כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

בטווח הקרוב לא רואים שינוי או היפוך מגמה בבורסה בת"א

כלכלני הבנקים הגדולים לאומי ופועלים מעריכים כי רמת הסיכון בבורסה בת"א עלתה לאחרונה. הכלכלה העולמית, המצב הגיאופוליטי באזור, המחאה ועוד בין הגורמים למצב
9/09/2011

 

כלכלני הבנקים הגדולים לא רואים שינוי או היפוך מגמה בבורסה בתקופה הקרובה. עד שהמצב האזורי לא יתייצב והכלכלה העולמית תמצא כיוון לצמיחה, גם הבוסרה בת"א תמשיך להיסחר בתנודתיות במגמה לירידות שערים. להערכתם, רמת הסיכון בשוק עלתה לאחרונה אך מנגד הירידות הביאו למצב שמניות רבות נסחרות מתחת לשווין ולעיתים אף מתחת לקופת המזומנים שלהן. להלן הסקירות שפרסמו לקראת סוף השבוע:

 

כלכלני בנק פועלים אומרים בסקירת סוף השבוע שלהם כי מילת המפתח בהמלצה על השקעה באפיק המנייתי, בעת הנוכחית, הינה סיכון. רמת הסיכון עלתה משמעותית בחודשים האחרונים, ובמיוחד בשבועות האחרונים. רשימת האיומים על שוק המניות ארוכה – החל בהדרדרות הכלכלית באירופה וארה"ב, דרך מחאת המחירים והתרבות סימני ההאטה במשק המקומי, וכלה בהדרדרות היחסים עם טורקיה והחשש מפני אסקלציה מדינית ביטחונית לקראת דיון האום במדינה הפלסטינית, בהמשך החודש. הם סבורים כי רק לכשנווכח כי חלה התייצבות מישורים אלו, בדגש על המישור הכלכלי הגלובלי, יתאפשר היפוך מגמה בר קיימא בבורסה. לפיכך, הם מעריכים כי גם בטווח של השבועות הקרובים, רמת התנודתיות תמשיך להיות גבוהה, וירידות שערים נוספות תיתכנה.

מנגד, אי אפשר להתעלם מכך, שירידות השערים האחרונות הביאו לכך ששורה ארוכה של מניות נסחרות כיום במחירים אטרקטיביים להשקעה בראיה ארוכת טווח, בפערים דו ספרתיים מתחת לשוויין הכלכלי, ובמקרים מסויימים אפילו מתחת לשווי המזומנים או הנכסים שלהן – מה שמשקף את רמת החששות של המשקיעים מפני האפיק המנייתי, ואת הלחץ השלילי הכבד על השוק. הם סבורים, כי משקיע בעל אורך נשימה עשוי למצוא ברמות המחירים הנוכחיות הזדמנות לבניית פוזיציה ארוכת טווח, תוך התחשבות בסיכון הגבוה שטמון בטווח של השבועות הקרובים.

מאידך, אין ספק כי למרבית הלקוחות, בעלי פרופיל של שנאת סיכון נמוכה עד ממוצעת, בתקופה הקרובה לא מומלץ להחזיק ברכיב מנייתי מלא. רמת התנודתיות בשווקים גבוהה, והיא צפויה להמשיך להיות כזו בטווח הקרוב. להלן המשך הסקירה:

שוק האג"ח: מק"מ- המק"מ לשנה נסחר השבוע בתשואה של 2.96%, המגלמת ירידה קלה בריבית בנק ישראל בשנה הקרובה, זאת לאחר שנסגר בהנפקה בתשואה של 3.03%. עפ"י המחלקה הכלכלית לא צפוי שינוי בריבית בחודשים הקרובים, אם כי ייתכן ויהיה עדכון בתחזית הריבית כלפי מטה. יש לשים לב כי התשואות הגלומות בקרנות כספיות (כ-3.1%) גבוהות מתשואת המק"מ לשנה.

