כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
כלכלה, חקר ביצועים

מאקרו כלכלה

24/12/2006

מאקרו כלכלה הינו תחום חדש במדע הכלכלי, למעשה מאקרו כלכלה החל לצמוח בשנות

ה- 40 בלבד ובעיקר בזכות סיפרו של קיינס והשפל הגדול בארה"ב.

"יום שלישי השחור", בתאריך ה- 24.10.1929 התמוטט שוק ניירות הערך בארה"ב.

השער הממוצע של המניות בבורסה ניו יורק ירד מ- 89.1 נקודות בשנת 1929 ל- 20.2 נקודות בשנת 1932. המשבר נוצר בעיקר מירידה חדה בביקוש להשקעות אשר נבעה מצמצום כמות הכסף בשווקים ע"י הציבור אשר חדל להאמין ברווחים הצפויים מהשקעותיו.

בתקופת המשבר ירד התוצר הלאומי של ארה"ב ב- 48 ביליון דולר ומספר המובטלים עלה מ- 5.1 מליון מובטלים ל- 13 מיליון מובטלים.

השפל נמשך עד אמצע שנות ה- 30 ובארצות רבות עד לתחילת מלחמת העולם השנייה.

השפל ערער את האמונה בתיאוריה הקלאסית אשר קובעת כי ירידת המחירים ושכר העבודה יגרמו להתאוששות הכלכלה. אך הכלכלה איננה התאוששה והשפל נמשך קרוב לעשור שנים.


בשנת 1936 פורסם ספרו של ג'. מ. קיינס - תיאוריה הכללית של התעסוקה, כסף וריבית.

הספר מתאר את התיאוריה של קיינס הטוענת כי לא המחירים ולא השכר קובעים את רמת התעסוקה אלא רמת הביקוש המצרפי לשירותים ולמוצרים. קיינס קבע כי על הממשלות להתערב ולהשפיע על רמת התפוקה והתעסוקה. בתקופות שבהן הביקושים נמוכים יש לעודד את הביקוש המצרפי ועל ידי כך להוציא את המשק ממיתון.

למעשה התיאוריה של קיינס מאפשרת לממשלות את הכלים להשפיע על שוק המוצרים, שוק הכסף ושוק העבודה.

לאחר פרסום סיפרו של קיינס ממשלות החלו להאמין ואף חייבות להתערב בשווקים על מנת להשיג יעדי צמיחה. הממשלות החלו בהטלת מיסים, במימוש הוצאות ציבוריות, שינוי שערי ריבית והשפעה על היצע הכסף.

בשנות ה- 70 נחלש מעמדה של התיאורי של קיינס כאשר הסיבה העיקרית הייתה שהתיאוריה אינה מסבירה כהלכה תופעה של אבטלה ואינפלציה.


הבעיה הכלכלית

מחסור, בודדים הם הדברים שניתן להשיגם ללא הגבלה. מוצר כלכלי הינו מוצר שכמותו מוגבלת. על מנת לצרוך יותר מאותו המוצר יש לוותר על מוצר אחר.

המחסור הוא שורש הבעיות הכלכליות.

מאקרו כלכלה הינו אוסף של חלופות. לדוגמא ממשלה המעוניינת באינפלציה נמוכה, תפוקה גבוהה ושיעור תעסוקה גבוה, אולם, שיעור תעסוקה גבוה ורמת תפוקה גבוהה גורמות לאינפלציה לעלות עקב גידול מתמיד בביקושים. על מנת להוריד את שיעור האינפלציה יש לגרום למיתון במשק. כלומר הממשלות פועלות לפי מחזור עסקים , תנודות תקופתיות של פעילות כלכלית המאופיינות על ידי תקופות של גאות, מיתון, שפל והתאוששות.

אורך התקופה ועומק הגאות או השפל משתנים בטווחי זמן שונים.

מאקרו כלכלה בוחן 4 נושאים חשובים:

 1. רמת המחירים המצרפית, עלייה מתמשכת ברמת המחירים - אינפלציה.
   
 2. התפוקה המצרפית, כמות המוצרים המיוצרים במשק.
     
 3. תעסוקה מצרפית, שיעור האבטלה.
    
 4. משק פתוח, קשריו של העולם על המשק המקומי.
   

  אינפלציה

  אינפלציה היא תהליך ממושך של עלייה ברמת המחירים. במיוחד כאשר קיימת עלייה מואצת ברמת המחירים.לדוגמא, בישראל בשנת 1977 עלתה האינפלציה בקצב מהיר מאוד והגיעה לשיא של 445% בשנת 1984. בשנת 1985 שיעור האינפלציה ירד לרמה דו ספרתית ורק בשנת 1995 הגיע לרמה חד ספרתית 8.1%.

