כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
תקשורת

בזק ממליצה על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך של 1.28 מיליארד שקל

2/08/2010

קבוצת בזק מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון השני של 2010

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני של 2010 עלה ב-17.9% ל- 638 מיליון שקל

• ה- EBITDA ברבעון השני צמח ב- 12.0% לעומת הרבעון המקביל לסך של 1.34 מיליארד שקל; שיעור ה- EBITDA המאוחד עמד על 44.9%

• ההכנסות ברבעון השני של 2010 עלו ב-%3.8 לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-2.98 מיליארד שקל

• בזק ממליצה על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך של 1.28 מיליארד שקל

• שלמה רודב, יו"ר בזק: "ההשקעות האסטרטגיות שביצענו ב- NGN ובתשתית הסלולרית ממצבות את בזק כספק ייחודי של פתרונות התקשורת של הדור הבא, עובדה המחזקת את מעמדנו בשוק התקשורת הישראלי התחרותי ומעניקה לנו יכולת מוגברת לנווט בתוך סביבה רגולטורית משתנה"

בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), ספקית התקשורת המובילה בישראל, הכריזה היום על תוצאותיה הפיננסיות לרבעון השני של 2010 שהסתיים ב- 30 ביוני, 2010 .

קבוצת בזק –עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון השני של 2010 (בהשוואה לרבעון השני 2009):

• הכנסות – 2.98 מיליארד שקל, גידול של 3.8%.

• רווח תפעולי –  990 מיליון שקל, גידול של 21.0%.

• רווח נקי מיוחס לבעלי המניות – 638 מיליון שקל, גידול של 17.9%

• רווח מדולל למניה – 0.24 שקל, בהשוואה ל- 0.20 שקל.

• EBITDA – 1.34 מיליארד שקל, גידול של 12.0%.

• שיעור ה- EBITDA – 44.9% מסך ההכנסות, בהשוואה ל- 41.6%.

• תזרים מזומנים חופשי  - 606 מיליון שקל, גידול של 73.4%.

• יחס החוב נטו ל- EBITDA – 1.07 בהשוואה ל- 0.76.

• תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה של 2010 כוללות שני סעיפים חד-פעמיים :

o רווח חד-פעמי הקשור לאיחודה של וואלה! , החל מה- 25 באפריל 2010.

o הפרשה שנרשמה על ידי yes בגין תמלוגים לאקו"ם, אגודה ללא מטרת רווח, אשר פועלת לשמירת זכויותיהם של יוצרים ישראליים, מאז 2003.

הכרזת דיבידנד

דירקטוריון החברה המליץ היום על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך של 1.28 מיליארד ש"ח, או כ- 0.48 שקל למניה. הדיבידנד, בכפוף לאישורם של בעלי המניות, ישולם בתאריך ה- 7 באוקטובר, 2010 לבעלי המניות הרשומים נכון ל- 20 בספטמבר, 2010. המלצה זו הינה בהתאם למדיניות הדיבידנד של בזק, לפיה מדי חצי שנה היא מחלקת דיבידנד במזומן בהיקף של 100% מסך הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות.

שלמה רודב, יו"ר בזק ציין כי "ביצועים מצויינים לרוחב הקבוצה איפשרו לבזק לרשום הכנסות גבוהות יותר, כמו גם צמיחה דו-ספרתית ברווח התפעולי, ברווח הנקי לבעלי המניות, וב- EBITDA. שיפורים אלו נתמכו על ידי הכנסות שיא בפלאפון, גידול במכירות האינטרנט, תמסורת ותקשורת נתונים בבזק קווי, כמו גם צמיחה נאה שנרשמה על ידי בזק בינלאומי וחברת הטלוויזיה בלוויין yes. בפעילות הטלפוניה הקווית של בזק ,תחומים צומחים כגון שירותי גישה לאינטרנט, שירותי תקשורת נתונים ותמסורת קיזזו כמעט לחלוטין את השחיקה בהכנסות הטלפוניה הפנים-ארצית.