גילונים- תוספות התשואה בגילונים הארוכים, 817 ו-520, נותרו השבוע ברמות של 0.31% ו- 0.38% בהתאמה, והם ממשיכים להיות מעניינים להשקעה. אגרות החוב הקונצרניות בריבית משתנה ובעיקר בטווחים הארוכים, נסחרות בתוספות תשואה סבירות (של כ- 2.5%), ועל כן אנו ממליצים להגדיל חשיפה לאגרות אלו, אך לשמור על השקעה במינון נמוך באפיק זה.

שחרים- הירידה בתחזיות האינפלציה בארץ, בשילוב צפי לאי העלאת הריבית בארה"ב לתקופה ממושכת, משאירים את האטרקטיביות של השחרים הבינוניים והארוכים. להערכתנו, התשואה השוטפת באגרות החוב השקליות במח"מ הבינוני, בשילוב האפשרות לירידה באינפלציה ולירידה בריבית בנק ישראל, תומכות בהמשך השקעה ברכיב זה.

צמודים קצרים – תחזית האינפלציה של המחלקה הכלכלית של הבנק לחודשים אוגוסט וספטמבר הינה ל- 0.2% ו -0.1% בהתאמה ול- 12 החודשים הקרובים - 2.1%, בדומה לציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון. בשל הציפייה להאטה בקצב האינפלציה, אנו ממליצים להמתין עם ההשקעה בצמודים הקצרים.

צמודים בינוניים – ציפיות האינפלציה בטווחים הבינוניים הנגזרות משוק ההון נותרו השבוע ברמה של כ- 2.4%. להערכתנו, ברמת ציפיות זו הצמודים הבינוניים עדיין מעניינים להשקעה.

צמודים ארוכים - ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון בטווחים הארוכים (במח"מ 8 שנים ואילך, גליל 5903), ירדו השבוע לרמה של כ- 2.42%, ונמצאות ברמה נוחה להשקעה. עם זאת, לאור החשש מהשפעות אפשריות של פריצה בתקציב על שוק האג"ח, אנו ממליצים לשמור על רכיב נמוך באפיק זה בתיקי הלקוחות.

שוק המט"ח: השקל נחלש השבוע מול רוב המטבעות העיקריים, למעט מול הפרנק השווצרי, על רקע היחלשותו של האחרון מול הדולר בשוק המט"ח הבינלאומי. מרמת השיא של הפר"ש מול השקל, שנרשמה ב- 10 באוגוסט, הוא הפסיד כ- 12% מערכו. השקל נסחר במהלך השבוע ברמתו הנמוכה ביותר מזה כשישה חודשים, על רקע המשבר ביחסים עם טורקיה והערכות, כי נגיד בנק ישראל לא יעלה את הריבית בתקופה הקרובה ויתכן אף כי יחליט על קיצוץ.

להערכתנו, השקל צפוי להמשיך ולהיסחר בתקופה הקרובה בהשפעת ההתפתחויות במסחר בדולר ובשוקי המניות ברחבי העולם, כולל בישראל. כמו כן, נראה כי גבר הלחץ על השקל מגורמים מקומיים. על רקע האטה מסוימת בצמיחת המשק, המחאה החברתית והשלכותיה האפשרויות, נראה כי צפויה עצירה של שרשרת העלאות הריבית ע"י בנק ישראל ויתכן אף שנראה הורדת ריבית בחודשים הקרובים ובעקבות זאת, צמצום הפער בין הריבית השקלית לריבית הדולרית.

 

להערכת כלכלני בנק לאומי, בטווח הקצר ימשיך המסחר בשוק המניות המקומי להתאפיין בתנודתיות גבוהה, על רקע מגמת המסחר מעבר לים. הם מזכירים כי יש לקחת בחשבון גם את הסיכונים היחודיים לשוק המקומי הנובעים מהרגישות לשינויים בסביבה הגיאופוליטית ואת ההשפעות האפשריות לפעולות המחאה. בטווח ארוך יותר, רמת המכפילים נראית אטרקטיבית להשקעה, אך אם יתממש תרחיש קיצון של הדרדרות למיתון גלובאלי, ייתכן שיחלוף זמן לא מבוטל עד שנחזור למגמה חיובית.