  תפוקה מצרפית

  השווקים מאופיינים בתנודות מחזוריות בהיקף הפעילות הכלכלית.

  בתקופה של גאות, פעילות כלכלית מוגברת, לתקופות שפל, פעילות כלכלית נמוכה.

  הכינוי לגאות ושפל הינו מחזור עסקים.

  כאשר הייצור מצטמצם, התפוקה המצרפית קטנה, יש פחות מוצרים ושירותים ורמת החיים יורדת, החברות מצמצמות את הייצור ולכן מפטרות עובדים, שיעור האבטלה גדל המשק נכנס למיתון.

  שיעור האבטלה

  אחוז מכוח העבודה שאינו מועסק. השיעור הינו אחד המכוונים העיקריים לבריאות המשק.

  לשיעור האבטלה יש קשר הדוק לתפוקה המצרפית, שיעור האבטלה קטן, הייצור מתרחב, התפוקה המצרפית גדלה, המשק מתרחב, גאות.

  משק פתוח

  ראייה ארוכת טווח. מאקרו כלכלה מנסה לאפשר לממשלות לראות מעבר לאופק. וזאת לאפשר לממשלות להתמודד היטב עם משברים במדינות בעולם. לדוגמא המשבר במדינות אסיה וברוסיה. הראייה ארוכת הטווח ופעילות להשגת היעדים הכלכלים וזאת על ידי מדיניות מוניטארית ופיסקאלית בעוד מועד תורמות למזעור השפעותיהם של אירועים כלכלים שלילים במדינות בעולם על השוק המקומי.


  ביצוע מדיניות הממשלה

  לממשלה שני תפקידים עקרים:
   
 5. לספק לציבור שירותים אשר השוק אינו יכול לספק את אותם המוצרים כגון: בטחון, שירותי משפט. הממשלה אינה פועלת משיקולי רווח ואינה דואגת לרווחתה.

  המניע הוא מניע חברתי.

   
 6. הפעלת מדיניות כלכלית. השגת היעדים הכלכלים, יציבות כלכלית. לממשלה שני כלים עקרים לביצוע המדיניות הכללית. מדיניות מוניטארית ופיסיקלית

   
  מדיניות פיסקאלית

  מדיניות הכנסות והוצאות של הממשלה. הממשלה צוברת כסף בזכות מיסים ומלוות ומקצות את אותם הכספים לפרויקטים שונים כגון: רכישת ציוד צבאי, משכורות לאנשי הצבא, דמי אבטלה, פיתוח תשתיות ועוד.המדיניות הפיסיקלית משפיעה על היציבות הכלכלית, על הרצון לעבוד, על ההשקעות במשק ועל התנהגות החברות והפרטים במשק.


  מדיניות מוניטארית

  מדיניות כספית של הממשלה באמצעות הבנק המרכזי המשפיעה על כמות הכסף במשק ועל שערי הריבית. לדוגמא בתקופה של אינפלציה המדיניות המוניטארית פועלת לעלות את מחיר הכסף ולהקטין את כמות הכסף. בתקופה של שפל כלכלי המדיניות המוניטארית פועלת להוריד את מחיר הכסף ולהגדיל את כמות הכסף.

  מדיניות מוניטאריות מאפשרת השפעה על קצב הצמיחה, התעסוקה, ריסון אינפלציה, יציבות המטבע, מדיניות שכר, תשואה להון, מימון החוב הלאומי ועוד.


  הכלכלה החדשה בהובלת אלן גרינספן

  בשנת 2000 יש שהספידו את הכלכלה החדשה עקב התפוצצות בועת ההייטק.

  אולם המיתון הטיב עם החברות הגדולות ועם החברות אשר שרדו את המיתון בשנים 2000 ועד 2003. החברות אשר שרדו את המיתון רכשו חברות קטנות אשר נקלעו לקשיים כלכליים ועל ידי כך נוצרו חברות הייטק שבזכות הרכישות צמחו למימדים מרשימים.

  ישנן חברות ענק אשר מובילות את הכלכלה החדשה.

  המדיניות המוניטארית של מדינת ארה"ב ברשות אלן גרינספן אפשרה לציבור האמריקאי לצרוך ומהכול על ידי הלוואות זולות ותנאי אשראי נוחים ( מדיניות מוניטארית מרחיבה - הורדת הריבית המוניטארית ל- 1%). אולם היה צורך לספק לציבור האמריקאי מוצרים לצריכה על מנת שהמשק האמריקאי יתאושש ועל ידי כך יניע את כלכלות העולם כולו.