"ההשקעות האסטרטגיות שביצענו ב- NGN ובתשתית סלולרית HSPA ממצבות את בזק כספק ייחודי של פתרונות תקשורת של הדור הבא, עובדה המחזקת את מעמדנו בשוק התקשורת הישראלי התחרותי ומעניקה לנו יכולת מוגברת לנווט בתוך סביבה רגולטורית משתנה. לקראת הרבעון השלישי של 2010, שהוא באופן היסטורי הרבעון החזק של השנה, אנו ממשיכים להתמקד ביצירת מינוף תפעולי ופיננסי מרשתות ה- HSPA וה- NGN שלנו. עם כ- 36% ממנויי פלאפון ברשת ה- HSPA וחיבור של יותר מ- 30% ממשקי הבית בישראל לרשת ה- NGN, נוצרות הזדמנויות להמשך צמיחה בהכנסות וברווחיות לטווח הארוך, ובמקביל לחיזוק מעמדנו כספק המוביל בישראל של פתרונות תקשורת מקיפים למשקי הבית ולעסקים," סיכם מר רודב.

אלן גלמן, מנהל הכספים הראשי והמשנה למנכ"ל בזק, הוסיף, "יצירת תזרים מזומנים משופר יותר במהלך הרבעון, משקף את היפוכם של הפרשי העיתוי בהון החוזר לעומת הרבעון הקודם, ומאשררת את יכולתנו להמשיך ולתגמל את בעלי המניות באמצעות תשלום דיבידנד במזומן. ההכרזה היום על חלוקת 1.28 מיליארד ש"ח במזומן לבעלי המניות שלנו מחזקת את מחויבותה של בזק ליצירת ערך לבעלי המניות."

תוצאות המאוחדות של קבוצת בזק

הכנסות קבוצת בזק לרבעון השני של 2010 הסתכמו ב- 2.98 מיליארד שקל, גידול של 3.8% לעומת הכנסות של 2.87 מיליארד שקל ברבעון השני של 2009. הצמיחה בהכנסות נבעה מהתרחבות עסקית נאה בחברת פלאפון ובזק בינלאומי וקוזזה בחלקה על ידי ירידה של 0.8% בהכנסות הפעילות הקווית של בזק. במסגרת הפעילות הקווית, המשך הצמיחה באינטרנט המהיר ושירותי תקשורת ותמסורת נתונים קיזזה כמעט לחלוטין את הירידה בהכנסות מטלפוניה קווית מסורתית.

הרווח התפעולי של החברה צמח ב- 21.0% ל- 990 מיליארד שקל ברבעון השני של 2010, לעומת 818 מיליון שקל ברבעון השני של 2009. השיפור ברווח התפעולי ברבעון השני הביא לשיעור רווח תפעולי מרשים של 33.2% שנבע בעיקר מגידול בסך ההכנסות והשפעה חיובית של פעולות מתמשכות להורדה בעלויות, כמו גם בשל רווח חד-פעמי של 57 מיליון שקל כתוצאה מאיחוד וואלה!.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של בזק ברבעון השני של 2010 הסתכם ב- 638 מיליון שקל, גידול של 17.9% לעומת רווח נקי של 541 מיליון שקל שנרשם ברבעון השני של 2009. הרווח (בדילול מלא) למניה הסתכם ב- 0.24 שקל לעומת 0.20 שקל ברבעון השני של 2009.

ה- EBITDA של החברה לרבעון השני של 2010 הסתכם ב- 1.34 מיליארד שקל, גידול של 12.0% בהשוואה ל- 1.20 מיליארד שקל ברבעון השני של 2009. שיעור ה- EBITDA  הגיע ל 44.9% לעומת 41.6% ברבעון השני 2009.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של 2010 צמח ב- 36.6% בהשוואה לרבעון המקביל לסך של 976 מיליון שקל, בהשוואה ל- 715 מיליון שקל ברבעון השני של 2009. הגידול לעומת השנה שעברה בתזרים המזומנים התפעולי נובע בעיקר מהפרשי עיתוי בהון החוזר, בעיקר זה של בזק קווי.