באפיק הסולידי, לדעתם, ההתפתחויות האחרונות בשוק המקומי והגלובאלי והאפשרות להאטה בקצב הצמיחה מחזקים את הסבירות לכך שתהליך עליית הריבית יידחה לעת עתה. הם ממליצים על השקעה באגרות ממשלתיות במח"מ בינוני בשל התשואה הנאה אותן הן מספקות ובשל רגישותן הנמוכה יותר לתנודות.

בשל היות הציפיות האינפלציוניות הנגזרות משוק ההון דומות להערכות החזאים אנו ממליצים על אחזקה מאוזנת בין האפיק הצמוד לזה השקלי.

אג"ח קונצרני - מגמת המימושים בתקופה האחרונה הביאה לעליית תשואות באפיק הקונצרני. עם זאת, אי הוודאות בשווקים ממשיכה להעיב על האפיק. בשל כך, הם ממליצים על השקעה באגרות חוב בעלות מח"מ קצר-בינוני הנכללות במדדי התל בונד לאור פתיחת המרווחים שחלה לאחרונה, תוך מתן עדיפות לחברות תזרימיות וכאלו בעלות איתנות פיננסית גבוהה חלף חברות אחזקה.

במט"ח בטווח הקרוב הם מעריכים כי השקל צפוי להיסחר מול הדולר על רקע מגמת המסחר בעולם, אך ההתפתחויות הגיאופוליטיות יהיו אלו שיתנו את הטון. כמו כן, המשך המגמה השלילית בשוק המניות וירידות נוספות באפיק הצמוד יתמכו בהיחלשות נוספת של השקל ולהיפך.להלן הסקירה על שוק ההון:

שבוע המסחר בשוק המניות המקומי התאפיין בנפילות שערים חדות, על רקע המגמה השלילית ששררה מעבר לים. בתוך כך, המשיך לבלוט השוק המקומי בחולשה יחסית לחו"ל. נחיתות זו, נבעה משני גורמים מרכזיים היחודיים לשוק המניות המקומי: החשש מהחרפה בזירה הביטחונית (בפרט על רקע ההחרפה ביחסים מול טורקיה) והציפייה להידוק רגולאטורי על חלק מהחברות הגדולות, בעיקר בתחומי הדשנים, המזון, המסחר והאנרגיה באופן שיביא לשחיקה ברווחיות. ירידות השערים, הובלו בידי מניות הדשנים (כי"ל והחברה לישראל), האנרגיה, הבנקים והנדל"ן. מנגד, בלטו מדדי היתר בירידות שערים מתונות יותר, בהשפעת חלק מחברות הביומד. מחזורי המסחר עלו עם תום חודש אוגוסט, והם עמדו השבוע בממוצע יומי על כ-1.4 מיליארד ₪. זאת, לעומת כ-0.9 מיליארד ₪ בלבד בשבוע שעבר ובהשוואה לממוצע של כ-1.7 מיליארד ₪ מאז תחילת השנה. להערכתנו, ניתן לייחס את העלייה במחזורים לסיומה של עונת החופשות, כמו גם לגל מימושים נוסף. סטיות התקן הגלומות באופציות על מדד המעו"ף, אשר ירדו בסוף השבוע שעבר לרמה של כ-22%, טיפסו במהלך השבוע אל מעל ל-35%. לקראת סוף השבוע נרשמה בהן ירידה קלה, וכיום הן עומדות ברמה של כ-32%.

