תנאי שימוש

אתר האינטרנט "מגזין Economist" (להלן: "האתר") מציע מידע חופשי על ידי מפעילת האתר (להלן: "החברה").

תנאי שימוש אלה (להלן: "התנאים") מגדירים את היחסים המשפטיים בין החברה לבין כל משתמש באתר (להלן: "המשתמש").

קבלה והסכמה

 • השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת ובלתי חוזרת של המשתמש לתנאים אלה.
 • המשתמש מצהיר ומתחייב כי קרא והבין את התנאים אלה במלואם, וכי הוא מסכים לכל האמור בהם.

שימוש באתר

 • המשתמש רשאי להשתמש באתר אך ורק למטרות פרטיות ולא מסחריות.
 • אסור למשתמש להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית, לרבות, אך לא רק, פרסום או הפצה של מידע כוזב, מטעה או מפלה, פגיעה בפרטיות או במוניטין של אדם אחר, או הפרה של זכויות יוצרים או קניין רוחני.

תוכן האתר

 • התוכן המוצג באתר, לרבות, אך לא רק, מאמרים, תמונות, סרטונים ונתונים (להלן: "התוכן"), הינו רכוש קניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים.
 • אסור למשתמש להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, או להשתמש בכל דרך אחרת בתוכן, ללא הסכמה מפורשת בכתב מהחברה או מבעל זכויות היוצרים.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

 • האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "אתרי אינטרנט מקושרים").
 • החברה אינה אחראית לתוכן המוצג באתרי אינטרנט מקושרים, ואין לה כל שליטה או אחריות על פעילותם.
 • השימוש באתרי אינטרנט מקושרים נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

הגנת הפרטיות

 • החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים.
 • המידע האישי שאוספת החברה מהמשתמשים ישמש אך ורק לצורך ניהול האתר, אספקת שירותים למשתמשים, ושיפור חוויית השימוש באתר.

הפסקת פעילות

 • החברה רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להפסיק את פעילותו של האתר, כולו או חלקו.
 • במקרה כזה, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מהפסקת פעילות האתר.

שינויים בתנאים

 • החברה רשאית לשנות את התנאים מעת לעת.
 • שינויים בתנאים ייכנסו לתוקף עם פרסומם באתר.
 • המשתמש אחראי לעיין בתנאים מעת לעת כדי להתעדכן בשינויים.

הדין החל וסמכות השיפוט

 • על התנאים יחול הדין הישראלי.
 • כל סכסוך או מחלוקת הנובעים מהתנאים או מהשימוש באתר יוכרעו בבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.

יצירת קשר

 • לכל שאלה או הבהרה בנוגע לתנאים, ניתן לפנות לחברה באמצעות טופס יצירת קשר המוצג באתר.

הבהרה:

 • האתר עשוי להכיל תוכן פרסומי, לרבות, אך לא רק, מודעות, באנרים, תוכן ממומן וקידומי מכירות. החברה עשויה לקבל תשלום עבור הצגת תוכן פרסומי זה.
 • האתר עשוי להשתתף בתוכניות שותפים של צדדים שלישיים. במסגרת תוכניות אלה, החברה עשויה לקבל עמלה עבור כל רכישה או פעולה שתתבצע על ידי משתמש באתר כתוצאה מקישור לתוכן של צד שלישי.
 • המשתמש מודע לכך שהאתר עשוי להכיל תוכן פרסומי ותוכן מקודם, וכי החברה עשויה לקבל תשלום עבור הצגת תוכן זה. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מסכים לכך, וכי הדבר לא ישפיע על החלטתו להשתמש באתר.
 • החברה אינה אחראית לתוכן הפרסומי המוצג באתר, ואינה נותנת כל אחריות לגבי טיבו, מהימנותו או נכונותו. המשתמש אחראי לבדיקת התוכן הפרסומי לפני שהוא פועל על פיו.

למען הסר ספק:

 • המידע המופיע באתר זה נועד אך ורק לצורך אינפורמציה כללית. אין להתייחס אליו כתחליף לייעוץ מקצועי מוסמך.
 • בכל מקרה, מומלץ להתייעץ עם מומחה רלוונטי לקבלת הכוונה מדויקת ומתאימה לצרכים האישיים שלכם.
 • האתר אינו אחראי לכל נזק או הפסד שעלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג בו.