מאיזה סכום משלמים מס הכנסה?

מס הכנסה - שלושה מילים שמעוררות מחשבה אצל כל אזרח במדינת ישראל. אין ספק שהמיסוי הישיר המוטל על הכנסותינו משפיע באופן ניכר על חיינו הכלכליים, אך רבים מאיתנו אינם מכירים לעומק את מנגנון המס ואת הדרכים לנצל אותו לטובתנו. במאמר זה נסקור את עקרונות היסוד של מערכת מס ההכנסה בישראל, נבחן את הגורמים המרכזיים המשפיעים על גובה המס, ונספק טיפים מעשיים לאופטימיזציה של התכנון הפיננסי האישי בהתחשב בשיקולי מס. בין אם אתם שכירים, עצמאים או בעלי הון, הבנה טובה יותר של נושא מס ההכנסה תאפשר לכם לקבל החלטות מושכלות יותר בכל הנוגע לניהול ההכנסות וההוצאות שלכם.
מאיזה סכום משלמים מס הכנסה?

מאיזה סכום משלמים מס הכנסה בישראל?

מס הכנסה הוא אחד המיסים המשמעותיים ביותר המוטלים על אזרחי ישראל ותושביה.

מדובר במס ישיר המחושב על בסיס ההכנסה השנתית של יחידים ותאגידים, תוך התחשבות במגוון גורמים כגון מצב משפחתי, ניכויים וזיכויים שונים.

מהי הכנסה חייבת במס?

הכנסה חייבת במס כוללת את כל ההכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל ומחוץ לישראל, ובכלל זה:

 • משכורת ושכר עבודה
 • הכנסות מעסק או ממשלח יד
 • רווחי הון
 • הכנסות מהשכרת נכסים
 • הכנסות מריבית, מדיבידנדים ומהשקעות שונות
 • קצבאות ומענקים

חשוב לציין כי ישנן גם הכנסות פטורות ממס, כגון קצבאות ילדים, קצבאות נכות מסוימות, הכנסות מפיצויים והכנסות המתקבלות כמלגות לימודים או מחקר.

מהו סכום ההכנסה שממנו מתחילים לשלם מס הכנסה?

נכון לשנת המס 2023, שיעור מס ההכנסה המינימלי עומד על 10% והוא מוטל על הכנסות שנתיות העולות על 77,400 ₪.

עם זאת, ישנן נקודות זיכוי המאפשרות להפחית מההכנסה החייבת במס ובכך למעשה להעלות את סף ההכנסה הפטורה ממס.

מדרגות מס ההכנסה

מערכת מס ההכנסה בישראל מורכבת ממספר מדרגות מס, כאשר שיעור המס עולה ככל שההכנסה השנתית גבוהה יותר.

נכון לשנת 2023, מדרגות המס הן כדלקמן:

 • עד הכנסה שנתית של 77,400 ₪ – פטור ממס
 • על כל שקל מ-77,401 ₪ ועד 110,880 ₪ – 10% מס
 • על כל שקל מ-110,881 ₪ ועד 178,080 ₪ – 14% מס
 • על כל שקל מ-178,081 ₪ ועד 247,440 ₪ – 20% מס
 • על כל שקל מ-247,441 ₪ ועד 514,920 ₪ – 31% מס
 • על כל שקל מ-514,921 ₪ ועד 663,240 ₪ – 35% מס
 • על כל שקל מ-663,241 ₪ ועד 999,999 ₪ – 47% מס
 • על כל שקל מעל 999,999 ₪ – 50% מס

נקודות זיכוי וזיכויים נוספים

כפי שצוין, נקודות זיכוי מפחיתות את ההכנסה החייבת במס ובכך מקטינות את חבות המס של הנישום.

כל נקודת זיכוי שווה 236 ₪ לחודש או 2,832 ₪ לשנה (נכון לשנת 2023).