  את המוצרים הזולים ארה"ב ייבאה ועדיין מייבאת ממדינות אסיה. מדינות אסיה נהנות מיצוא אדיר לארה"ב, מגידול מתמיד ברמת ההשקעות ומצמיחה כלכלית אדירה.

  הייצוא החריג לארה"ב יצר תלות הדדית בין המדינות, בין ארה"ב למדינות אסיה.

  הקשר בין המדינות התחזק משמעותית.

  תכונות הכלכלה החדשה:
   
 7. הכלכלה גלובלית. הכלכלה מתפשטת בכול העולם. 
   
 8. מבוססת על ידע ופחות על חומרי גלם.
   
 9. דינאמית. מקור כוחה של הכלכלה החדשה, חידושים טכנולוגים והתייעלות כלכלית.


  מדיניותו של אלן גרינספן הקימה לתחייה את הכלכלה החדשה. חיזוק הקשר עם מדינות אסיה (לאחרונה אירוח נשיא סין בחברת מיקרוסופט) אפשר לתרבות האמריקאית להשפיע על התרבויות במזרח אסיה ולשנות את טעמיהם של החברות והפרטיים באותן המדינות.

  למעשה הפרטים במדינות מזרח אסיה הפכו לצרכנים של הכלכלה החדשה בזכות הגלובליזציה, מדיניותו של אלן גרינספן ותכונות הכלכלה החדשה.

  מדיניות של אלן גרינספן טוענת שכלכלת ארה"ב מסוגלת לצמוח באופן עקבי, שניתן לווסת את הביקוש ואת ההיצע ולהגדיל את התוצר.

  האם מדיניותו של אלן גרינספן ביטלה את מחזור העסקים? זאת שאלה מצוינת.


  השקעה בניירות ערך בהתאם לשינויים מאקרו כלכלים

  המשקיעים בשוק ההון חייבים להיות מודעים לשינויים מאקרו כלכלים.

  מכשירי ההשקעה משתנים בהתאם למחזור העסקים המושפע מהמדיניות מאקרו כלכלית של הממשלה.

  תקופה של שפל תתאפיין בעיקר בשיעורי ריבית גבוהים.

  בתקופת השפל ההשקעה האלטרנטיבית הינה נכס חסר סיכון כגון, אג"ח ומק"מ.

  כאשר יש תחזיות להורדת הריבית, סימן שהמשק מתחיל בהתאוששות ושוק המניות מסוגל להתחיל את המסע צפונה. מומלצת החשיפה למניות מהשורה הראשונה (לדוגמא ת"א 25). במהלך ההתאוששות, בהתאם לשינויים מאקרו כלכלים יש להמיר חלק מהמניות של החברות מהשורה הראשונה במניות של חברות מהשורה השנייה (לדוגמא ת"א 75 ). במהלך שלב ההתאוששות הריבית המוניטארית נמצאת לקראת עליה מחודשת עקב הצמיחה הכלכלית. המשק לקראת גאות. יש להמיר חלק מהמניות מהשורה הראשונה והשנייה במניות של חברות מהשורה השלישית (לדוגמא מניות היתר). כאשר הריבית עולה בעקביות ומגיעה לרמה כזאת המאפשרת אלטרנטיבה השקעה חלופית לשוק המניות מומלץ לצמצם אחזקות בשלבים. ראשית יש לצמצם את האחזקות במניות של חברות מהשורה הראשונה לאחר מכן מניות של חברות מהשורה השנייה וכאשר המשק נמצא ברוויה לצמצם אחזקות במניות קטנות. הריבית במשק גבוהה וקיימות אלטרנטיבות השקעה חסרות סיכון. מעבר של ההון לאג"ח או מק"מ.

  לראיה, ריבית בנק ישראל 5.25% ובמגמת עליה. מתחילת 2006 מדד המעו"ף עלה כ- 6%, מדד ת"א 75 עלה כ- 17% ואילו מדד היתר עלה מעל 20%.


  מספר דגשים:
   
 10. יש להכיר היטב את מכשירי ההשקעה הזמינים בשוק ההון.
   
 11. הניתוח של הקשר בין מחזור העסקים לשוק המניות מוסבר בכלליות רבה.
   
