מילון כלכלי עסקי

מדד NYSE

26/04/2009

New York stock exchange – NYSE.

מדד המשקלל את מחירי כל הניירות ערך הנסחרים בבורסה לני"ע בניו יורק.