כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

בבנקים מעריכים כי ירידות השערים והתנודתיות בבורסה תמשך

מערכת אקונומיסט
בסקירות שפרסמו לקראת סוף השבוע בלאומי ובפועלים מעריכים כי רק התייצבות בכלכלה העולמית ובמצב הגיאו פוליטי האזורי יביאו לשינוי המצב בבורסה
16/09/2011

 

כלכלני הבנקים הגדולים ממשיכים לא לשדר אופטימיות בכל הקשור לבורסה בת"א. בבנק לאומי וגם בפועלים מעריכים כי התנודתיות הגבוהה תמשך ויתכנו ירידות שערים. יחד עם זאת לבעלי לב חזק הם מזכירים כי מניות רבות נסחרות במכפילים נמוכים ויש מניות שנסחרות בשווי הנמוך מקופת המזומנים שלהן. לכן החברות הללו בעיתיד יתנו תשואות נאות. להלן הסקירות ספורסמו:

 

כלכלני בנק פועלים כותבים בסקירה שפרסמו בסוף השבוע: "בבואנו להמליץ על השקעה באפיק המנייתי, מילת המפתח בעת הנוכחית הינה סיכון". לדבריהם, רמת הסיכון עלתה משמעותית בחודשים האחרונים, ובמיוחד בשבועות האחרונים. רשימת האיומים על שוק המניות ארוכה – החל בהדרדרות הכלכלית באירופה וארה"ב, דרך מחאת המחירים והתרבות סימני ההאטה במשק המקומי, וכלה בהדרדרות היחסים עם טורקיה והחשש מפני אסקלציה מדינית ביטחונית לקראת דיון האו"ם במדינה הפלסטינית, בשבוע הקרוב.

לכן הם  סבורים כי רק שיווכח כי חלה התייצבות מישורים אלו, בדגש על המישור הכלכלי הגלובלי, יתאפשר היפוך מגמה בר קיימא בבורסה. לפיכך, הם מעריכים כי גם בטווח של השבועות הקרובים, רמת התנודתיות תמשיך להיות גבוהה, וירידות שערים נוספות תיתכנה.

מנגד, אי אפשר להתעלם מכך, שירידות השערים האחרונות הביאו לכך ששורה ארוכה של מניות נסחרות כיום במחירים אטרקטיביים להשקעה בראיה ארוכת טווח, בפערים דו ספרתיים מתחת לשוויין הכלכלי, ובמקרים מסויימים אפילו מתחת לשווי המזומנים או הנכסים שלהן – מה שמשקף את רמת החששות של המשקיעים מפני האפיק המנייתי, ואת הלחץ השלילי הכבד על השוק. הם סבורים אפוא, כי משקיע בעל אורך נשימה עשוי למצוא ברמות המחירים הנוכחיות הזדמנות לבניית פוזיציה ארוכת טווח, תוך התחשבות בסיכון הגבוה שטמון בטווח של השבועות הקרובים.

מאידך, אין ספק כי למרבית הלקוחות, בעלי פרופיל של שנאת סיכון נמוכה עד ממוצעת, בתקופה הקרובה לא מומלץ להחזיק ברכיב מנייתי מלא. רמת התנודתיות בשווקים גבוהה, והיא צפויה להמשיך להיות כזו בטווח הקרוב. להלן המשך הסקירה.

שוק האג"ח: מק"מ- המק"מ לשנה נסחר השבוע בתשואה של 2.94%, המגלמת ירידה קלה בריבית בנק ישראל בשנה הקרובה. עפ"י המחלקה הכלכלית לא צפוי שינוי בריבית בחודשים הקרובים, אם כי ייתכן ויהיה עדכון בתחזית הריבית כלפי מטה בהתאם למדד שיפורסם היום אחה"צ. יש לשים לב כי התשואות הגלומות בקרנות כספיות (כ-3.05%) גבוהות מתשואת המק"מ לשנה אם כי קיימת מגמה להעלאת דמי ניהול בקרנות הללו.