השקעות הון ברוטו ברבעון השני של 2010 הסתכמו ב- 427 מיליון שקל, גידול של 7.0% בהשוואה לרבעון השני של 2009. עלייה זו נבעה בעיקרה מהפריסה הארצית המתמשכת של רשת ה-NGN של בזק קווי. יחס השקעות הון למכירות ברבעון השני של 2010 עמד על 14.3%, בהשוואה ל- 13.9% ברבעון השני של 2009.

תזרים המזומנים החופשי ברבעון השני של 2010 צמח ב- 73.4% בהשוואה לרבעון המקביל לסך של 606 מיליון שקל, לעומת 350 מיליון שקל ברבעון השני של 2009.

נכון ל- 30 ביוני 2010, החוב הפיננסי המאוחד של החברה הסתכם ב- 5.23 מיליארד שקל, בהשוואה ל- 4.17 מיליארד שקל נכון ל- 30 ביוני 2009 (ללא החוב של yes לגופים פיננסיים). הגידול בחוב הפיננסי נבע בעיקר מגיוס חוב של בזק  בסך 1.5 מיליארד שקל במהלך הרבעון השני של 2010, באמצעות הלוואות חדשות שנלקחו מבנקים בישראל במח"מ של 4.6 שנים. בסוף הרבעון השני של 2010, יחס החוב נטו ל- EBITDA של החברה עמד על 1.07 בהשוואה ל- 0.76 בסוף הרבעון השני של 2009.

הרבעון השני של 2010: שיעור EBITDA של 51.6%

בזק קווי: ה-NGN תרם לגידול של 12% בהכנסות מאינטרנט

• הרווח הנקי עלה ב-10.4% והגיע ל-349 מיליון שקל

• צמיחה של 15.9% ברווח התפעולי ל-503 מיליון שקל

• ה-,CAPEX שהושפע מהגידול בהשקעות ב-NGN, צמח ב-28.7% והגיע ל-269 מיליון שקל

• מנכ"ל בזק, אבי גבאי: "התוצאות משקפות את הפריסה הנרחבת של רשת ה-NGN, המאפשרת לחברה לממש את האסטרטגיה שלה להעניק ללקוחותיה יותר שירותים מתקדמים ומהירויות גלישה גבוהות במחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים לקראת צעד מלהיב של השקת שירותים חדשים לרשת החדשה"

חברת בזק פרסמה את נתוניה הכספיים לרבעון השני של 2010, מהם עולה כי הרווח הנקי ברבעון השני עלה ב-10.4% והגיע ל-349 מיליון שקל, זאת לעומת 316 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי של הפעילות הקווית עלה ל-503 מיליון שקל, גידול משמעותי של 15.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

השיפור ברווח התפעולי נבע, בין השאר, בזכות מהלכי ההתייעלות המתמשכים שהביאו לירידה בכל המרכיבים העיקריים של הוצאות החברה. במסגרת זו נרשמה ירידה של 9% בסך הוצאות החברה, שהגיעו ל-804 מיליון שקל ברבעון השני של 2010, לעומת 884 מיליון שקל ברבעון המקביל.

כמו כן, ברבעון השני של השנה, ה-EBITDA עלה ל-674 מיליון שקל, גידול של כ- 5.3% לעומת הרבעון המקביל, אז הוא עמד על 639 מיליון שקל. שיעור ה- EBITDA מסך ההכנסות הגיע ל-51.6%, לעומת 48.5% ברבעון המקביל, הכנסות הפעילות הקווית ברבעון השני של 2010, הסתכמו ב-1.31 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של 1.32 מיליארד שקל ברבעון המקביל, ירידה שולית של 0.8%.

בזק ממשיכה לפתח מנועי צמיחה חדשים ולחזק הקיימים בתחום האינטרנט וה- DATA. במקביל, ה-NGN מתבסס כמנוע צמיחה של החברה. נכון להיום, כ-100 אלף כבר מחוברים לקצבים החדשים של 10 מגה ומעלה.

