מילון כלכלי עסקי

בנק מרכזי

19/03/2009

בישראל – הבנק המרכזי נקרא בנק ישראל.

המוסד הוקם ע"י בנק ישראל, והוא אחראי על הפיקוח על כל המערכת הבנקאית הישראלית.

הבנק המרכזי מנפיק את המטבע הלאומי הישראלי, קובע את שערי הריבית, כמו גם את שערי החליפין של המטבע המקומי ביחס למטבעות זרים.

תפקיד חשוב נוסף הינו ניהול יתרות המטבע של המדינה כולל קביעת סל המטבעות ממנו יורכבו היתרות.