-2011 כתוצאה מהנפקת אג"חים בהיקף של כ-600 מיליון שקל, מעליה כללית בהיקף האשראי של החברה כתוצאה מרכישת נכסים, ומעליית קצב האינפלציה במשק. 


 

בקופתה של בריטיש ישראל , נכון לתום המחצית הראשונה של 2011, מזומנים, שווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, הלוואות ופיקדונות לזמן קצר בסך של כ-850 מיליון שקל. הונה העצמי של החברה (המיוחס לבעלי המניות), נכון ל-30 ביוני 2011  עמד על כ-2.3 מיליארד שקל.  

 

במקביל, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בהיקף של כ- 21 מיליון שקל (12.5 אגורות למניה) לבעלי המניות של החברה. זאת, בהמשך לחלוקת דיבידנדים בסך כ- 42 מיליון שקל מתחילת השנה.  

 

במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים, וכצעד של  הבעת אמון, הדירקטוריון אישר לחברה לבצע רכישה עצמית של מניות ו/או אג"ח ו/או אג"ח להמרה של החברה, בהיקף מצטבר של עד 50 מליון ₪. בין נימוקי הדירקטוריון לביצוע המהלך ציינו בחברה: את המחיר בו נסחרת מניית החברה שהינו מחיר הנמוך מההון העצמי של החברה, ולכן הדירקטוריון רואה בכך החלטת השקעה טובה. בנוסף, לרכישה העצמית של אג"ח ו/או מניות לא צפויה להיות השפעה מהותית על התחייבויותיה של החברה ואין בה כדי לגרוע מיכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

 

במסגרת הדוח הרבעוני שהסתיים ב 30.6.11, בריטיש ביצעה שערוך כנגד קרן הון בגין פעולות עם בעל שליטה של אופצית PUT שקיבלה באפריל האחרון מבעלי השליטה הקודמים בחברה, המאפשרת לה לחייב אותם לרכוש ממנה את החזקותיה בחברת מק"ח (המחזיקה בגרנד קניון חיפה; לפי שווי נכס ברוטו של 1.2 מיליארד ₪).

 

לאופציה האמורה יש מספר השפעות חשבונאיות על הדוחות הכספיים של החברה: ההון העצמי גדל בכ – 39 מליון ₪; הרווח הנקי ירד בכ- 7 מליון ₪ (עקב שערוך שלילי של האופציה ממועד קבלתה ב-4.11 ועד 30.6, וזאת עקב עלייה בשווי של הקניון וכן עקב קיטון בשווי האופציה המיוחס למרכיב הזמן).

 

מר אבי לוי, מנכ"ל בריטיש ישראל, אמר היום: "אנו שמחים לדווח היום על המשך מגמת הצמיחה בפעילות הליבה של החברה מהשכרה וניהול של נכסים, ועל גידול בתזרימים התפעולים אותם החברה מייצרת. עיקר השיפור בתזרימים התפעוליים נובע מהפעילות האינטנסיבית השוטפת שהחברה מבצעת להשבחה ופיתוח של הנכסים בבעלותנו. אנו מעריכים, כי תהליכי ההשבחה והייזום עליהם אנו שוקדים בימים אלה, יאפשרו לחברה להמשיך ולצמוח בפעילותה גם בטווח הקצר עד הבינוני".

 

מר אבי לוי הוסיף: "כהבעת אמון באיתנות הפיננסית ובמיצובה העסקי הגבוה של החברה, במהלך הרבעון, חברת הדירוג מעלות העלתה את דירוג האשראי של החברה מ (A) ל (+A). בנוסף, במהלך הרבעון, השלמנו הנפקת אג"ח מוצלחת לציבור בהיקף של כ- 600 מליון ₪ (בריבית אפקטיבית של כ 4.4%), השלמנו את רכישת חלק השותף בקניון חדרה ופרענו את מלוא החוב אשר עמד כנגד הנכס.

  

"אני מאמין, כי היכולת הגבוהה של בריטיש ישראל לייצר תזרימי מזומנים מפעילותה השוטפת, היציבות היחסית המאפיינת את תחום פעילותה, הנזילות הגבוהה של החברה, לצד המינוף הנמוך יחסית כנגד הנכסים המשועבדים וכן השתייכותה לקבוצת מליסרון (שבשליטת  עופר השקעות), יאפשרו לחברה לעבור בצורה טובה את המשבר הפוקד את השווקים הגלובליים בימים אלה וכן יאפשרו לחברה להמשיך בפיתוח והשבחת תיק הנכסים בבעלות, לצורך המשך יצירה של ערך לבעלי המניות".

 

בתמונה: אבי לוי, מנכ"ל בריטיש ישראל. צילום: סיון פרג'

 

 

מחפש קורס בשוק ההון? כל מכללות שוק ההון בארץ- לחץ כאן 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
הבנקים אינם רואים בקרוב שינוי מגמה בבורסה בת"א, 19/08/2011
"הטלטלה הכלכלית עוד לא הגיעה להזמנות ולא חרבה את הביקושים בשווקים", 18/08/2011
תעשיית היהלומים צועדת קדימה. בהנהגתו של מוטי גנץ ייפתח לראשונה מרכז של ה-GIA בישראל, 18/08/2011
עם צפי לחצי שני חזק השנה ועם מחירי גרעינים חזקים - במיטב ממשיכים בהמלצת קנייה ומחיר יעד של 67 ₪ לכיל, 18/08/2011
"חברות האחזקה המעניינות יותר בתקופה זו ומומלצות ל'קנייה': החברה לישראל, קבוצת דלק ואלוני חץ", 17/08/2011
אומדן ראשון למחצית הראשונה של שנת 2011: התוצר המקומי הגולמי עלה ב-5% בחישוב שנתי, 17/08/2011
גם ללא מכירות להודו: רווחי כיל זינקו ב- 44% ל- 426 מיליון דולר ברבעון השני, 17/08/2011
דש ברוקראז' על נצב"א: כן בעל שליטה, לא בעל שליטה – המניה נסחרת במחיר מבצע, 16/08/2011
בריטיש ישראל: סך ההכנסות במחצית הראשונה של 2011 צמחו בכ-14.7% לכ-550 מיליון שקל , 16/08/2011
סוכנות התרופות האירופית ה-EMEA הודיעה על אישור תרופה חדשה ומהפכנית כחלופה לקומדין, שלא נמצא לה תחליף ב-50 השנים האחרונות, 15/08/2011
[1-5]...[6-10]  Previous Page 11 12 13 14 15 Next Page  [16-20]...[76-79]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.