ההכנסות של הפעילות הקווית של בזק משירותי אינטרנט הגיעו ברבעון השני של השנה ל–235 מיליון שקל, עלייה של כ-12% לעומת הרבעון המקביל. העלייה נבעה, בעיקר, מעלייה בשימוש בשירותי ערך מוסף ושדרוג המהירויות של לקוחות החברה.

ההשקעה הרבעונית ברכוש קבוע (CAPEX), שהושפעה מאד מהקמת רשת ה- NGN, עמדה על 269 מיליון שקל ברבעון השני של השנה, גידול של 28.7% לעומת הרבעון המקביל.

ההכנסה החודשית הממוצעת ללקוח בתחום האינטרנט (ARPU) עלתה ברבעון השני של 2010 ב-8.7%, לעומת הרבעון המקביל, ועמדה על 75 שקל לחודש. מספר מנויי ה–ADSL של בזק המשיך לעלות גם ברבעון הראשון של 2010, כשהוא צמח בכ-6000 מנויים חדשים והגיע ל – 1.051 מיליון מנויים.

מנכ"ל בזק, אבי גבאי, "התוצאות משקפות את הפריסה הנרחבת של רשת ה-NGN, המאפשרת לחברה לממש את האסטרטגיה שלה להעניק ללקוחותיה יותר שירותים מתקדמים ומהירויות גלישה גבוהות במחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים לקראת צעד מלהיב של השקת שירותים חדשים לרשת החדשה".

פלאפון מדווחת על תוצאות שיא ברבעון השני של 2010:
 
גידול של 15% ברווח הנקי של פלאפון ברבעון השני שהסתכם ב-267 מיליון שקל

צמיחה של 6% בהכנסות פלאפון ברבעון השני שהסתכמו ב-1.429 מיליארד שקל

פלאפון ממשיכה להוביל בהכנסות משירותי ערך מוסף ותוכן אשר היוו כ-23% מסך הכנסותיה משירותי סלולר

• מספר המנויים הפעילים של פלאפון ב-30 ביוני 2010 עמד על 2.807 מיליון מנויים.
• בסוף הרבעון חצתה פלאפון את רף מיליון המנויים ברשת החדשה, וכיום היא מונה 1.05 מליון מנויים ברשת זו.

חברת פלאפון מציגה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון שהסתיים ביום 30 ביוני 2010:

הרווח הנקי של פלאפון הסתכם ברבעון השני של 2010 ב- 267 מיליון שקל, גידול של 15% לעומת רבעון מקביל אשתקד, שהסתכם ב-233 מיליון שקל. 

במחצית הראשונה של 2010 צמח הרווח הנקי בכ- 14% והסתכם בכ- 526 מיליון שקל, לעומת כ-463 מיליון שקל בחציון מקביל אשתקד.

סך ההכנסות של פלאפון ברבעון השני של 2010 הסתכם ב-1.429 מיליארד שקל, לעומת   1.346 מיליארד שקל ברבעון מקביל אשתקד, גידול של כ- 6%.

סך ההכנסות של פלאפון במחצית הראשונה של 2010 הסתכם ב- 2.822 מיליארד שקל, לעומת 2.611 מיליארד שקל בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ- 8%.

הגידול בהכנסות נובע בעיקר מעליה בהכנסות משירותי ערך מוסף ודאטה וצמיחת הנדידה הבינלאומית ברשת High Speed GSM לעומת שנה קודמת, אז רק הושקה הרשת החדשה.

הכנסות פלאפון משירותי ערך מוסף ותוכן ברבעון השני של 2010 היוו %23 מכלל ההכנסות משירותי סלולר, לעומת כ-19.2% ברבעון מקביל אשתקד, בזכות המשך מיקוד באסטרטגיית התוכן. במהלך הרבעון השני של 2010 חתמה פלאפון על הסכם שיתוף פעולה UNIVERSAL, ענקית המוזיקה הבינלאומית, שמאפשר לה להציע ללקוחותיה סך הכל כחצי מיליון שירים להורדה ולהאזנה ישירות מהפלאפון וכן באתרMUSIX.CO.IL .

