כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מיסוי

תושב חוץ על פי פקודת מס הכנסה- מיסוי בין לאומי

18/05/2009

ישנה חשיבות רבה להגדרתו של אדם כתושב ישראל או כתושב חוץ מבחינת חבויות המס בהם הוא חב. בעבר, פקודת מס הכנסה הגדירה אדם כ-"תושב חוץ" ככל "מי שאינו תושב ישראל". החל מיום 1.1.07 הורחבה ההגדרה של "תושב חוץ" מתוך מטרה לאפשר וודאות לנישומים, זאת באמצעות הכנסת מבחן טכני, כמותי, אשר נישום העומד בתנאיו מהווה תושב חוץ.

תושב חוץ מוגדר בסעיף 1 לפקודה: "תושב-חוץ" - מי שאינו תושב ישראל, וכן יחיד שהתקיימו בו כל אלה:

(א) הוא שהה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות, בכל שנה, בשנת המס ובשנת המס שלאחריה;

(ב) מרכז חייו לא היה בישראל, כאמור בפסקה (א)(1) להגדרה ""תושב ישראל" או "תושב"", בשתי שנות המס שלאחר שנות המס האמורות בפסקת משנה (א);

כאמור, התיקון נועד על מנת ליצור וודאות ולאפשר לנישומים לתכנן את מעשיהם מראש. בהתאם לתיקון, כ"תושב חוץ" ייחשב גם מי ששהה בחו"ל 183 ימים לפחות בשנה, הן בשנת המס הנבחנת והן בשנה העוקבת, ומרכז חייו לא היה בישראל בשתי שנות המס שלאחר שנתיים אלו. יוצא אפוא, כי ייתכנו מקרים של ניתוק תושבות באופן חד, כבר החל ב- day one ואף קודם לכן. זאת בניגוד לפרקטיקה הנהוגה על ידי רשות המסים לפיה ניתוק התושבות הנו בדרך כלל תהליך הדרגתי. בהתאם לחזקה דנן ניתוק התושבות הנו מיידי.

באשר לתושבי חוץ, שומרת ישראל על זכות המיסוי בהתאם לשיטה הטריטוריאלית, היינו, תושב חוץ יחויב במס על הכנסתו הפירותית ו/או ההונית, אשר הופקה או נצמחה בישראל, זאת בכפוף לקיומה של אמנה למניעת כפל מס.

לצורך קביעת מקום הפקת ההכנסה, אם בישראל ואם מחוצה לה, נזקקים אנו ל-"כללי המקור", הקבועים בסעיפים 4א ו- 89(ב)(3) לפקודה.

סעיף 4א(א)- כללי המקור של הכנסה פירותית: "המקום שבו הופקה או נצמחה הכנסה, השתכרות או רווח מכל אחד מהמקורות המפורטים להלן יהיה:

1. לגבי הכנסה מעסק – המקום שבו מתקיימת הפעילות העסקית מניבת ההכנסה;
2. לגבי הכנסה מעסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי – המקום שבו  מתבצעים העסקה או העסק;
3. לגבי הכנסה ממשלח יד – מקום ביצוע השירות;
4. לגבי הכנסה מעבודה – מקום ביצוע העבודה;
5. לגבי ריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה – מקום מושבו של המשלם;
6. לגבי דמי שכירות או דמי שימוש בנכס – מקום השימוש בנכס;
7. לגבי השתכרות או רווח, לרבות תמלוגים, שמקורם בנכס לא מוחשי – מקום מושבו של המשלם;
8. לגבי קצבה, מלוג ואנונה – מקום מושבו של המשלם;
9. לגבי הכנסה מחקלאות – מקום הנכס מניב ההכנסה;
10. לגבי דיבידנד – מקום מושבו של חבר בני האדם משלם הדיבידנד.
11. לגבי השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים, כאמור בסעיף 2א – מקום מושבו של משלם ההשתכרות או הרווח כאמור";

1. סעיף 89(ב)(3)- כללי המקור של הכנסה הונית:"מקום הפקתו או צמיחתו של רווח הון יהיה בישראל באחד מאלה:

1. הנכס הנמכר נמצא בישראל;
2. הנכס הנמכר נמצא מחוץ לישראל והוא בעיקרו זכות, במישרין או בעקיפין, לנכס, או למלאי או שהוא זכות בעקיפין לזכות במקרקעין או לנכס באיגוד מקרקעין הנמצא בישראל (בסעיף זה – הרכוש), לעניין חלק התמורה הנובע מהרכוש הנמצא בישראל;
3. מניה או זכות למניה בחבר בני אדם תושב ישראל;
4. זכות בחבר בני אדם תושב חוץ, שהוא בעיקרו בעל זכות, במישרין או בעקיפין, לרכוש הנמצא בישראל – לעניין חלק מהתמורה הנובע מהרכוש הנמצא בישראל".

כאמור, תושב חוץ יחויב במס בישראל רק אם הפיק הכנסות פרותיות או הוניות בישראל בהתאם לכללי המקור כאמור, הכל בכפוף לקיומה של אמנה למניעת כפל מס בין ישראל למדינתו של הנישום.

אין לראות באמור לעיל כייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית, ויש לראות באמור לעיל כהעברת מידע בלבד באופן בלתי מחייב.

שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל: www.taxlawyers.co.il  eli-doron@taxlawyers.co.il

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.