לאחר השינוי הגיאופוליטי שחל באזורנו בחודשים האחרונים על רקע אביב העמים בארצות האיזור, חלה השבוע החרפה נוספת במערכת היחסים מול טורקיה שצפויה להביא לפגיעה בסחר ועלולה לבוא לידי ביטוי בנושאים נוספים. ביטוי לכך, ניתן היה לראות בחששותיהם של המשקיעים מפני עתיד הקידוח של "בלוק 12". נזכיר כי מדובר בקידוח בקפריסין בעל פוטנציאל לכ-TCF 10 בו שותפות חברות נובל אנרגי’ ודלק אנרגיה (כאשר זו האחרונה מחזיקה באופציה על כ-30% מהזכויות שם). על פי ההערכות הקודמות, הקידוח היה צפוי להתבצע ברבעון הרביעי של השנה, אך בעקבות הודעת טורקיה כי היא מתנגדת לקידוח, תיתכן דחייה בלו"ז. השפעה נוספת של השינויים האיזוריים על משק האנרגיה היא הפיכתם של מאגרי הגז הישראליים (ים תטיס, תמר, דלית וכו’) לשחקנים בלעדיים בשוק הגז המקומי. התייחסות לכך, ניתן היה למצוא השבוע בהודעה שנתן הממונה על ההגבלים העסקיים לשותפויות, כי הוא שוקל לשנות את מעמדם למונופול החל מהמחצית השנייה של 2013. נזכיר כי עד לפני מספר חודשים נהנתה ישראל מאספקת גז מצרי, אך כפי שזה נראה כעת, לא ברור מתי תחודש אספקת הגז. כתוצאה מכך, על פי בדיקה שנערכה, החל מ-2013, למעלה ממחצית מאספקת הגז הטבעי בישראל תסופק ממאגרים בישראל. על כן, מעמדן של השותפויות עשוי להשתנות וייתכן והן יוכרזו בעתיד "בעלי מונופולין". עוד נציין כי בנוסף, עשוי הממונה לקבוע כי שיתוף הפעולה בין אבנר ודלק קידוחים לבין רציו ונובל (ב"לוויתן") מהווה הסדר כובל בניגוד לחוק.

ענפים נוספים שעלולים לסבול מהרעה ביטחונית הם הנדל"ן המניב המקומי והבנקים, וגם באלו ניתן היה לראות השבוע את העלייה בפרמיית הסיכון. כך, במהלך השבוע הידרדר מדד הבנקים להיסחר לפי מכפיל הון ממוצע (משוקלל) נמוך מ-0.75, אך בהמשך הוא תיקן מעט כלפי מעלה וכיום הוא נסחר לפי מכפיל הון של כ-0.78.

הרגולציה מתהדקת: נראה כי התערבות המחוקק בשוק הסלולאר היתה רק יריית הפתיחה. לאחר השינויים שהביאו לפגיעה ברווחיותן של פלאפון, סלקום ופרטנר, מתהדקת הרגולציה גם בענפי משק נוספים. אחד מהענפים שנמצאים "על הכוונת" הוא ענף הדשנים שבלט השבוע בירידות שערים חריפות. כך, רשמו השבוע מניות החברה לישראל וכי"ל נפילות שערים חדות שהסתכמו בכ- 22% וכ- 16%, בהתאמה. הגורם המרכזי לירידות היה החשש הממשי מפני העלאת שיעור התמלוגים שמעבירה כי"ל לממשלה, כמו גם הטלת מס מיוחד על החברות, מה שישפיע על רווחיותן. שלב ראשון בדרך לכך, עשוי להיות הסטת האחריות התקציבית למימון קציר המלח במפעלי ים המלח לפתחן של כי"ל והחברה לישראל. בתוך כך, המשנה ליועץ המשפטי התבטא בנושא וציין כי ניתן להטיל מס מיוחד על כי"ל, בדומה למס המוטל על העוסקים בתחום הנפט והגז. ענף נוסף שנמצא "על הכוונת" הוא

ענף המזון הכולל את יצרניות המזון (שטראוס, אסם) ומשווקות המזון (שופרסל, ריבוע כחול). השבוע, גיבשה ועדת המזון טיוטת ביניים לקראת הצגת המלצותיה וזאת במטרה להפחית את מחירי המזון. בין עיקרי המלצות הועדה להגברת התחרות נמנים הגברת היבוא, צמצום הריכוזיות, פיקוח על פתיחת סניפים ואף מכירת סניפים של רשתות קמעונאיות גדולות, פיקוח על מחירים בשרשרת האספקה של הקמעונאים הגדולים ועוד. מבדיקה שערכה הועדה, עולה כי החל במחצית השניה של 2007, מחירי המזון בישראל עלו בקצב מהיר יותר מהתייקרות חומרי הגלם בעולם. להערכתנו, ההידוק הרגולטורי יקשה על החברות בענף להעלות מחירים בעתיד הקרוב ויתכן ותיאלצנה אף להוריד מחירים (ניצנים לכך ניתן לראות כבר כעת עם השקת קווי מוצרים מוזלים ברשתות הקמעונאיות). לכן, סביר כי הדבר יפגע ברווחיותן ויקטין את פוטנציאל הצמיחה שלהן.

