מילון כלכלי עסקי

תפ"ס

20/05/2009

תפ"ס – תעודת פיקדון סחיר

התעודה הינה פיקדון בבנקים הנושא ריבית יומית

יתרונות – התמורה מצטברת מידי יום והפיקדון נזיל לחלוטין.