מה זה טופס 126 למס הכנסה?

כל שנה מגיע המועד בו אנו נדרשים להתמודד עם אחד הטפסים המורכבים והחשובים ביותר מול רשות המסים - טופס 126. עבור רבים, מדובר במשימה מאיימת ומלחיצה, שכן מילוי לא נכון של הטופס עלול לגרור קנסות כבדים ואף הליכים משפטיים. אך האם מדובר בהכרח ברוע הכרחי? ייתכן שלא. בעזרת ההנחיות והטיפים הנכונים, ניתן להפוך את תהליך מילוי טופס 126 למשימה פשוטה יחסית, ואפילו להפיק ממנה תועלת. במאמר זה נעמוד על כל המידע החיוני להגשה מדויקת ויעילה של הטופס, ונראה כיצד ניתן לא רק לחסוך בעוגמת נפש, אלא גם למצות את מלוא הזכויות המגיעות לנו.
מה זה טופס 126 למס הכנסה?

טופס 126 למס הכנסה: מדריך מקיף להגשה נכונה

טופס 126 הוא אחד הטפסים החשובים ביותר שיש להגיש מדי שנה לרשות המסים בישראל. הטופס משמש לדיווח על ההכנסות וההוצאות של יחידים, עצמאים ושותפים בקרנות נאמנות, ומהווה בסיס לחישוב מס ההכנסה שיש לשלם.

חשוב להקפיד על מילוי נכון ומדויק של הטופס, שכן טעויות או השמטות עלולות להוביל לקנסות ואף לצעדים משפטיים מצד רשות המסים. במאמר זה נסקור את כל המידע הדרוש להגשת טופס 126 כנדרש.

מי צריך להגיש טופס 126?

ככלל, כל מי שמקבל הכנסה בישראל נדרש להגיש טופס 126 מדי שנה. עם זאת, ישנם מספר חריגים:

 • מי שקיבל פטור ממס הכנסה
 • מי שקיבל פנקס שומה שנתי מרשות המסים
 • מי שקיבל אישור מיוחד מרשות המסים שפוטר אותו מהגשת הטופס

אם אינך בטוח האם אתה נדרש להגיש את הטופס, מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון או עם נציג של רשות המסים.

מה צריך לכלול בטופס 126?

טופס 126 כולל מגוון רחב של פרטים שיש למלא. בין הפרטים העיקריים:

 • פרטים אישיים של הנישום, כולל מספר תעודת זהות, כתובת ופרטי התקשרות
 • פירוט מלא של ההכנסות מכל המקורות, כולל משכורת, הכנסות מעסק, רווחי הון, הכנסות משכר דירה וכד'
 • פירוט ההוצאות שניתן לנכות לצורך מס, כגון הוצאות רכב, ביטוח לאומי, הפרשות פנסיוניות ועוד
 • מידע על השקעות בקרנות נאמנות
 • פרטים על ביטוחי חיים
 • פרטים על תרומות שבוצעו במהלך השנה

חשוב לציין שישנם סעיפים רבים נוספים בטופס שעשויים להיות רלוונטיים במקרים מסוימים. מומלץ לעבור בקפידה על כל חלקי הטופס ולוודא שכל המידע הדרוש אכן מולא.

מועד אחרון להגשת טופס 126

את טופס 126 יש להגיש אחת לשנה, כאשר המועד המדויק משתנה בין שנה לשנה. בדרך כלל מדובר בסוף חודש אפריל של השנה העוקבת לשנת המס הרלוונטית. לדוגמה, עבור שנת המס 2022 המועד האחרון להגשת הטופס הוא ה-30 באפריל 2023.

חשוב לעמוד במועד ההגשה שנקבע, שכן איחור בהגשה עלול לגרור קנסות מצד רשות המסים. במקרים חריגים ניתן לבקש דחייה של מועד ההגשה, אך יש לעשות זאת בהקדם האפשרי ובצירוף הסברים מתאימים.

הגשת טופס 126 באופן מקוון

בשנים האחרונות עברה רשות המסים לאפשר הגשה מקוונת של טופס 126 דרך אתר האינטרנט. מומלץ מאוד להשתמש באפשרות זו, שכן היא נוחה יותר, מהירה יותר ומאפשרת גם לקבל אישור על קבלת הטופס.

להגשה המקוונת יש צורך בכרטיס חכם עם תעודה אלקטרונית, שאותו ניתן להזמין בקלות דרך אתר רשות המסים. לאחר ההזמנה מקבלים הנחיות מפורטות לגבי ההתקנה והשימוש.