להלן כמה דוגמאות לזכאות לנקודות זיכוי:

 • תושב ישראל מגיל 18 ועד גיל פרישה – 2.25 נקודות זיכוי
 • אישה – 0.5 נקודות זיכוי נוספות
 • הורה יחיד – 1.75 נקודות זיכוי עבור כל ילד עד גיל 5, ונקודת זיכוי אחת לכל ילד מגיל 6 עד 17
 • חייל משוחרר – 0.5 נקודות זיכוי למשך 36 חודשים מהשחרור
 • סטודנט – נקודת זיכוי אחת למשך תקופת לימודיו האקדמיים

בנוסף לנקודות הזיכוי, קיימים גם זיכויים ספציפיים בגין תשלומים שונים, כגון הפקדות לקרן השתלמות, תרומות, השקעות בשוק ההון ועוד.

השפעת מס הכנסה על תכנון פיננסי אישי

מס הכנסה משפיע באופן משמעותי על התכנון הפיננסי האישי של כל אחד מאיתנו.

ככל שההכנסה עולה, כך גם שיעור המס השולי עולה, מה שמקטין את ההכנסה הפנויה.

על כן, חשוב להכיר את מדרגות המס ולנסות למקסם את ההטבות והזיכויים המגיעים לנו, במטרה להפחית את חבות המס ולהגדיל את ההכנסה נטו.

דוגמאות לצעדים שניתן לנקוט כוללות תכנון מס מושכל של תיק ההשקעות, ניצול מלא של קרנות השתלמות וקופות גמל, תרומות לארגונים מוכרים ועוד.

בנוסף, בעת קבלת החלטות הנוגעות לעבודה, כדאי לשקול גם את ההשלכות הפיסקליות, כגון העדפת שכר על פני הטבות שאינן חייבות במס.

מיסוי הכנסות משכר דירה

הכנסות משכר דירה חייבות במס הכנסה, אך קיימות מספר חלופות מיסוי שכדאי להכיר.

בעלי דירות להשכרה יכולים לבחור במסלול מיסוי מיטיב, הכולל תשלום מס מופחת בשיעור של 10% על ההכנסה משכר דירה (עד לתקרה מסוימת), ללא צורך בהגשת דוח שנתי.

לחלופין, ניתן לבחור במסלול המיסוי הרגיל, המאפשר ניכוי הוצאות כגון פחת, תיקונים ועמלות תיווך, אך מחייב הגשת דוח שנתי למס הכנסה.

בשני המקרים, חשוב לשמור על תיעוד מסודר של ההכנסות וההוצאות הקשורות לנכס המושכר, ולהתייעץ עם גורם מקצועי לבחירת מסלול המיסוי האופטימלי.

מיסוי רווחי הון

רווחי הון, הנובעים ממכירת נכסים כגון מניות, אגרות חוב ונדל"ן, חייבים אף הם במס הכנסה.

עם זאת, שיעור המס על רווחי הון שונה משיעור המס על הכנסות רגילות, ועומד נכון לשנת 2023 על 25% (למעט מכירת נכסים שנרכשו לפני שנת 2003, עליהם חל מס בשיעור של 20%).

במקרים מסוימים, כגון מכירת דירת מגורים יחידה, ניתן לקבל פטור ממס על רווח ההון, בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו בחוק.

חשוב להדגיש כי קיזוז הפסדי הון אפשרי אל מול רווחי הון עתידיים, וכי ישנן השלכות מיסויות גם להעברת נכסים בין בני משפחה או לתושב חוץ.

על כן, מומלץ להתייעץ עם יועץ מס מקצועי טרם ביצוע עסקאות הוניות משמעותיות, על מנת למקסם את הרווח הפיננסי תוך ציות להוראות הדין הרלוונטיות.

חישוב מס הכנסה וסיכום

חישוב מס ההכנסה מתבצע על ידי חיבור כלל ההכנסות החייבות במס, הפחתת נקודות הזיכוי והזיכויים הרלוונטיים, וחישוב המס על פי מדרגות המס.

מומלץ להיעזר בשירותי רואה חשבון או יועץ מס על מנת לוודא ניצול מלא של הטבות המס המגיעות לכם ולהימנע מטעויות שעלולות לגרור קנסות וריבית פיגורים.

בסופו של דבר, תשלום מס הכנסה הוא חלק בלתי נפרד מחובותיו של כל אזרח, ומהווה תרומה חשובה לקופת המדינה ולמימון השירותים הציבוריים הניתנים לתושבי ישראל.