 12. למשקיעים שאינם מסוגלים לבחור את המניות ה"נכונות" מומלצת חשיפה ע"י קרנות נאמנות מתמחות ותעודות סל.
   
 13. ניתן למקסם רווחים על ידי חשיפה לאופציות על מדדים, אג"ח להמרה ותעודות סל.


  ההיסטוריה מאפשרת למנהלי תיקים ולמשקיעים לנתב את הכספים בצורה היעילה והטובה ביותר.אולם, האם מחזור העסקים ימשיך במסורת ארוכת השנים?

  האם הגלובליזציה, צמיחה אדירה של הכלכלה החדשה ימנעו שפל חדש בעולם הפיננסי?

  האם מחיר נפט ב- 100$ השנה יאט משמעותית את הצמיחה הגלובלית?


  אלו שאלות שקשה לענות עליהן ושווקי ההון בעולם, בעיקר ארה"ב, מתנהגים בהתאם לחוסר הודאות הפיננסי הקיים.

  קיימות ציפיות בשווקים בארה"ב לסיומו של ההידוק המוניטארי. סיומו של ההידוק המוניטארי יצביע על אמון בכלכלה האמריקאית ובהמשך הצמיחה הכלכלית הגלובלית.


  לסיכום

  למשקיעים ולסוחרים בשוק ההון יש נטייה להתעלם מנתוני מאקרו. במיוחד למאמינים בשיטה לניתוח טכני של מניות וממדים.

  ניתוח מאקרו כלכלי מאפשר בניית תחזית ועל פיה תוכנית השקעה לתקופה של שנים אף אם מדובר במשקיע המשקיע על פי הניתוח הכלכלי, הטכני או שילוב של שתי השיטות.

  הניתוח מאקרו כלכלי מאפשר לתוכנית ההשקעה לנווט בין מכשירי ההשקעה המגוונים העומדים לרשות המשקיע בשוק ההון. לכן על כל משקיע להכיר את המכשירים ולהיכנס לפוזיציות בתקופה הנכונה ביותר לפי מחזור העסקים.

  הסכנה הגדולה ביותר בהשקעה בשוק ההון היא שניתן לצאת מהמשחק מהר מאוד.

  ניתן תוך מספר שבועות, חודשים להפסיד מחצית מקרן ההשקעה עקב אי ביצוע תוכנית השקעה המתבססת על ניתוח מחזור העסקים המושפע מהמדיניות מאקרו כלכלית והשקעה במכשירי ההשקעה אשר לא מתאימים ברגע נתון למתרחש בשוק ההון.


  קל מאוד להתעלם מהמספרים המבלבלים, קשה לעקוב אחרי תנועות השוק ולעיתים התמונה הכלכלית אינה ברורה. המשקיעים המעוניינים להרוויח בעקביות לאורך שנים, למקסם רווחים ובסופו של דבר להגיע ליעדים הדרושים מקרן ההשקעה בצורה הקלה והטובה ביותר נדרשים להכיר את מחזור העסקים, את ההשלכות של כל נתון מאקרו כלכלי

  ולדעת כיצד לנווט את ההון בין המכשירים הפיננסים.

  הבורסה בת"א מבורכת במגוון רחב של מכשירים פיננסים ומומלץ להכיר ולהשתמש ברובם.


   

מקור המאמר: Reader'>http://www.reader.co.il/">Reader - מאגר המאמרים הישראלי

פרטים אודות מחבר המאמר:

סוחר עצמאי בניירות ערך זרים וישראלים.

מנהל תיקים ומייעץ פיננסי ללא רישיון כמותר בחוק.

מאמן סוחרים בניירות ערך זרים וישראלים.

מפעיל תוכנית אימון סוחרים בניירות ערך: Trade Safe! - Trade Safe For A Living

מרצה בסדנאות ובקורסים למסחר בניירות ערך לצורך הכנסה נוספת.

(קורס Trading בוולסטריט - הקורס מיועד למתעניינים במסחר בוול סטריט, למשקיעים ולסוחרים המעוניינים לרכוש מקצוע ולהיחשף לאפשרויות המסחר הבלתי מוגבלות בשוק ההון האמריקאי)

מרצה בסדנאות לכלכלה המשפחה - ניהול המשפחה כעסק.

חבר בצוות הכתיבה של אתר http://www.sponser.co.il/"> target="_blank" href="http://www.sponser.co.il">http://www.sponser.co.il>

מעוניין/ת ללמוד לסחור, מחפש/ת הכנסה נוספת? לפרטים נוספים: 4817819 - 054


חזור לראש העמוד

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.