ברבעון השני של 2010 הסתכם הרווח התפעולי של פלאפון ב-362 מיליון שקל, גידול של 13% לעומת רבעון מקביל אשתקד, שהסתכם בסך 321  מיליון שקל.

במחצית הראשונה של שנת 2010 הסתכם הרווח התפעולי בכ-684 מיליון שקל, גידול של כ- 10% לעומת חציון מקביל אשתקד שהסתכם בכ- 623 מיליון שקל.
 
הרווח לפני מס של פלאפון הסתכם ברבעון השני של 2010 ב-355 מיליון שקל, גידול של 12% לעומת רבעון מקביל אשתקד, שהסתכם ב-316 מיליון שקל.

במחצית הראשונה של שנת 2010 הסתכם הרווח לפני מס בכ-699 מיליון שקל, גידול של כ- 11% לעומת חציון מקביל אשתקד שהסתכם בכ- 629 מיליון שקל.

ה-EBITDA של פלאפון ברבעון שני של 2010 הסתכם ב-511 מיליון שקל  (כ-35.7% ביחס להכנסות), לעומת 472 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד, גידול של 8%.

ה- EBITDA של פלאפון במחצית הראשונה של שנת 2010 הסתכם ב-982 מיליון שקל  (כ- 34.8% ביחס להכנסות), לעומת 913 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד.

מספר דקות השימוש החודשי הממוצע ללקוח (MOU) צמח ב-19 דקות לעומת רבעון מקביל ועמד ברבעון השני על 348 דקות, לעומת 329 דקות ברבעון מקביל אשתקד.

ההכנסה החודשית הממוצעת ללקוח (ARPU) ברבעון שני של 2010 צמחה ב-5 שקלים לעומת רבעון מקביל ועמדה על 136 שקל, לעומת 131 שקל ברבעון מקביל אשתקד.

במהלך הרבעון השני של 2010 הצטרפו לפלאפון כ-18 אלף מנויים נטו. סך המנויים הפעילים של פלאפון עמד ב-30 ביוני 2010 על 2.807 מיליון מנויים, לעומת 2.789 מיליון מנויים פעילים בסוף הרבעון הקודם, ו-2.694 מיליון מנויים ברבעון מקביל אשתקד.

בסוף הרבעון חצתה פלאפון את רף מליון המנויים ברשת החדשה וכיום היא מונה כמיליון וחמישים אלף  (1.05 מיליון) מנויים פעילים.

גיל שרון, מנכ"ל פלאפון, אמר היום "התוצאות המצוינות של פלאפון מעידות על הצלחת הרשת החדשה של פלאפון בתוך פרק זמן קצר. אנו ממשיכים את מגמת הצמיחה, תוך התמקדות ביצירת מקורות הכנסה חדשים בתחום הדאטה והתוכן. ברבעון זה שדרגנו באופן משמעותי את הרשת לתמיכה במהירויות העברת נתונים של עד Mbps21 בערוץ היורד(Download) ועד Mbps 5.6 בערוץ העולה, וכך רשת הHigh Speed GSM+ הינה כיום הרשת הסלולרית המהירה בישראל המעניקה לפלאפון יתרון תחרותי משמעותי על פני המתחרים".

"אנו שואפים להמשיך ולהוביל את שוק ה- DATA הסלולרי באמצעות רשת מתקדמת ובזכות מגוון החבילות וציוד הקצה המאפשרים חווית גלישה מיטבית. במקביל למהלכי הצמיחה, אנו פועלים להתייעלות ושיפור תהליכים, ונערכים לקראת הפחתת הקישוריות והגברת התחרות". הוסיף שרון.

