קרנות נאמנות: האם הן מתאימות לכם?

קרנות נאמנות הפכו בעשורים האחרונים לאחד מאפיקי ההשקעה המועדפים על ציבור החוסכים והמשקיעים בישראל ובעולם כולו. הן מציעות למשקיעים הפרטיים, גם כאלו שאינם מתמצאים בשווקי ההון, גישה נוחה להשקעות מפוזרות ומנוהלות באופן מקצועי, תוך חשיפה למגוון רחב של אפיקים פיננסיים. אך מהי בעצם קרן נאמנות, מה הם יתרונותיה וחסרונותיה, וכיצד בוחרים את הקרן המתאימה? בכתבה הבאה נסקור את עולם קרנות הנאמנות על היבטיו השונים, ונספק טיפים חשובים שיסייעו לכם לקבל החלטות השקעה מושכלות.

קרנות נאמנות: האם הן מתאימות לכם?

קרנות נאמנות: כלי השקעה נגיש ופופולרי

קרנות נאמנות הפכו בשנים האחרונות לאחד מכלי ההשקעה הפופולריים ביותר בקרב משקיעים פרטיים וציבוריים כאחד. הן מציעות דרך נוחה ונגישה להיחשף לשווקים הפיננסיים, תוך פיזור סיכונים וניהול מקצועי של ההשקעות.

עם זאת, חשוב להבין כי קרנות נאמנות אינן מתאימות לכל אחד. לפני קבלת החלטה על השקעה בקרן נאמנות, יש להכיר היטב את מאפייני הקרן, את יתרונותיה וחסרונותיה, ולבחון האם היא תואמת את צרכיו האישיים של המשקיע.

מהי קרן נאמנות?

קרן נאמנות היא למעשה תיק השקעות מנוהל, המורכב ממגוון רחב של נכסים פיננסיים, כגון מניות, אגרות חוב, מטבעות, סחורות ועוד. חברת ניהול הקרנות אחראית על גיוס הכספים מהמשקיעים, השקעתם בהתאם למדיניות ההשקעה של הקרן, וניהול שוטף של תיק ההשקעות.

המשקיעים בקרן הנאמנות הופכים לבעלים משותפים של נכסי הקרן, כאשר חלקו של כל משקיע נקבע בהתאם לסכום שהשקיע. תשואות הקרן מחולקות בין המשקיעים באופן יחסי לחלקם בנכסיה, בניכוי דמי הניהול המשולמים לחברת ניהול הקרנות.

יתרונות ההשקעה בקרנות נאמנות

להשקעה בקרנות נאמנות מספר יתרונות בולטים:

 • פיזור סיכונים: קרנות נאמנות משקיעות במגוון רחב של נכסים, ובכך מפזרות את הסיכון ומקטינות את החשיפה של המשקיע לתנודתיות של נכס בודד.
 • ניהול מקצועי: ההשקעות בקרן מנוהלות על ידי צוות מנהלים מקצועי ומנוסה, האמון על ניתוח השווקים, בחירת ההשקעות והתאמת תיק ההשקעות למצב השוק המשתנה.
 • נגישות: ניתן להתחיל להשקיע בקרנות נאמנות בסכומים נמוכים יחסית, לעומת השקעה ישירה בשוק ההון.
 • נזילות: ניתן למכור יחידות השתתפות בקרן נאמנות בכל עת ולקבל את מלוא ערכן (בכפוף לתנאי הקרן), ללא צורך במציאת קונה.

חסרונות ההשקעה בקרנות נאמנות

מנגד, להשקעה בקרנות נאמנות מספר חסרונות שחשוב להכיר:

 • עלויות: המשקיעים בקרן נאמנות נדרשים לשלם דמי ניהול לחברת ניהול הקרנות, העשויים לגרוע מהתשואה הכוללת של ההשקעה, במיוחד בתקופות של תשואות נמוכות בשווקים.
 • חוסר שליטה: המשקיעים בקרן אינם מקבלים החלטות לגבי ההשקעות הספציפיות של הקרן, ואינם יכולים להתאים את תיק ההשקעות שלה לצרכיהם האישיים.
 • סיכוני שוק: למרות הפיזור הרחב, גם קרנות נאמנות חשופות לסיכוני השווקים הפיננסיים, ועלולות להניב תשואות שליליות בתקופות של ירידות חדות במחירי הנכסים.
 • מיסוי: רווחי הון ודיבידנדים המתקבלים מהשקעה בקרן נאמנות חייבים במס בהתאם לחוקי המס במדינה.

בחירת קרן נאמנות מתאימה

בשוק קיימות מאות קרנות נאמנות, הנבדלות זו מזו במדיניות ההשקעה, רמת הסיכון, דמי הניהול ועוד. לפני בחירת קרן נאמנות, מומלץ לבצע בדיקה מעמיקה ולהתחשב במספר פרמטרים:

 • יעדי ההשקעה: יש להתאים את בחירת הקרן ליעדי ההשקעה האישיים, כגון אופק ההשקעה, רמת הסיכון המבוקשת והתשואה המצופה.
 • ניסיון מנהל הקרן: כדאי לבחור קרן המנוהלת על ידי מנהל מנוסה ובעל טרק רקורד חיובי לאורך זמן.
 • הוצאות הקרן: יש לבדוק את העלויות הכרוכות בהשקעה בקרן, ובפרט את דמי הניהול, שכן הם עשויים להשפיע משמעותית על התשואה נטו.
 • מדיניות ההשקעה: חשוב להכיר לעומק את תמהיל ההשקעות של הקרן ואת רמת החשיפה לסיכונים השונים.
 • ביצועי עבר: למרות שביצועי העבר אינם מבטיחים ביצועים עתידיים, בדיקת התשואות ההיסטוריות של הקרן יכולה לספק אינדיקציה על יכולותיו של מנהל הקרן.