הזרים מוכרים מניות, הישראלים פודים קרנות: בזירת המאקרו, פרסם בנק ישראל נתונים אודות השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו"ל בחודש יולי. הנתונים מצביעים על כך שבחודש זה מימשו תושבי חוץ מניות בבורסת ת"א בהיקף של כ-57 מיליון דולר, לעומת השקעות נטו בהיקף ממוצע של כ- 270 מיליוני דולרים לחודש מתחילת השנה ו- 443 מיליוני דולרים בחודש הקודם. נציין כי עיקר הפעילות התרכזה בחברות מענף הבנקאות והכימיה. במקביל, השקעות תושבי ישראל במניות זרות בחו"ל הסתכמו בכ- 785 מיליוני דולרים, מתוכם 630 מיליוני דולרים שהושקעו ע"י גופים מוסדיים בישראל במניות זרות, לאחר מימושים נטו בהיקף של כ 750 מיליוני דולרים בחודש הקודם. בשורה התחתונה, נראה קיטון בהשקעות במניות הנסחרות בבורסה בת"א וגידול בהשקעה במניות הנסחרות בחו"ל. סביר להניח שהדבר נובע מהחולשה היחסית שמציג השוק המקומי לעומת שוקי חו"ל, מזה תקופה ארוכה.

גם נתוני קרנות הנאמנות מצביעים על מגמה של מימושים. כך, ניתן לראות המשך מימושים בקרנות המתמחות בהשקעה במניות הנסחרות בישראל, כאשר בחודשים יולי ואוגוסט נרשמו מימושים נטו בסך של 165 מיליוני ₪ ו- 623 מיליוני ₪, בהתאמה. מנגד, נראה מעבר לאפיקים סולידים על ידי גיוס נטו חיובי בקרנות כספיות ושקליות.

 

מחפש קורס בשוק ההון? כל מכללות שוק ההון בארץ- לחץ כאן

 

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
מובייל מקס קיבלה הזמנה מחברת Fujitsu לרכישת רישיון התוכנה של החברה , 22/09/2011
בפסגות פסימיים ביחס לסלקום: מחיר המנייה עדיין אינו משקף את ההרעה העתידית הצפויה, 21/09/2011
כלל פיננסים מורידים המלצה לטבע: "ללא אירוע יוצא דופן, מתקשים לראות את החברה עומדת בתחזיות השוק", 20/09/2011
נייס תרכוש את חברת Fizzback תמורת 80 מיליון דולר, 19/09/2011
אלוף פיקוד העורף, אייל אייזנברג, ביקר במד"א: "במקצוע הצלת החיים מד"א הוא המוביל והמקצועי ביותר. יש לכך קבלות רבות", 19/09/2011
רדהיל רכשה זכויות בלעדיות לשימוש מסחרי בבדיקה חדשנית לאיתור חיידק ה-MAP, 19/09/2011
המדד המשולב לחודש אוגוסט 2011 עלה ב-0.3 אחוז, 19/09/2011
פיקסל סחר בע"מ תהיה המפיצה הבלעדית של וודקה טראמפ בישראל, 18/09/2011
לראשונה: משרד החקלאות שלל לצמיתות רישיונו של וטרינר שהואשם במקרי רשלנות חמורים שהסבו סבל רב לחיות, 18/09/2011
"לא רוצים לראות אלפי אנשים שלא מסוגלים להחזיר את המשכנתא", 18/09/2011
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11-15]...[76-79]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.