בזק בינלאומי מציגה תוצאות רבעון שני של 2010 – צומחת בהכנסות עם זינוק של כ- 65% בעולם פתרונות ה-IT לעסקים

ברבעון השני לשנת 2010 צומחת בזק בינלאומי בכ-5% בהכנסות ובכ-2% ב EBITDA

איציק בנבנישתי, מנכ"ל בזק בינלאומי "ברבעון הנוכחי באה לידי ביטוי יותר מכל הצלחתה של בזק בינלאומי כחברת IT מובילה בשוק. פיתוח מנוע צמיחה זה ההופך לתחום ליבה משמעותי בחברה לצד ההשקעה המתמשכת בעולם האינטרנט בדגש על המהירויות הגבוהות - מייצרים לבזק בינלאומי גידול מרשים במחזורי הפעילות".

בזק בינלאומי, ספקית האינטרנט הגדולה והמובילה בישראל וספקית פתרונות התקשורת המובילה, מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני 2010.

על רקע רכישתה את מניות וואלה! מעיתון הארץ והפיכתה לבעלת שליטה בוואלה!, רשמה בזק בינלאומי רווח הון חשבונאי בסך של כ- 57 מיליון ₪, הנכלל בתוצאותיה בדוחות הנוכחיים.

בנטרול רווח ההון ובהתייחס לתוצאותיה של בזק בינלאומי בנפרד עולה כי מיקודה של החברה בעולם פתרונות ה-IT לעסקים הופך למנוע צמיחה ממשי עבור החברה אשר לו תרומה משמעותית למחזור  החברה.

ברבעון השני לשנת 2010, מציגה בזק בינלאומי רווח נקי בסך של כ-105 מיליון ₪ . בנטרול רווח ההון שהתקבל עם השלמת העסקה והפחתת עודף העלות שנוצר בעסקה, נוצר קיטון ברווח הנקי של כ-8.7% המיוחס להוצאות מימון חד פעמיות ברבעון הנוכחי ,בין היתר, בגין הלוואה שלקחה בזק בינלאומי לשם רכישת וואלה! (לעומת הכנסות מימון חד פעמיות ברבעון המקביל).

היקף ההכנסות של בזק בינלאומי צומח משמעותית הודות להתרחבות פעילותה של החברה בתחום פתרונות ה-IT לעסקים.

ברבעון השני של שנת 2010 מציגה בזק בינלאומי הכנסות של כ-342 מיליון ₪. מדובר בגידול מרשים של כ-5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 

המיקוד המתמשך בפעילות ה-IT והפיכתה למנוע צמיחה משמעותי הובילו ברבעון הנוכחי לזינוק של כ-65% בהכנסות אלו לעומת הרבעון המקביל אשתקד. לצד פעילותה המואצת בתחום ה-IT  ממשיכה בזק בינלאומי לחזק את פעילות האינטרנט  של החברה עם גידול בגיוסי מנויים במהירויות הגבוהות וזאת על גבי רשת האינטרנט הנפרדת שהקימה החברה-  רשת ה- PRIVATE NGN.

הרווח התפעולי של בזק בינלאומי מסתכם ברבעון הנוכחי בכ-121 מיליון ₪. בנטרול רווח ההון שהוכר מן המעבר לשליטה בוואלה והפחתת עודף העלות שנוצר בעסקה, ממשיך הרווח התפעולי של בזק בינלאומי לשמור על רמתו הגבוהה ומסתכם בכ-66 מיליון ₪. קיטון של כ-% 1.9 לעומת הרבעון המקביל, המיוחס להקטנת עלויות  חד פעמית שנרשמה ברבעון המקביל.

ברבעון השני  הסתכם ה- EBITDA של בזק בינלאומי בכ-147 מיליון ₪. בנטרול רווח ההון מן הרכישה, צמח ה- EBITDAשל בזק בינלאומי בכ-2% לעומת התקופה המקבילה והסתכם בכ-90 מיליון ₪.  שיעור ה- EBITDAשל בזק בינלאומי עמד ברבעון הנוכחי על כ-43.1% ובנטרול רווח ההון מן הרכישה הסתכם בכ- 26.3% ,השיעור הגבוה בענף.

