אייל רז-ראיית חשבון

קיזוז ההפסד מהעסק בגין הכנסת עבודה כשכיר

30/09/2010

אחד משבעה עסקים בישראל נמצא בסכנת סגירה! כך עולה ממחקר של חברת דן אנד ברדסטריט שבדק את רמת הסיכון העסקי ב- 20 הערים הגדולות בישראל. מנתוני הלמ"ס לפי פתיחת התיק במע"מ עולה כי בשנת 2008 נפתחו 47,800 עסקים.

לעומת זאת נסגרו 37,100 עסקים. פתיחת עסק וסגירתו באותו שנה או בשנה שאחריה מביאה אותנו למסקנה הכואבת שהעסק הפסיד לא מעט כסף וכנראה נקלע גם לקשיים תזרימים. יזם שהחליט לסגור את עסקו וצבר הפסדים לצורכי מס יכול על פי תיקון סעיף 28 לפקודת מס הכנסה לקזז את ההפסד מעסקו מהכנסתו ממשכורת !

תיקון זה חל על רק על הפסדים שנבעו בשנים 2007-2008 ואילך.

כמו כן ראוי לציין  מספר תנאים והערות לקיזוז ההפסד מעסק מההכנסה החייבת ממשכורת:

1. לא ניתן לקזז את ההפסד ממשכורת בת זוג.

2. אין לנישום כל פעילות כעוסק בשנת הקיזוז.

3. מקורו של ההפסד לא מחברת בית ו/או חברה משפחתית.

4. הנישום מחויב לקזז את ההפסדים בשנת היווצרותם מכל הכנסה אחרת שהייתה לו. יתרת ההפסד שלא קוזזה תועבר לקיזוז בשנת המס הבאה. כמו כן מתיק החוק שלא לקזז את ההפסדים אם שיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20% (רווח הון - אינפלציוני, הכנסות ריבית, דיבידנד וכו')

5. הפסד משנים קודמות (לפני 2007) יקוזז כנגד הכנסה מעסק בלבד

6. תהליך הדיווח והחזר המס - קיזוז ההפסדים יבוצע על ידי הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה על ידי רואה החשבון ובו יקוזז ההפסד מעסק המועבר משנה קודמת מההכנסה כשכיר. יש לצרף טופס  106. מומלץ לצרף נייר מלווה המציג את ההכנסה מעבודה בניכוי יתרת ההפסד המועבר וכן את המס שנוכה על ידי המעביד(דומה להגשת בקשה להחזר מס של שכיר).

הכותב הנו בעל ניסיון רב בתחום הביקורת והייעוץ העסקי ובעבר היה מרצה במכללה למנהל, מנהל ביקורת במשרד רואי החשבון ליובושיץ קסירר וסמנכ"ל כספים במשרד פרסום.