האם יש מיסוי על שכר דירה?

מיסוי הכנסות משכר דירה בישראל הוא נושא מורכב ובעל השלכות משמעותיות על כדאיות ההשקעה בנדל"ן. בין אם מדובר במשקיע מנוסה או במשכיר מזדמן, חשוב להכיר את האפשרויות העומדות בפניכם ואת ההשלכות של כל בחירה. במאמר זה נסקור את עיקרי המסלולים למיסוי שכר דירה, נדון בפרמטרים המשפיעים על הבחירה ביניהם, ונספק טיפים מעשיים להתנהלות מיטבית מול רשויות המס. בנוסף, נבחן את ההקשרים הרחבים יותר של מיסוי שכר דירה, ונראה כיצד תכנון נכון יכול לסייע לכם למקסם את הרווחים לטווח הארוך.
האם יש מיסוי על שכר דירה?

מיסוי הכנסות משכר דירה בישראל (נכון לשנת 2024)

הכנסות משכר דירה בישראל חייבות במס הכנסה, אך קיימות שתי אפשרויות עיקריות למיסוי הכנסות אלו, כל אחת עם יתרונות וחסרונות משלה.

חשוב להבין את ההבדלים בין שתי האפשרויות ולבחור את המסלול המתאים ביותר למצבך הספציפי, תוך התחשבות בגורמים כמו גובה ההכנסה, סוג הנכס המושכר, משך תקופת השכירות ועוד.

מסלול פטור

במסלול הפטור, ניתן לקבל פטור ממס על הכנסות משכר דירה עד לתקרה מסוימת. נכון לשנת 2024, סכום הפטור עומד על 5,654 ₪ לחודש.

כדי לקבל את הפטור, יש לעמוד בתנאים הבאים:

 • הדירה מושכרת למגורים בלבד
 • בידי המשכיר חוזה שכירות חתום המאשר זאת
 • לא מדובר בהשכרת דירה לבן/בת זוג או ילד עד גיל 18 של המשכיר

על הכנסות משכר דירה מעבר לתקרה, יש לשלם מס בשיעור של 10% או לפי מדרגות המס הרגילות, בהתאם לבחירת המשכיר.

מסלול מס מלא

במסלול המס המלא, ניתן לבחור לשלם מס בשיעור קבוע של 10% על כל ההכנסות משכר דירה, ללא קשר לתקרה.

היתרון העיקרי של מסלול זה הוא האפשרות לנכות מההכנסה החייבת במס הוצאות שוטפות הקשורות לדירה, כגון:

 • תיקונים
 • ארנונה
 • ועד בית
 • ועוד

ניתן לבחור בכל שנה מחדש באיזה מסלול מיסוי להשתמש, ובנפרד לכל דירה מושכרת.

גורמים נוספים להתחשבות

בנוסף לבחירה בין שני מסלולי המיסוי העיקריים, יש לקחת בחשבון גם גורמים נוספים בעת מיסוי הכנסות משכר דירה:

 • הכנסות משכירות לטווח קצר (עד 90 יום) חייבות במס בשיעור של 15%
 • מכירת נכס מגורים לאחר 24 חודשי החזקה פטורה ממס שבח, אך ייתכן שתידרש לשלם מס רווח הון

סיכום ומסקנות

מיסוי הכנסות משכר דירה בישראל הוא נושא מורכב יחסית, המושפע ממגוון גורמים כמו גובה ההכנסה, סוג הנכס, משך השכירות ועוד.

על מנת להבטיח בחירה מושכלת במסלול המיסוי המתאים ביותר עבורך, ולמקסם את החיסכון במס תוך עמידה בכל הדרישות החוקיות, מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס מוסמך.

רואה החשבון או היועץ יוכלו לספק לך מידע מעודכן, לבצע עבורך חישובים מדויקים, ולסייע לך בהכנת הדיווחים הנדרשים לרשויות המס.

בנוסף, חשוב גם להתעדכן באופן שוטף בשינויים ועדכונים בחוקי המס הרלוונטיים, שכן תחום זה נתון לשינויים תקופתיים.