סיוע בהגשת טופס 126

למרות שטופס 126 הוא טופס סטנדרטי, לעתים עולות שאלות או התלבטויות במילויו. במקרים כאלו מומלץ להיעזר באנשי מקצוע:

 • רואי חשבון – יכולים לסייע במילוי הטופס ולוודא שהוא כולל את כל המידע הדרוש באופן מדויק.
 • יועצי מס – יכולים לתת ייעוץ לגבי אופן הצגת ההכנסות והוצאות על מנת למקסם את הטבות המס.
 • נציגי רשות המסים – מפעילים מוקד טלפוני למענה על שאלות הציבור.

ישנן גם תוכנות מחשב ייעודיות שיכולות לסייע במילוי הטופס, אך חשוב לזכור שהאחריות על הדיווח המדויק נותרת בידי הנישום עצמו.

השלכות אי-הגשת טופס 126

חשוב להבין את ההשלכות האפשריות של אי-הגשת טופס 126 במועד. מלבד הקנסות הכספיים שרשות המיסים עשויה להטיל, עלולים להיות גם סיבוכים בירוקרטיים ומשפטיים.

אם לא הוגש טופס 126 כנדרש, רשות המסים עשויה לערוך שומה על בסיס מיטב השפיטה, כלומר לקבוע את גובה המס לתשלום לפי הערכתה, ללא קשר למצב בפועל. במקרים כאלו, נטל ההוכחה עובר לנישום שיצטרך להציג הוכחות לגבי הכנסותיו והוצאותיו בפני רשות המסים או בבית המשפט.

בנוסף, אי-הגשת הטופס עלולה לעורר את חשדה של רשות המסים ולהוביל לפתיחת חקירות או ביקורות מעמיקות יותר על ענייניו הכספיים של הנישום. מצבים כאלו מלבד הטרחה והעוגמת נפש, עשויים אף לחשוף אי-סדרים או טעויות נוספות שלא היו מתגלים אלמלא החקירה.

טופס 126 וזכויות עובדים

טופס 126 אינו קשור רק לתשלום מס הכנסה, אלא גם למיצוי מלא של זכויות המגיעות לעובדים. בטופס יש לדווח בין השאר על הפרשות לביטוח פנסיוני, קרן השתלמות, פיצויי פיטורין וכד'.

מילוי לא נכון או חסר של נתונים אלו בטופס, עלול למנוע מהעובד לקבל בעתיד את מלוא הכספים וההטבות המגיעים לו. לכן, גם אם מנקודת מבט של תשלום המס אין השפעה לרישום נתונים אלו, יש חשיבות מכרעת לדיווח מדויק ומלא בעבור העובד עצמו.

במקרה של שינוי מקום עבודה, פרישה לפנסיה, או מצבי חיים אחרים בהם נדרש מימוש של זכויות, הנתונים המופיעים בטופסי 126 לאורך השנים יהיו הבסיס לחישוב הסכומים להם זכאי העובד. אי-דיוקים עלולים לגרום לעיכובים במימוש הזכויות או אף לאובדן של כספים המגיעים לעובד.

החזרי מס הכנסה בעקבות הגשת טופס 126

הגשה מסודרת ומדויקת של טופס 126 אינה רק חובה, אלא לעתים דווקא זכות. במקרים רבים, לאחר עיבוד הנתונים על ידי רשות המסים מתברר שהנישום זכאי להחזר מס, עקב תשלום עודף במהלך השנה.

הדבר נפוץ במיוחד כאשר מדובר בעצמאים או בבעלי הכנסות לא קבועות, אשר נוהגים לשלם מקדמות מס גבוהות יותר מהנדרש כדי להימנע ממצב של חוב בסוף השנה. לאחר הגשת טופס 126 מתברר לעתים שסך ההכנסה השנתית נמוכה מהמקדמות ששולמו, ונוצרת יתרת זכות.

זיכוי מס יכול להיווצר גם אם במהלך השנה שולמו סכומים גבוהים מהרגיל עבור ביטוח לאומי, או שנוצלו נקודות זיכוי שונות כגון עבור ילדים, תרומות וכד'. רק הגשת טופס 126 מאפשרת לרשות המסים לבצע את החישוב המדויק ולהחזיר לנישום את הסכומים העודפים ששולמו.

סיכום

טופס 126 הוא מסמך משמעותי וחשוב מאוד עבור כל אזרח בישראל המקבל הכנסה. הגשה נכונה ומדויקת של הטופס חיונית על מנת לעמוד בדרישות החוק ולהימנע מקנסות או הליכים משפטיים.

בעזרת ההנחיות והטיפים במאמר זה, בשילוב היוועצות עם אנשי המקצוע הרלוונטיים במידת הצורך, ניתן להבטיח עמידה מלאה בדרישות הדיווח והגשת טופס 126 באופן חלק ויעיל. זכרו, עדיף להשקיע מעט זמן ומאמץ בהגשה נכונה מלשלם על כך מחיר יקר בהמשך.