איציק בנבנישתי, מנכ"ל בזק בינלאומי " ברבעון הנוכחי באה לידי ביטוי יותר מכל הצלחתה של בזק בינלאומי כחברת IT מובילה בשוק. פיתוח מנוע צמיחה זה ההופך לתחום ליבה משמעותי בחברה לצד ההשקעה המתמשכת בעולם האינטרנט בדגש על המהירויות הגבוהות- מייצרים לבזק בינלאומי גידול מרשים במחזורי הפעילות".
 להלן טבלת עיקרי התוצאות הכספיות-

חברת yes מציגה הכנסות שיא ברבעון מאז הקמתה – כ- 396 מש"ח

דוחות הרבעון השני של yes  כוללות הפרשה מהותית בעקבות בוררות אקו"ם והכבלים

רון אילון מנכ"ל yes: "אלמלא ההפרשה החד פעמית, yes הייתה ממשיכה להציג שיפור בכל הממדים.

ההכנסות ברבעון השני  של שנת 2010 הסתכמו לכ- 396 מש"ח, לעומת כ- 376 מש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (עליה של כ- 5%). ההכנסות ברבעון הקודם הסתכמו בכ- 391 מש"ח (עליה של כ- 1%).

הרווח התפעולי (EBIT) הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2010 הוא כ- 7 מש"ח מול רווח של כ- 59 מש"ח בתקופה המקבילה אשתקד וברבעון הקודם. הוצאות הרבעון כוללות תוספת הפרשה מהותית של תמלוגים לאקו"ם בגין שנים קודמות.

ההפסד לפני הוצאות מימון לבעלי מניות ומיסים ברבעון השני של שנת 2010 הוא כ- 50 מש"ח מול הפסד של כ 5 מ' ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת רווח של כ- 35 מש"ח ברבעון הקודם.

ההפסד הנקי של החברה לאחר הוצאות מימון לבעלי מניות ברבעון השני של שנת 2010 הסתכם לכ- 143 מש"ח לעומת הפסד של כ- 95 מש"ח ברבעון המקביל אשתקד ולעומת הפסד של כ-8 מש"ח ברבעון הקודם.

ה - EBITDA החיובי ברבעון השני של 2010 הסתכם בכ- 75.5 מש"ח, מול EBITDA של כ 115 מש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ולעומת כ- 122 מש"ח ברבעון הקודם. הוצאות הרבעון כוללות תוספת הפרשה מהותית של תמלוגים לאקו"ם בגין שנים קודמות.

הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2010 הוא כ- 74 מש"ח לעומת כ- 120 מש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ולעומת כ- 130 מש"ח ברבעון הקודם.  הוצאות התפעול ברבעון כוללות תוספת הפרשה של תמלוגים לאקו"ם בגין שנים קודמות.

הוצאות המימון לבנקים ולמוסדות פיננסיים אחרים ברבעון השני של שנת 2010 הסתכמו בכ- 57 מש"ח לעומת כ- 64 מש"ח ברבעון המקביל וכ-24 מש"ח ברבעון הקודם. הוצאות המימון ברבעון כוללות תוספת הפרשה בגין ריבית והפרשי הצמדה לאקו"ם בגין שנים קודמות.

הוצאות המימון לבעלי מניות ברבעון השני של שנת 2010 הסתכמו בכ- 93 מש"ח לעומת כ- 89 מש"ח ברבעון המקביל ולהוצאות של כ- 43 מש"ח ברבעון הקודם.

סך הוצאות המימון ברבעון השני הסתכמו בכ- 150 מש"ח מול  הוצאות מימון של כ -154 מש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ולעומת הוצאות מימון של כ- 67 מש"ח ברבעון הקודם.

מספר הלקוחות של החברה הגיע בסוף חודש יוני 2010  לכ- 573 אלף לקוחות, גידול נטו של כאלפיים לקוחות ברבעון.

בתמונה: אבי גבאי, מנכ"ל בזק

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.