בכל מקרה, בין אם תבחר במסלול הפטור או במסלול המס המלא, הקפדה על תשלום מס כחוק והנהלת רשומות מסודרת של ההכנסות וההוצאות הן חובה, ויסייעו לך להימנע מקנסות וסנקציות מצד רשויות המס.

נושאים קשורים נוספים

 • אופן חישוב מס הכנסה משכר דירה, והדגמת החישוב בדוגמאות מספריות
 • טיפים מעשיים לחיסכון במס על הכנסות משכר דירה
 • שינויים צפויים במדיניות המיסוי על הכנסות משכר דירה בעתיד
 • השוואה מפורטת בין מסלולי המיסוי השונים להכנסות משכר דירה
 • מקרי בוחן ודוגמאות אמיתיות לאופן יישום חוקי המס בפועל

השפעת מיקום הנכס על מיסוי שכר הדירה

מיקומו הגיאוגרפי של הנכס המושכר עשוי להשפיע על חבות המס של המשכיר. למשל, בערים מסוימות או באזורי ביקוש, שכר הדירה עשוי להיות גבוה יותר, מה שעלול להוביל לחריגה מתקרת הפטור ממס.

בנוסף, ייתכנו הבדלים בשיעורי הארנונה, דמי הניהול או עלויות התחזוקה בין אזורים שונים בארץ. הבדלים אלה עשויים להשפיע על היקף ההוצאות שניתן לנכות במסגרת מסלול המס המלא.

לפיכך, בעת קבלת החלטות לגבי רכישת נכס להשקעה או בחירת מסלול מיסוי לנכס קיים, חשוב לקחת בחשבון גם את מיקומו של הנכס ואת ההשלכות האפשריות על חבות המס הכוללת.

מיסוי שכר דירה בעת השכרה לתקופות קצרות (Airbnb וכדומה)

בשנים האחרונות, פלטפורמות כמו Airbnb הפכו פופולריות מאוד להשכרת דירות לתקופות קצרות. עם זאת, חשוב לזכור כי גם הכנסות מהשכרות אלה חייבות במס בישראל.

ככלל, הכנסה מדמי שכירות לתקופה קצרה (פחות מ-90 יום) תחויב במס בשיעור קבוע של 15%. עם זאת, קיימים מספר תנאים וסייגים שיש לקחת בחשבון, כמו מספר הימים המקסימלי להשכרה בשנה, סוג הנכס המושכר ועוד.

כמו כן, בעת השכרה לתקופות קצרות, חלק מההוצאות (כמו חשמל, מים, גז וכו') עשויות להיות גבוהות יותר בהשוואה להשכרה ארוכת טווח, מה שעלול להשפיע על הרווחיות הכוללת.

השלכות מיסוי שכר דירה על תכנון פרישה ואסטרטגיית השקעה לטווח ארוך

מיסוי הכנסות משכר דירה עשוי להיות שיקול משמעותי בתכנון פרישה ובבניית תיק השקעות מגוון לטווח הארוך.

עבור משקיעים רבים, נדל"ן מהווה מרכיב חשוב בתמהיל ההשקעות, הן כמקור לתזרים מזומנים שוטף (באמצעות הכנסות שכר דירה) והן כהגנה מפני אינפלציה לאורך זמן.

עם זאת, בעת תכנון ההשקעה בנדל"ן, יש להביא בחשבון את השפעת המיסוי על התשואה נטו, ולבחון בקפידה את ההשלכות ארוכות הטווח של בחירת מסלול המס על ההכנסה הפנויה בפרישה.

לסיכום, מודעות והבנה של כללי המיסוי על הכנסות משכר דירה, לצד תכנון פיננסי חכם וארוך טווח, יאפשרו למשקיעים בנדל"ן למקסם את התשואה על ההון תוך ציות לחוק ומזעור החבות במס.

לסיכום, מיסוי נכון ומושכל של הכנסות משכר דירה, תוך הקפדה על ציות לחוק ושמירה על רישום מסודר, יאפשר לך למקסם את הרווחים מהשכרת נכסים, ולצמצם למינימום את החשיפה לסיכונים ולקנסות מיותרים.