מה צריך לדעת לפני השקעה בקרנות נאמנות?

לפני שמקבלים החלטה להשקיע בקרן נאמנות, חשוב לערוך תהליך בדיקה מקיף ולאסוף את המידע הרלוונטי. ראשית, יש להגדיר את מטרות ההשקעה האישיות, כגון הגדלת ההון לטווח ארוך או יצירת תזרים הכנסה שוטף. בהתאם למטרות אלו, ניתן לבחור את סוג הקרן המתאים – קרנות הון, קרנות אג"ח, קרנות מעורבות וכדומה.

שנית, יש ללמוד על מדיניות ההשקעה של הקרן ועל הסיכונים הכרוכים בה. חשוב להבין באילו סוגי נכסים הקרן משקיעה, מהי רמת הסיכון הגלומה בהם, ומהו אופק ההשקעה המתאים. יש גם לבדוק את דמי הניהול הנגבים על ידי הקרן, שכן הם עשויים להשפיע משמעותית על התשואה נטו של המשקיע.

לבסוף, מומלץ להשוות בין קרנות נאמנות דומות המוצעות על ידי מספר חברות ניהול שונות, תוך בחינת ביצועי העבר שלהן, ניסיון מנהלי ההשקעות, יציבות הצוות הניהולי לאורך זמן ועוד. ניתן להיעזר בכלי השוואה מקוונים או בייעוץ של משווק השקעות מורשה כדי לקבל החלטה מושכלת.

קרנות נאמנות מחקות מדדים – אלטרנטיבה פסיבית

בשנים האחרונות, לצד קרנות הנאמנות המנוהלות באופן אקטיבי, צמח גם ענף קרנות הנאמנות המחקות מדדים. קרנות אלו, המכונות גם קרנות סל או תעודות סל, נועדו לחקות את ביצועיהם של מדדי מניות או אגרות חוב מובילים, כגון מדד ת"א 35, S&P 500 ועוד.

היתרון המרכזי של קרנות מחקות הוא דמי הניהול הנמוכים יחסית, הנובעים מכך שההשקעות בקרן נעשות באופן פסיבי, ללא צורך בניתוח ובחירה אקטיביים של ניירות ערך בודדים. בכך, הן מאפשרות חשיפה למדדים מובילים בעלויות נמוכות, ומהוות אלטרנטיבה אטרקטיבית עבור משקיעים המעדיפים גישת השקעה פסיבית.

מנגד, היעדר הניהול האקטיבי חושף את המשקיעים בקרנות מחקות לסיכון של ירידות חדות בשווקים, בדומה לחשיפה הישירה למדדים הרלוונטיים. כמו כן, התשואות של קרנות מחקות מוגבלות לתשואת המדד עצמו, ללא אפשרות לניצול הזדמנויות השקעה נקודתיות.

השפעת רפורמת התגמול על ענף קרנות הנאמנות

בשנת 2013, נכנסה לתוקפה רפורמת התגמול בענף הפיננסים בישראל, שכללה בין היתר שינויים בתגמול מנהלי קרנות הנאמנות. הרפורמה נועדה ליצור הלימה טובה יותר בין האינטרסים של מנהלי הקרנות לאלו של ציבור המשקיעים, תוך צמצום ניגודי העניינים הקיימים.

במסגרת הרפורמה, נאסר על תגמול מנהלי הקרנות באמצעות עמלות הפצה מהיצרנים (חברות ניהול הקרנות), מתוך מטרה למנוע הטיה בשיווק קרנות לציבור המשקיעים. כמו כן, הוגבלו דמי הניהול המקסימליים שניתן לגבות בקרנות נאמנות, במטרה להפחית את העלויות למשקיעים.

השלכה נוספת של הרפורמה הייתה מעבר של חלק מכספי הציבור לקרנות נאמנות פסיביות (מחקות מדדים), שדמי הניהול בהן נמוכים יותר. מגמה זו הביאה לתחרות מוגברת בענף ולהורדה נוספת של דמי הניהול בחלק מהקרנות האקטיביות.

באופן כללי, רפורמת התגמול הביאה לשינויים מבניים בענף קרנות הנאמנות, שבאו לידי ביטוי בירידה בריכוזיות הענף, בשיפור מסוים באיכות הייעוץ הניתן למשקיעים ובהגברת התחרות על בסיס דמי הניהול.

לסיכום, קרנות נאמנות מהוות אפיק השקעה נגיש ונוח, המאפשר למשקיעים ליהנות מניהול מקצועי ומפיזור סיכונים רחב. יחד עם זאת, חשוב להכיר לעומק את מאפייני הקרנות השונות, ולבחור את הקרן המתאימה ביותר לצרכיו האישיים של כל משקיע. מומלץ להתייעץ עם יועץ השקעות מוסמך טרם קבלת החלטת השקעה בקרן נאמנות.