גילונים- תוספות התשואה בגילונים הארוכים, 817 ו-520, עלו השבוע לרמות של 0.4% ו- 0.45% בהתאמה, והם ממשיכים להיות מעניינים להשקעה. אגרות החוב הקונצרניות בריבית משתנה ובעיקר בטווחים הארוכים, נסחרות בתוספות תשואה גבוהות (של כ- 3%), ועל כן אנו ממליצים להגדיל חשיפה לאגרות אלו, אך לשמור על השקעה במינון נמוך באפיק זה.

שחרים- הירידה החדה בתחזיות האינפלציה בארץ, בשילוב צפי לאי העלאת הריבית בארה"ב לתקופה ממושכת, משאירים את האטרקטיביות של השחרים הבינוניים והארוכים. תשואתם של אלה נותרה ללא שינוי השבוע (כ-3.09% במח"מ של 2 שנים ועד 4.55% במח"מ של 7 שנים), זאת במקביל לאי שינוי בתשואת אגרת החוב האמריקאית ל-10 שנים ברמה של 2%. להערכתנו, התשואה השוטפת באגרות החוב השקליות במח"מ הבינוני, בשילוב האפשרות לירידה באינפלציה ולירידה בריבית בנק ישראל, תומכות בהמשך השקעה ברכיב זה.

צמודים קצרים – היום יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט שעל פי תחזית המחלקה הכלכלית עלה ב- 0.2% .התחזית לשניים עשר חודשים קדימה הינה - 2.1%, אולם המלצות ועדת טרכטנברג עשויות למתן את האינפלציה בשנה הקרובה. ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון בצמודים הקצרים עומדות על כ- 1.95%. בשל הציפייה להתמתנות האינפלציה, אנו ממליצים להמתין עם ההשקעה בצמודים הקצרים.

צמודים בינוניים – ציפיות האינפלציה בטווחים הבינוניים הנגזרות משוק ההון ירדו השבוע לרמה של כ- 2.1%. להערכתנו, ברמת ציפיות זו הצמודים הבינוניים מעניינים להשקעה.

צמודים ארוכים - ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון בטווחים הארוכים (במח"מ 8 שנים ואילך, גליל 5903), ירדו השבוע לרמה של כ- 2.32%, ונמצאות ברמה נוחה להשקעה. עם זאת, לאור החשש מהשפעות אפשריות של פריצה בתקציב על שוק האג"ח, אנו ממליצים לשמור על רכיב נמוך באפיק זה בתיקי הלקוחות.

שוק המט"ח: השקל התחזק השבוע מול האירו, בניגוד למגמת המסחר בשוק המט"ח הבינלאומי, והדולר סיים את המסחר מול השקל מתחת לרמה של 3.7 ₪. עם זאת, במהלך המסחר השבוע טיפס השער היציג של הדולר מול השקל עד לרמה של 3.725 ₪ לדולר, רמתו הגבוהה ביותר זה כשנה, לפני שנחלש חזרה.

להערכתנו, השקל צפוי להמשיך ולהיסחר בתקופה הקרובה בהשפעת ההתפתחויות במסחר בדולר ובשוקי המניות ברחבי העולם, כולל בישראל. כמו כן, נראה כי גבר הלחץ על השקל מגורמים מקומיים. על רקע האטה מסוימת בצמיחת המשק, המחאה החברתית והשלכותיה האפשרויות, נראה כי צפויה עצירה של שרשרת העלאות הריבית ע"י בנק ישראל ויתכן אף שנראה הורדת ריבית בחודשים הקרובים ובעקבות זאת, צמצום הפער בין הריבית השקלית לריבית הדולרית.

לאור האמור לעיל, אנו ממליצים להחזיק מט"ח בשיעור של כ- 10%, תוך פיזור מטבעי הכולל דולר ארה"ב, אירו וליש"ט במטרה לצמצם את הסיכון.

גם כלכלני בנק לאומי מעריכים כי בטווח הקצר ימשיך המסחר בשוק המניות המקומי להתאפיין בתנודתיות גבוהה, על רקע מגמת המסחר מעבר לים. הם מזכירים כי יש לקחת בחשבון גם את הסיכונים היחודיים לשוק המקומי הנובעים מהרגישות לשינויים בסביבה הגיאופוליטית ואת ההשפעות האפשריות לפעולות המחאה. בטווח ארוך יותר, רמת המכפילים נראית אטרקטיבית להשקעה, אך אם יתממש תרחיש קיצון של הדרדרות למיתון גלובאלי, ייתכן שיחלוף זמן לא מבוטל עד שנחזור למגמה חיובית.

להערכתם, החששות מהתפתחויות נוספות בזירה הגיאופוליטית בשילוב ההתרחשויות בשוק הגלובאלי עשויים להביא להמשך מגמת התנודתיות באפיק הסולידי. בנוסף הסימנים הגוברים להתמתנות בקצב הצמיחה מעלה את הסבירות לדחיית תהליך עליית הריבית. בשל האמור, הם ממליצים על השקעה באגרות ממשלתיות במח"מ בינוני בשל התשואה אותן הן מספקות ובשל רגישותן הנמוכה יותר לתנודות.

בשל היות הציפיות האינפלציוניות הנגזרות משוק ההון דומות להערכות החזאים אנו ממליצים על אחזקה מאוזנת בין האפיק הצמוד לזה השקלי. אג"ח קונצרני – מגמת המימושים בתקופה האחרונה הביאה לעליית תשואות באפיק הקונצרני כולו. עם זאת, אי הוודאות בשווקים ממשיכה להעיב על האפיק. בשל כך, אנו ממליצים על השקעה באגרות חוב של חברות בעלות איתנות פיננסית גבוהה הנכללות במדדי התל בונד לאור פתיחת המרווחים מעל אגרות ממשלתיות.

להערכתנו צפוי השקל להיסחר מול הדולר בטווח הקרוב על רקע מגמת המסחר בעולם ובדגש על ההתפתחויות הגיאופוליטיות במזה"ת.

 

 

מחפש קורס בשוק ההון? כל מכללות שוק ההון בארץ- לחץ כאן


הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
בבנקים מעריכים כי ירידות השערים והתנודתיות בבורסה תמשך, 16/09/2011
הושק מרכז ספורט, תזונה ואורח חיים בריא לילדים במרכז הרפואי שיבא, 15/09/2011
קרן GTCR הגישה הצעה לרכישת מלוא הון מניותיה של פאנדטק בתמורה לכ-388 מיליון דולר, 15/09/2011
זעזוע בצמרת פרטנר: יעקב גלברד עוזב את משרת המנכ"ל - וחיים רומנו יחליפו, 14/09/2011
מגדל: רמת הנזילות הגבוהה של שיכון ובינוי מהמימושים האחרונים מסמנת את אורמת כיעד רכישה רלוונטי, 13/09/2011
בפעם הראשונה בתולדות המדינה תיערך תחרות "שבעת פלאי ישראל", 13/09/2011
פרוטרום רוכשת את חברת הטעמים האמריקאית Flavor Systems תמורת 35 מיליון דולר, 13/09/2011
תשובה בצרות: קרן ההשקעות CIM לא תרכוש את דלק נדל”ן לפי תנאי מזכר ההבנות הראשוני , 12/09/2011
האגודה לזכויות האזרח: כך תוכלו לתבוע פיצויים על אוהל שפונה ועל ציוד שהוחרם, 11/09/2011
קנס אזרחי בסך של כ-1.6 מיליון ש"ח הוטל על הראל חברה לביטוח בע"מ , 11/09/2011
[1-5]  Previous Page 10 Next Page  [11-15]...[76-79]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.